เนื้อเพลง Stiff Upper Lip คำอ่านไทย AC/DC

Stiff Upper Lip [2000]
( ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ [ 2000 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

Well I was out on the drive on a bit of a trip
(เวลล ไอ วอส เอ๊าท ออน เดอะ ไดร๊ฝ ออน อะ บิท อ็อฝ อะ ทริ๊พ)
Looking for thrills to get me some kicks
(ลุคอิง ฟอร์ ธริล ทู เก็ท มี ซัม คิ๊ค)
Now I warn you ladies – I shoot from the hip
(นาว ไอ วอร์น ยู เลดิส ซาย ชู๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)
I was born with a stiff – Stiff upper lip
(ไอ วอส บอน วิธ อะ ซทิฟ ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)

Like a dog in a howl
(ไล๊ค เก ด้อกก อิน อะ เฮาล)
I bite everything
(ไอ ไบ้ท์ เอ๊วี่ติง)
And I’m begging down low
(แอนด์ แอม เบกกิง เดาน โลว)
And I bought your fame
(แอนด์ ดาย บอท ยุร เฟม)
I keep a stiff upper lip
(ไอ คี๊พ อะ ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
And I shoot from the hip
(แอนด์ ดาย ชู๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)
I keep a stiff upper lip
(ไอ คี๊พ อะ ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
And I shoot
(แอนด์ ดาย ชู๊ท)
And I shoot
(แอนด์ ดาย ชู๊ท)
Shoot from the hip
(ชู๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)

Yeah I shoot from the hip
(เย่ ไอ ชู๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)
now listen
(นาว ลิ๊สซึ่น)

Well I’m working it out
(เวลล แอม เวิคกิง อิท เอ๊าท)
And I done everything
(แอนด์ ดาย ดัน เอ๊วี่ติง)
And I can’t be found no
(แอนด์ ดาย แค็นท บี เฟานด โน)
Can you feel my sting
(แคน ยู ฟีล มาย สทิง)
Man I keep a stiff upper lip
(แมน นาย คี๊พ อะ ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
And I shoot from the hip yeah
(แอนด์ ดาย ชู๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ เย่)
I keep a stiff upper lip
(ไอ คี๊พ อะ ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
And I shoot
(แอนด์ ดาย ชู๊ท)
And I shoot
(แอนด์ ดาย ชู๊ท)
And I shoot, shoot, shoot
(แอนด์ ดาย ชู๊ท , ชู๊ท , ชู๊ท)
Shoot from the hip
(ชู๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)

– solo –
(โซ๊โล่)

Well I’m out on the prowl
(เวลล แอม เอ๊าท ออน เดอะ พเราล)
And I found your thing
(แอนด์ ดาย เฟานด ยุร ทริง)
I got the teeth that will bite you
(ไอ ก็อท เดอะ ทีท แดท วิล ไบ้ท์ ยู)
Can you feel that sting
(แคน ยู ฟีล แดท สทิง)
Babe keep a stiff upper lip
(เบ้บ คี๊พ อะ ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
And I shoot from the hip
(แอนด์ ดาย ชู๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)
I keep a stiff upper lip
(ไอ คี๊พ อะ ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
And I shoot, shoot, shoot from the hip
(แอนด์ ดาย ชู๊ท , ชู๊ท , ชู๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)
I got a – Stiff upper lip
(ไอ ก็อท ดา ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
better believe me – Stiff upper lip
(เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ มี ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
comin’ down – Stiff upper lip
(คัมอิน เดาน ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
Save my – Stiff upper lip
(เซฝ มาย ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
Yeah! I got a stiff upper lip
(เย่ ! ไอ ก็อท ดา ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
stiff upper lip
(ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
stiff upper lip
(ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
I got a stiff upper lip
(ไอ ก็อท ดา ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
Wooa I got a stiff upper lip
(Wooa ไอ ก็อท ดา ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
stiff upper lip
(ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
Na na na stiff upper lip
(นา นา นา ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ)
And I shoot
(แอนด์ ดาย ชู๊ท)
And I shoot
(แอนด์ ดาย ชู๊ท)
Yeah I shoot
(เย่ ไอ ชู๊ท)
shoot from the hip!
(ชู๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stiff Upper Lip คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น