เนื้อเพลง She’s The One คำอ่านไทย Bruce Springsteen

With her killer graces and her secret places
( วิธ เฮอ คีลเลอะ เกร๊ซ แซน เฮอ ซี๊เขร็ท เพลส)
That no boy can fill with her hands on her hips
(แดท โน บอย แคน ฟิลล วิธ เฮอ แฮนด์ ออน เฮอ ฮิพ)
Oh and that smile on her lips
(โอ แอนด์ แดท สไมล์ ออน เฮอ ลิพ)
Because she knows that it kills me
(บิคอส ชี โนว์ แดท ดิธ คิลล์ มี)
With her soft french cream
(วิธ เฮอ ซ๊อฟท ฟเร็นช ครีม)
Standing in that doorway like a dream
(ซแทนดิง อิน แดท ดอร์เวย์ ไล๊ค เก ดรีม)
I wish she’d just leave me alone
(ไอ วิ๊ช ชี จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)
Because french cream won’t soften them boots
(บิคอส ฟเร็นช ครีม ว็อนท ซอฟเอ็น เด็ม บู๊ท)
And french kisses will not break that heart of stone
(แอนด์ ฟเร็นช คีสเซซ วิล น็อท เบร๊ค แดท ฮาร์ท อ็อฝ สโทน)
With her long hair falling
(วิธ เฮอ ลอง แฮร์ ฟ๊อลิง)
And her eyes that shine like a midnight sun
(แอนด์ เฮอ อาย แดท ไชน์ ไล๊ค เก มิดไนท์ ซัน)
Oh-o she’s the one, she’s the one
(โอ โอ ชี ดิ วัน , ชี ดิ วัน)

That Thunder in your heart
(แดท ธั๊นเด้อร์ อิน ยุร ฮาร์ท)
At night when you’re kneeling in the dark
(แอ็ท ไน๊ท เว็น ยัวร์ นิลลิง อิน เดอะ ด๊าร์ค)
It says you’re never gonna leave her
(อิท เซย์ ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ลี๊ฝ เฮอ)
But there’s this angel in her eyes
(บั๊ท แดร์ ดิส แอ๊งเจล อิน เฮอ อาย)
That tells such desperate lies
(แดท เทลล ซัช เด๊สเพอเหรท ไล)
And all you want to do is believe her
(แอนด์ ออล ยู ว้อนท ทู ดู อีส บีลี๊ฝ เฮอ)
And tonight you’ll try just one more time
(แอนด์ ทูไน๊ท โยว ธราย จั๊สท วัน โม ไทม์)
To leave it all behind and to break on through
(ทู ลี๊ฝ อิท ดอร์ บีฮายน์ แอนด์ ทู เบร๊ค ออน ทรู)
Oh she can take you, but if she wants to break you
(โอ ชี แคน เท้ค ยู , บั๊ท อิ๊ฟ ชี ว้อนท ทู เบร๊ค ยู)
She’s gonna find out that ain’t so easy to do
(ชี กอนนะ ไฟนด์ เอ๊าท แดท เอน โซ อีสอิ ทู ดู)
And no matter where you sleep tonight or how far you run
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู สลี๊พ ทูไน๊ท ออ ฮาว ฟาร์ ยู รัน)
Oh-o she’s the one, she’s the one
(โอ โอ ชี ดิ วัน , ชี ดิ วัน)

Oh-o and just one kiss
(โอ โอ แอนด์ จั๊สท วัน คิซ)
She’d fill them long summer nights
(ชี ฟิลล เด็ม ลอง ซั๊มเม่อร์ ไน๊ท)
With her tenderness that secret pact you made
(วิธ เฮอ เทนเดอะเน็ซ แดท ซี๊เขร็ท แพ็คท์ ยู เมด)
Back when her love could save you from the bitterness
(แบ็ค เว็น เฮอ ลัฝ เคิด เซฝ ยู ฟรอม เดอะ บีทเทอะเน็ซ)
Oh she’s the one, oh she’s the one
(โอ ชี ดิ วัน , โอ ชี ดิ วัน)
Oh she’s the one, oh she’s the one
(โอ ชี ดิ วัน , โอ ชี ดิ วัน)
Oh she’s the one, oh she’s the one
(โอ ชี ดิ วัน , โอ ชี ดิ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She’s The One คำอ่านไทย Bruce Springsteen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น