เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Tori Amos

not sayin’
( น็อท เซย์อิน)
not charmed at all
(น็อท ชาร์ม แอ็ท ดอร์)
not sayin’
(น็อท เซย์อิน)
that you weren’t worth
(แดท ยู เวินท์ เวิร์ธ)
the fall
(เดอะ ฟอลล์)
and i was alone when
(แอนด์ ดาย วอส อะโลน เว็น)
i knew it was real
(ไอ นยู อิท วอส เรียล)
down the canyon
(เดาน เดอะ แค๊นย่อน)
when i knew i had come
(เว็น นาย นยู ไอ แฮ็ด คัม)

to the line
(ทู เดอะ ไลน์)
through the dawn
(ทรู เดอะ ดอว์น)
to the light
(ทู เดอะ ไล๊ท)
to the turn
(ทู เดอะ เทิร์น)
when you said
(เว็น ยู เซ็ด)

you could drive
(ยู เคิด ไดร๊ฝ)
all night
(ออล ไน๊ท)
drive all night
(ไดร๊ฝ ออล ไน๊ท)

so i let crazy
(โซ ไอ เล็ท คเรสิ)
take a spin
(เท้ค เก สพิน)
then i let crazy
(เด็น นาย เล็ท คเรสิ)
settle in
(เซ็ทเทิ่ล อิน)
kicked off my shoes
(คิ๊ค ออฟฟ มาย ชู)
shut reason out
(ชั๊ท รี๊ซั่น เอ๊าท)
he said ” first let’s just
(ฮี เซ็ด ” เฟิร์สท เล็ท จั๊สท)
unzip your religion
(อันสิพ ยุร รีลิ๊เจี้ยน)
down ”
(เดาน “)

found that i
(เฟานด แดท ไอ)
i craved at all
(ไอ คเรฝ แอ็ท ดอร์)
saw me melt
(ซอว์ มี เม้ลท)
into your
(อิ๊นทู ยุร)
native shelter
(เน๊ถีฝ เช๊ลเท่อร์)
where you carved my
(แวร์ ยู คาฝ มาย)
name
(เนม)
paper tigers scare
(เพ๊เพ่อร์ ไท๊เก้อร์ สแคร์)
and came
(แอนด์ เคม)

alive
(อะไล๊ฝ)
through the dawn
(ทรู เดอะ ดอว์น)
to the light
(ทู เดอะ ไล๊ท)
to the turn
(ทู เดอะ เทิร์น)
when you said
(เว็น ยู เซ็ด)

you could drive all night
(ยู เคิด ไดร๊ฝ ออล ไน๊ท)
all night
(ออล ไน๊ท)
drive all night
(ไดร๊ฝ ออล ไน๊ท)

so i let crazy
(โซ ไอ เล็ท คเรสิ)
take a spin
(เท้ค เก สพิน)
then i let crazy
(เด็น นาย เล็ท คเรสิ)
settle in
(เซ็ทเทิ่ล อิน)
kicked off my shoes
(คิ๊ค ออฟฟ มาย ชู)
shut reason out
(ชั๊ท รี๊ซั่น เอ๊าท)
he said ” first let’s just
(ฮี เซ็ด ” เฟิร์สท เล็ท จั๊สท)
unzip your religion
(อันสิพ ยุร รีลิ๊เจี้ยน)
down ”
(เดาน “)
so i let crazy
(โซ ไอ เล็ท คเรสิ)
pull me in
(พูลล มี อิน)
then i let crazy
(เด็น นาย เล็ท คเรสิ)
take his spin
(เท้ค ฮิส สพิน)
kicked off my shoes
(คิ๊ค ออฟฟ มาย ชู)
shut reason out
(ชั๊ท รี๊ซั่น เอ๊าท)
he said ” first let’s just unzip
(ฮี เซ็ด ” เฟิร์สท เล็ท จั๊สท อันสิพ)
your religion down ”
(ยุร รีลิ๊เจี้ยน เดาน “)
heard that you were once
(เฮิด แดท ยู เวอ วั๊นซ)
” temptation’s girl ”
(” เทมเทฌัน เกิร์ล “)

and as soon
(แอนด์ แอส ซูน)
as you have
(แอส ยู แฮ็ฝ)
rearranged the mess
(รีโอเรง เดอะ เมซ)
in your head
(อิน ยุร เฮด)
he will show up looking
(ฮี วิล โชว์ อั๊พ ลุคอิง)
sane
(เซน)
perfectly sane
(เพอเฟ็คทลิ เซน)
if i know crazy
(อิ๊ฟ ฟาย โนว์ คเรสิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น