เนื้อเพลง I’m Still Waiting คำอ่านไทย Jodeci

It’s been so long
( อิทซ บีน โซ ลอง)
Since i touched a lady
(ซิ๊นซ ไอ ทั๊ช อะ เล๊ดี้)
And i’m still waiting
(แอนด์ แอม สทิลล เวททิง)
For you to come back to me
(ฟอร์ ยู ทู คัม แบ็ค ทู มี)
Now will you forgive me
(นาว วิล ยู ฟอร์กี๊ฝ มี)
For the wrong i’ve done
(ฟอร์ เดอะ รอง แอฝ ดัน)
And let’s try again
(แอนด์ เล็ท ธราย อะเกน)
To make it last so long
(ทู เม้ค อิท ล๊าสท โซ ลอง)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

I’m still waiting
(แอม สทิลล เวททิง)
For you to come back to love
(ฟอร์ ยู ทู คัม แบ็ค ทู ลัฝ)
To fulfill this life
(ทู ฟุลฟีล ดิส ไล๊ฟ)
We’re dreaming of
(เวีย ดรีมมิง อ็อฝ)
So don’t wait
(โซ ด้อนท์ เว้ท)
Another day might be too long
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ไมท บี ทู ลอง)
Don’t rush
(ด้อนท์ รัช)
Go slow so nothing goes wrong
(โก สโลว์ โซ นัธอิง โกซ รอง)

Listen baby
(ลิ๊สซึ่น เบ๊บี้)
I can’t wait
(ไอ แค็นท เว้ท)
To feel your love again
(ทู ฟีล ยุร ลัฝ อะเกน)
Cause you can stop this pain
(ค๊อส ยู แคน สท๊อพ ดิส เพน)
That i’ve been feeling
(แดท แอฝ บีน ฟีลอิง)
So let’s start all over
(โซ เล็ท สท๊าร์ท ดอร์ โอ๊เฝ่อร)
And put the past behind
(แอนด์ พุท เดอะ พาสท์ บีฮายน์)
And make a love to stand
(แอนด์ เม้ค เก ลัฝ ทู สแทนด์)
To the test of time
(ทู เดอะ เทสท์ อ็อฝ ไทม์)

I’m still waiting
(แอม สทิลล เวททิง)
For you to come back to love
(ฟอร์ ยู ทู คัม แบ็ค ทู ลัฝ)
To fulfill this life, yeah
(ทู ฟุลฟีล ดิส ไล๊ฟ , เย่)
We’re dreaming of
(เวีย ดรีมมิง อ็อฝ)
And these feelings are so very strong
(แอนด์ ฑิส ฟีลอิง แซร์ โซ เฝ๊รี่ สทรอง)
Another day might be too long
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ไมท บี ทู ลอง)
Go slow so nothing goes wrong
(โก สโลว์ โซ นัธอิง โกซ รอง)
I just can’t take it no more, baby
(ไอ จั๊สท แค็นท เท้ค อิท โน โม , เบ๊บี้)
The feel of your warm embrace, baby
(เดอะ ฟีล อ็อฝ ยุร วอร์ม เอ็มเบรซ , เบ๊บี้)
I’m still waiting on you
(แอม สทิลล เวททิง ออน ยู)
I’m still waiting
(แอม สทิลล เวททิง)
For you to come back to love [ohhh, yes i am]
(ฟอร์ ยู ทู คัม แบ็ค ทู ลัฝ [ โอ้ , เย็ซ ซาย แอ็ม ])
To fulfill this life [that we’re dreaming of]
(ทู ฟุลฟีล ดิส ไล๊ฟ [ แดท เวีย ดรีมมิง อ็อฝ ])
We’re dreaming of
(เวีย ดรีมมิง อ็อฝ)
So baby, please don’t wait, baby baby
(โซ เบ๊บี้ , พลีซ ด้อนท์ เว้ท , เบ๊บี้ เบ๊บี้)
Another day might be too long [my arms are open wide]
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ไมท บี ทู ลอง [ มาย อาร์ม แซร์ โอ๊เพ่น ไวด์ ])
Go slow so nothing goes wrong
(โก สโลว์ โซ นัธอิง โกซ รอง)

Sometimes i get so lonely wanna call you, baby
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท โซ โลนลิ วอนนา คอลลํ ยู , เบ๊บี้)
Just a little love is all i need
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อีส ซอร์ ไอ นี๊ด)
Yeahhhhh
(Yeahhhhh)
Another day might be too long
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ไมท บี ทู ลอง)
Go slow so nothing goes wrong
(โก สโลว์ โซ นัธอิง โกซ รอง)
Just a little love is all i need [my arms are open wide]
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อีส ซอร์ ไอ นี๊ด [ มาย อาร์ม แซร์ โอ๊เพ่น ไวด์ ])
Just a little love is all i need
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อีส ซอร์ ไอ นี๊ด)
Yeah
(เย่)
Woh ohhhhh
(โว้ โอ้)
The feel of your warm embrace
(เดอะ ฟีล อ็อฝ ยุร วอร์ม เอ็มเบรซ)
I’m still waiting
(แอม สทิลล เวททิง)
For you to come back to love
(ฟอร์ ยู ทู คัม แบ็ค ทู ลัฝ)
To fulfill this life
(ทู ฟุลฟีล ดิส ไล๊ฟ)
We’re dreaming of
(เวีย ดรีมมิง อ็อฝ)

[repeat chorus until fade]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส อันทิล เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Still Waiting คำอ่านไทย Jodeci

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น