เนื้อเพลง Golden Path คำอ่านไทย The Chemical Brothers

As I walked along,
( แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง ,)
the supposed golden path,
(เดอะ ซั๊พโพ้ส โกลเด็น พาธ ,)
I was confronted,
(ไอ วอส คอนฟร้อนทํ ,)
by mysterious spectres.
(บาย มิซเทียเรียซ ซเพคเทอะ)
they pointed to the graveyard,
(เด พ๊อยท์ ทู เดอะ เกรฝวีหยาด ,)
over and yonder hill.
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ ยอนเดอะ ฮิลล์)

I paused in cosmic reflection,
(ไอ พ๊อส อิน คอสมิค ริฟเคลฌัน ,)
confused and wondering,
(คอนฟิ้วส แอนด์ วันเดอะริง ,)
of how I came to die.
(อ็อฝ ฮาว ไอ เคม ทู ดาย)

Hmmm..
(ฮึม)
I was confused.
(ไอ วอส คอนฟิ้วส)
For if I was dead,
(ฟอร์ อิ๊ฟ ฟาย วอส เด้ด ,)
how and why,
(ฮาว แอนด์ วาย ,)
did I die?
(ดิด ดาย ดาย)

But I composed myself.
(บั๊ท ไอ คอมโพส ไมเซลฟ)
And decided I should face it
(แอนด์ ดีไซด์ ดาย เชิด เฟซ อิท)

But I stood paralyzed,
(บั๊ท ไอ ซทูด แพระไลส ,)
on the supposed golden path,
(ออน เดอะ ซั๊พโพ้ส โกลเด็น พาธ ,)
and I was confronted,
(แอนด์ ดาย วอส คอนฟร้อนทํ ,)
by powerful demon force.
(บาย เพาเออะฟุล ดีมัน ฟอร์ซ)

They said it was the devil,
(เด เซ็ด ดิท วอส เดอะ เด๊ฝิ้ล ,)
and when he spoke,
(แอนด์ เว็น ฮี ซโพค ,)
his words flowed like glowing lava from the mouth of a volcano.
(ฮิส เวิร์ด โฟลว์ ไล๊ค โกลวิง ลาฝะ ฟรอม เดอะ เม๊าธ อ็อฝ อะ ฝ็อลเคโน)
And I said: Help me lord!
(แอนด์ ดาย เซ็ด : เฮ้ลพ มี หลอร์ด !)
I found myself in some kind of Hell!
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ อิน ซัม ไคนด์ อ็อฝ เฮ็ลล !)
But I did not believe in him,
(บั๊ท ไอ ดิด น็อท บีลี๊ฝ อิน ฮิม ,)
heaven and hell,
(เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เฮ็ลล ,)
world in opposites, kind of reality.
(เวิลด อิน อ๊อพโพสิท , ไคนด์ อ็อฝ ริแอลอิทิ)

And I gained control of myself,
(แอนด์ ดาย เกน คอนโทรล อ็อฝ ไมเซลฟ ,)
and I decided to press on.
(แอนด์ ดาย ดีไซด์ ทู เพรส ออน)

And as I walked along,
(แอนด์ แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง ,)
the supposed golden path,
(เดอะ ซั๊พโพ้ส โกลเด็น พาธ ,)
I was trembling with fear,
(ไอ วอส ทเรมบลิง วิธ เฟียร์ ,)
oh the lions and wizards yet to come.
(โอ เดอะ ไล๊อ้อน แซน วิซ๊าร์ด เย๊ท ทู คัม)
I seen in the distance,
(ไอ ซีน อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ ,)
silver mountains rising high in the clouds
(ซิ๊ลเฝ่อร เม๊าเท่น ไรสอิง ไฮฮ อิน เดอะ คลาวดํ)
and a voice from above did whisper,
(แอนด์ อะ ว๊อยซ์ ฟรอม อะโบ๊ฝ ดิด วิสเพ่อร์ ,)
some shining answer from the moon.
(ซัม ชายนิง แอ๊นเซ่อร ฟรอม เดอะ มูน)

Please forgive me,
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
I never meant to hurt you.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู)

Please forgive me,
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
I never meant to hurt you.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู)

Please forgive me,
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
I never meant to hurt you.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู)

Please forgive me,
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
I never meant to hurt you.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู)

Please forgive me,
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
I never meant to hurt you.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู)

[As I walked along]
([ แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง ])
Please forgive me, [As I walked along]
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี , [ แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง ])
I never meant to hurt you. [As I walked along]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู [ แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง ])
[As I walked along]
([ แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง ])

[As I walked along]
([ แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง ])
Please forgive me, [As I walked along]
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี , [ แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง ])
I never meant to hurt you. [As I walked along]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู [ แอส ซาย ว๊อล์ค ])

Please forgive me,
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
I never meant to hurt you.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Golden Path คำอ่านไทย The Chemical Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น