เนื้อเพลง Earthquake คำอ่านไทย Lil Wayne

[Lil’ Wayne]
( [ ลิล เวยอิน ])
[Speak to them Jazze]
([ สพี๊ค ทู เด็ม เจซซี่ ])
I
(ไอ)
[Yea fly guy]
([ เย ฟลาย กาย ])
I’m way more fly than you
(แอม เวย์ โม ฟลาย แฑ็น ยู)
[That’s right]
([ แด้ท ไร๊ท ])
I’ll take your dime from you
(อิลล เท้ค ยุร ไดม ฟรอม ยู)
[That’s right]
([ แด้ท ไร๊ท ])
Now she wanna spend all night with me
(นาว ชี วอนนา สเพ็นด ออล ไน๊ท วิธ มี)
[She wanna wake up with Weezy-F baby]
([ ชี วอนนา เว้ค อั๊พ วิธ วีซี่ เอฟ เบ๊บี้ ])
Let me be the one that you roll with too, baby
(เล็ท มี บี ดิ วัน แดท ยู โรลล วิธ ทู , เบ๊บี้)
[Throw it back ma, throw it back, throw it back, throw it back ma]
([ โธรว์ อิท แบ็ค มา , โธรว์ อิท แบ็ค , โธรว์ อิท แบ็ค , โธรว์ อิท แบ็ค มา ])
I’d like to spend the rest of my night with you
(อาย ไล๊ค ทู สเพ็นด เดอะ เรสท อ็อฝ มาย ไน๊ท วิธ ยู)
[Yea so how bout you, so how bout you]
([ เย โซ ฮาว เบาท ยู , โซ ฮาว เบาท ยู ])

[Lil’ Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
I’ll take your b*tch give her back; take your b*tch again
(อิลล เท้ค ยุร บี *tch กี๊ฝ เฮอ แบ็ค ; เท้ค ยุร บี *tch อะเกน)
That’s because you throw a 5 I pitch a 10
(แด้ท บิคอส ยู โธรว์ อะ 5 ไอ พิช อะ 10)
Now she wanna get inside of me 66
(นาว ชี วอนนา เก็ท อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี 66)
She sees that my wrist is blue and yellow like Michigan
(ชี ซี แดท มาย ริ๊ซท อีส บลู แอนด์ เย๊ลโล่ว ไล๊ค Michigan)
She say she love her man she misses him
(ชี เซย์ ชี ลัฝ เฮอ แมน ชี มิซเซซ ฮิม)
But nobody do it better than her distance d*ck [me]
(บั๊ท โนบอดี้ ดู อิท เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เฮอ ดิ๊สแท่นซํ ดี *ck [ มี ])
I’m her long distance pimp
(แอม เฮอ ลอง ดิ๊สแท่นซํ พิมพ)
When I land my b*tches want for me on the strip [yup]
(เว็น นาย แลนด์ มาย บี *tches ว้อนท ฟอร์ มี ออน เดอะ ซทริพ [ ยัพ ])
And I don’t lie I confess, I’m the one who turn that orange vest to a dress
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล ไอ คอนเฟสส , แอม ดิ วัน ฮู เทิร์น แดท อ๊อเร้นจ เฝ็ซท ทู อะ เดรส)
Gotta dress to impess though, Gotta stay clean, plus momma in a Lex 4
(กอททะ เดรส ทู impess โธ , กอททะ สเทย์ คลีน , พลัส มอมมา อิน อะ Lex 4)
She with me, what you expect, I live to be fly to death
(ชี วิธ มี , ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท , ไอ ไล้ฝ ทู บี ฟลาย ทู เด้ท)
It’s the bird man jr. sincerely yours
(อิทซ เดอะ เบิร์ด แมน jr ซินเซียลิ ยุร)
When it rains it pours, when it rain it whores
(เว็น หนิด เรน ซิท พาว , เว็น หนิด เรน หนิด โฮ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Lil’ Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Now why you wanna go do that
(นาว วาย ยู วอนนา โก ดู แดท)
I can see through that
(ไอ แคน ซี ทรู แดท)
Tattoo right there like I view that
(แท๊ททู ไร๊ท แดร์ ไล๊ค ไก ฝิว แดท)
Girl what that say, what who that
(เกิร์ล ว๊อท แดท เซย์ , ว๊อท ฮู แดท)
Bet he was lame, bet he Lil’ Wayne [no]
(เบ๊ท ฮี วอส เลม , เบ๊ท ฮี ลิล เวยอิน [ โน ])
Cus I’m way more flyer
(ครัส แอม เวย์ โม ฟไลเออะ)
Have you hanging round a bunch of yayo buyers [nop]
(แฮ็ฝ ยู แฮงอิง ราวนด อะ บันช อ็อฝ yayo buyers [ nop ])
And not a day go by us, we don’t get high than the telephone wires
(แอนด์ น็อท ดา เดย์ โก บาย อัซ , วี ด้อนท์ เก็ท ไฮฮ แฑ็น เดอะ เท๊ลเลโฟน ไวร์)
Cut your telephone we riding where phones don’t roam they don’t even come on
(คัท ยุร เท๊ลเลโฟน วี ไรดอิง แวร์ โฟน ด้อนท์ โรม เด ด้อนท์ อี๊เฝ่น คัมมอน)
You’re far from home so leave it alone
(ยัวร์ ฟาร์ ฟรอม โฮม โซ ลี๊ฝ อิท อะโลน)
You creeping with the king of the throne
(ยู ครีพปิ้ง วิธ เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ ธโรน)
You sleeping in a tee and a thong
(ยู ซลีพพิง อิน อะ ที แอนด์ อะ ธอง)
With your hair in a pony
(วิธ ยุร แฮร์ อิน อะ โพนิ)
I ain’t got no blinds we can stare at the morning [yup]
(ไอ เอน ก็อท โน ไบลนฺดฺ วี แคน สแทร์ แอ็ท เดอะ ม๊อร์นิ่ง [ ยัพ ])
But I can’t be there all morning
(บั๊ท ไอ แค็นท บี แดร์ ออล ม๊อร์นิ่ง)
Girl I’m a pimp, I’m going, going, going, gone
(เกิร์ล แอม มา พิมพ , แอม โกอิ้ง , โกอิ้ง , โกอิ้ง , กอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Lil’ Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
I’m Sorry I was grooving
(แอม ซ๊อรี่ ไอ วอส กรูฝวิ่ง)
Gotta love that laid back Mannie Fresh music
(กอททะ ลัฝ แดท เลด แบ็ค Mannie เฟรช มิ๊วสิค)
But let’s get back to what we were doing
(บั๊ท เล็ท เก็ท แบ็ค ทู ว๊อท วี เวอ ดูอิง)
Laid back in that black on plat Ewing’s
(เลด แบ็ค อิน แดท แบล๊ค ออน plat Ewings)
That’s 33 tires he fire
(แด้ท 33 ไทร์ ฮี ไฟเออะร)
These streets ain’t papaya ma
(ฑิส สทรีท เอน พาพายา มา)
You gotta keep heat on your side
(ยู กอททะ คี๊พ ฮีท ออน ยุร ไซด์)
2 must
(2 มัสท์)
So I’m a get 3 more and cop you one
(โซ แอม มา เก็ท 3 โม แอนด์ ค็อพ ยู วัน)
Wait, naw hun cus you ain’t exempt
(เว้ท , นอว ฮัน ครัส ยู เอน เอ็กเซ๊มพท)
If your ass ever trip I’ll give you a clip [yea]
(อิ๊ฟ ยุร อาซ เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊พ อิลล กี๊ฝ ยู อะ คลิพ [ เย ])
But I love the way your jeans s*ck in your hip
(บั๊ท ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยุร ยีน เอส *ck อิน ยุร ฮิพ)
And you walk kinda mean how you strut with a dip
(แอนด์ ยู ว๊อล์ค กินดา มีน ฮาว ยู ซทรัท วิธ อะ ดิพ)
And you talk kinda clean and you lick your lips
(แอนด์ ยู ท๊อล์ค กินดา คลีน แอนด์ ยู ลิค ยุร ลิพ)
But I can’t fall for you cus I stick to the scrip [yup]
(บั๊ท ไอ แค็นท ฟอลล์ ฟอร์ ยู ครัส ซาย สทิ๊ค ทู เดอะ ซคริพ [ ยัพ ])
I said I stick to my grip; I stick to my money, that’s life to me
(ไอ เซ็ด ดาย สทิ๊ค ทู มาย กริพ ; ไอ สทิ๊ค ทู มาย มั๊นนี่ , แด้ท ไล๊ฟ ทู มี)
Sorry honey Jazze
(ซ๊อรี่ ฮั๊นนี่ เจซซี่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Lil’ Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
So how bout you yea
(โซ ฮาว เบาท ยู เย)
So how bout you
(โซ ฮาว เบาท ยู)
See what I’m talking bout sweet heart you ain’t even gotta have John Madden
(ซี ว๊อท แอม ทอคอิง เบาท สวี้ท ฮาร์ท ยู เอน อี๊เฝ่น กอททะ แฮ็ฝ จอน Madden)
you ain’t gotta have D*ck Vitale, you ain’t gotta Lee Carsole
(ยู เอน กอททะ แฮ็ฝ ดี *ck Vitale , ยู เอน กอททะ ลี Carsole)
you ain’t gotta have Stuart Scott, you ain’t gotta have Linda Cohn
(ยู เอน กอททะ แฮ็ฝ ซทยูเอิท สคอตทฺ , ยู เอน กอททะ แฮ็ฝ ลินดา ครอน)
know what I’m talking bout, you ain’t gotta have the staff of ESPN
(โนว์ ว๊อท แอม ทอคอิง เบาท , ยู เอน กอททะ แฮ็ฝ เดอะ สทัฟฟ อ็อฝ ESPN)
you ain’t gotta have ABC staff just to talk sports baby cus I got game
(ยู เอน กอททะ แฮ็ฝ ABC สทัฟฟ จั๊สท ทู ท๊อล์ค สพอร์ท เบ๊บี้ ครัส ซาย ก็อท เกม)
Just f*ck with the boy and I’ll get you a jersey
(จั๊สท เอฟ *ck วิธ เดอะ บอย แอนด์ อิลล เก็ท ยู อะ เจอสิ)
What you want me to put on the back
(ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู พุท ออน เดอะ แบ็ค)
Daddy’s little that’s right, see what I’m talking bout
(แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล แด้ท ไร๊ท , ซี ว๊อท แอม ทอคอิง เบาท)
I can’t give you the game but I can show the game
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู เดอะ เกม บั๊ท ไอ แคน โชว์ เดอะ เกม)
and you can see what you see and peek how you peek and get what you get
(แอนด์ ยู แคน ซี ว๊อท ยู ซี แอนด์ พีค ฮาว ยู พีค แอนด์ เก็ท ว๊อท ยู เก็ท)
know what I’m talking bout
(โนว์ ว๊อท แอม ทอคอิง เบาท)
Weezy
(วีซี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Earthquake คำอ่านไทย Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น