เนื้อเพลง Finally คำอ่านไทย 702

I couldn’t breath
( ไอ คูดซึ่น บรี๊ทฺรฺ)
I couldn’t see
(ไอ คูดซึ่น ซี)
I couldn’t think
(ไอ คูดซึ่น ทริ๊งค)
I cannot believe
(ไอ แคนน็อท บีลี๊ฝ)
How good it felt when we touched
(ฮาว กู๊ด ดิท เฟ็ลท เว็น วี ทั๊ช)
Yea, yea
(เย , เย)
I couldn’t fight
(ไอ คูดซึ่น ไฟ้ท)
I couldn’t try
(ไอ คูดซึ่น ธราย)
I couldn’t hide
(ไอ คูดซึ่น ไฮด์)
I cannot deny
(ไอ แคนน็อท ดีนาย)
That lightening can stike more than once
(แดท ไลเทินนิ่ง แคน stike โม แฑ็น วั๊นซ)

Finally I know everything is possible
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ เอ๊วี่ติง อีส พ๊อซซิเบิ้ล)
Finally I know everything that some things our beyond our control
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ เอ๊วี่ติง แดท ซัม ทริง เอ๊า บียอนด์ เอ๊า คอนโทรล)
Finally I know all is fair in love & war
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ ออล อีส แฟร์ อิน ลัฝ & วอร์)
Finally I know there’s no need for keeping score
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ แดร์ โน นี๊ด ฟอร์ คีพอิง สคอร์)
No need to worry
(โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่)

I didn’t see
(ไอ ดิ๊นอิน ซี)
I didn’t want
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท)
I didn’t need
(ไอ ดิ๊นอิน นี๊ด)
I did not recognize
(ไอ ดิด น็อท เร๊คคอกไน๊ซ์)
That love was ther inside your ride, yea
(แดท ลัฝ วอส เตอร์ อิ๊นไซด์ ยุร ไรด์ , เย)
I didn’t say
(ไอ ดิ๊นอิน เซย์)
I didn’t ask
(ไอ ดิ๊นอิน อาสคฺ)
I didn’t complain
(ไอ ดิ๊นอิน คอมเพลน)
I did not resign
(ไอ ดิด น็อท รีไซน์)
But somethin’ happened that felt so right
(บั๊ท ซัมติน แฮ๊พเพ่น แดท เฟ็ลท โซ ไร๊ท)

I was so amazed by the magic that I found in you [that I found in you]
(ไอ วอส โซ อะแม๊ซฺ บาย เดอะ แม๊จิค แดท ไอ เฟานด อิน ยู [ แดท ไอ เฟานด อิน ยู ])
I can’t descibe it
(ไอ แค็นท descibe อิท)
But I know that I like it – what you do
(บั๊ท ไอ โนว์ แดท ไอ ไล๊ค อิท ว๊อท ยู ดู)

Finally I know everything is possible
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ เอ๊วี่ติง อีส พ๊อซซิเบิ้ล)
Finally I know everything that some things our beyond our control
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ เอ๊วี่ติง แดท ซัม ทริง เอ๊า บียอนด์ เอ๊า คอนโทรล)
Finally I know all is fair in love & war
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ ออล อีส แฟร์ อิน ลัฝ & วอร์)
Finally I know there’s no need for keeping score
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ แดร์ โน นี๊ด ฟอร์ คีพอิง สคอร์)
No need to worry
(โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่)

Finally I know that life has a guarantee
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ แดท ไล๊ฟ แฮ็ส ซา แกแรนที)
& nuthin’ tears the flame
(& นัทติน เทียร์ เดอะ เฟลม)
& everything must shame
(& เอ๊วี่ติง มัสท์ เชม)
Finally I’ve come to realize
(ไฟแน็ลลิ แอฝ คัม ทู รีแอะไลส)
That there is a reason for every season
(แดท แดร์ อีส ซา รี๊ซั่น ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ซี๊ซั่น)

I was so amazed by the magic that I found in you
(ไอ วอส โซ อะแม๊ซฺ บาย เดอะ แม๊จิค แดท ไอ เฟานด อิน ยู)
[that I, that I found found in you]
([ แดท ไอ , แดท ไอ เฟานด เฟานด อิน ยู ])
I can’t descibe it
(ไอ แค็นท descibe อิท)
But I know that I like it – what you do [what you do]
(บั๊ท ไอ โนว์ แดท ไอ ไล๊ค อิท ว๊อท ยู ดู [ ว๊อท ยู ดู ])

Finally I know everything is possible
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ เอ๊วี่ติง อีส พ๊อซซิเบิ้ล)
Finally I know everything that some things our beyond our control
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ เอ๊วี่ติง แดท ซัม ทริง เอ๊า บียอนด์ เอ๊า คอนโทรล)
Finally I know all is fair in love & war
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ ออล อีส แฟร์ อิน ลัฝ & วอร์)
Finally I know there’s no need for keeping score
(ไฟแน็ลลิ ไอ โนว์ แดร์ โน นี๊ด ฟอร์ คีพอิง สคอร์)
No need to worry
(โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่)
[Repeat till end]
([ รีพี๊ท ทิลล์ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Finally คำอ่านไทย 702

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น