เนื้อเพลง Blow It out คำอ่านไทย Ludacris

[Ludacris]
( [ ลูดาคริ ])
AOWWWW!
(AOWWWW !)
I never used to snore in my sleep ’til this rap sh*t started
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ยู๊ส ทู ซโน อิน มาย สลี๊พ ทิล ดิส แร็พ ฌะ *ที สท๊าร์ท)
Warm thoughts fill the hot-headed and cold-hearted
(วอร์ม ธอท ฟิลล เดอะ ฮอท เฮด แอนด์ โคลด์ ฮาร์ท)
Your whole paycheck, you burp it and then fart it
(ยุร โฮล เพแชค , ยู burp อิท แอนด์ เด็น ฟาท ดิธ)
And y’all think I’m gon’ stop? BLOW IT OUT YA ASS!
(แอนด์ ยอล ทริ๊งค แอม ก็อน สท๊อพ โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
In one year I got rich, now life’s movin so fast
(อิน วัน เยียร์ ไอ ก็อท ริ๊ช , นาว ไล๊ฟ มูฝวิน โซ ฟาสท)
But bein broke with no food is just a thing of the past
(บั๊ท บีนโพล บโรค วิธ โน ฟู้ด อีส จั๊สท ดา ทริง อ็อฝ เดอะ พาสท์)
Plus I’m the new phenomenon like white women with ass
(พลัส แอม เดอะ นิว ฟีโน๊มิน่อน ไล๊ค ไว๊ท วีมเอิน วิธ อาซ)
And y’all prayin that I flop? BLOW IT OUT YA ASS!
(แอนด์ ยอล เพลย์อิน แดท ไอ ฟล็อพ โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
In New York I buy clothing, in Cali I get green
(อิน นิว ยอค ไอ บาย คโลฑอิง , อิน กาลี ไอ เก็ท กรีน)
In Atlanta I get sleep, in Texas I sip clean
(อิน แอทแรนทา ไอ เก็ท สลี๊พ , อิน เทกซัส ซาย ซิพ คลีน)
All these rappers wanna know what I’m gettin for sixteens
(ออล ฑิส แรพเพอ วอนนา โนว์ ว๊อท แอม เกดดิน ฟอร์ ซิคซทีน)
Try 80, want a discount? BLOW IT OUT YA ASS!
(ธราย 80 , ว้อนท ดา ดิ๊สเค้าท โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
See in just six months I infiltrated the system
(ซี อิน จั๊สท ซิกซ์ มั้นธ ซาย อินฟีลทเรท เดอะ ซิ๊สเท่ม)
If you find somebody better, then I’m sorry I missed him
(อิ๊ฟ ยู ไฟนด์ ซัมบอดี้ เบ๊ทเท่อร์ , เด็น แอม ซ๊อรี่ ไอ มิส ฮิม)
N*ggaz hate givin me props cause I might use it against them
(เอ็น *ggaz เฮท กีฝอิน มี พร็อพ ค๊อส ไอ ไมท ยู๊ส อิท อะเก๊นสท เด็ม)
C’mon, get Ludacris out! BLOW IT OUT YA ASS!
(ซีมอน , เก็ท ลูดาคริ เอ๊าท ! โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)

[Chorus 2X: Ludacris]
([ ค๊อรัส 2X : ลูดาคริ ])
If you mad I’m on top, then wish me gone
(อิ๊ฟ ยู แม้ด แอม ออน ท๊อพ , เด็น วิ๊ช มี กอน)
If you mad I’m on the road, then wish me home
(อิ๊ฟ ยู แม้ด แอม ออน เดอะ โร้ด , เด็น วิ๊ช มี โฮม)
And if you mad that I’m right, punk wish me wrong
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แม้ด แดท แอม ไร๊ท , พรัค วิ๊ช มี รอง)
But after your three wishes – BLOW IT OUT YA ASS!
(บั๊ท แอ๊ฟเท่อร ยุร ทรี วิซเชรด โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
It’s time to saddle up the Tontos cause I’m the Lone Ranger
(อิทซ ไทม์ ทู แซดดล อั๊พ เดอะ Tontos ค๊อส แอม เดอะ โลน เรนเจอะ)
I eat dinner with Jews but don’t talk to strangers
(ไอ อี๊ท ดินเน่อร์ วิธ จู บั๊ท ด้อนท์ ท๊อล์ค ทู ซทเรนเจอะ)
I’m just a few albums from filling your disc changer
(แอม จั๊สท ดา ฟิว อั๊ลบั้ม ฟรอม ฟีลลิง ยุร ดิสค์ เชนเจอะ)
If you ever think of stoppin me – BLOW IT OUT YA ASS!
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค อ็อฝ สตอปพิน มี โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
I’m a hustler by nature but criminal by law
(แอม มา ฮัซเลอะ บาย เน๊เจ้อร์ บั๊ท ครีมอิแน็ล บาย ลอว์)
Any charges set against me, chunk it up and stand tall
(เอ๊นี่ ชาร์จ เซ็ท อะเก๊นสท มี , ชังค อิท อั๊พ แอนด์ สแทนด์ ทอลล์)
Next year I’m lookin in to buyin green by a mall{?}
(เน๊กซท เยียร์ แอม ลุคกิน อิน ทู บายเอน กรีน บาย อะ มอลล์ { })
You probably own a lot of property! BLOW IT OUT YA ASS!
(ยู พรอบอับลิ โอว์น อะ ล็อท อ็อฝ พร๊อพเพอร์ที่ ! โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
C’mon and take a look, he’s got gigantic balls
(ซีมอน แอนด์ เท้ค เก ลุ๊ค , อีส ก็อท ไจแกนทิค บอล)
Plus his money keeps flowin like Niagara Falls
(พลัส ฮิส มั๊นนี่ คี๊พ โฟว์วิน ไล๊ค Niagara ฟอลล์)
We all know Jesus saves and Ludacris withdraws
(วี ออล โนว์ จีสัซ เซฝ แซน ลูดาคริ วิธดรอว์)
I’m ’bout to go on vacation – BLOW IT OUT YA ASS!
(แอม เบาท ทู โก ออน แฝคเค๊ชั่น โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
Shout out to Bill O’Reilly, I’ma throw you a curve
(เช๊าท เอ๊าท ทู บิลล์ OReilly , แอมอา โธรว์ ยู อะ เคอร์ฟ)
You mad cause I’m a THIEF and got away with words
(ยู แม้ด ค๊อส แอม มา ทรี๊ฟ แอนด์ ก็อท อะเวย์ วิธ เวิร์ด)
I’ma start my own beverage, it’ll calm your nerves
(แอมอา สท๊าร์ท มาย โอว์น เบ๊ฝเวอร์เหรจ , อิว คาลํม ยุร เนิ๊ร์ฝ)
Pepsi’s the New Generation – BLOW IT OUT YA ASS!
(เพบชี่ เดอะ นิว เจเนอะเรฌัน โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
My black people show me love when I’m up on the block
(มาย แบล๊ค พี๊เพิ่ล โชว์ มี ลัฝ เว็น แอม อั๊พ ออน เดอะ บล๊อค)
And Latinos always waitin for my CD’s to drop
(แอนด์ ลาทิโนซ ออลเว เว๊ทดิน ฟอร์ มาย CDs ทู ดรอพ)
White people love the flow, they say, ” Dude, you f*ckin rock! ”
(ไว๊ท พี๊เพิ่ล ลัฝ เดอะ โฟลว์ , เด เซย์ , ” ดยูด , ยู เอฟ *ckin ร๊อค ! “)
Yo’ fans are my fans, right? BLOW IT OUT YA ASS!
(โย แฟน แซร์ มาย แฟน , ไร๊ท โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
So find my album in the stores and look for the white steam
(โซ ไฟนด์ มาย อั๊ลบั้ม อิน เดอะ สโทร์ แซน ลุ๊ค ฟอร์ เดอะ ไว๊ท สทีม)
Rip it open, play it and yo’ momma might scream
(ริพ อิท โอ๊เพ่น , เพลย์ อิท แอนด์ โย มอมมา ไมท สครีม)
It’s hard, other albums are softer than ice cream
(อิทซ ฮาร์ด , อ๊อเธ่อร์ อั๊ลบั้ม แซร์ ซอฟเตอร์ แฑ็น ไอ๊ซ์ ครีม)
Yo’ scans are my scans, right? BLOW IT OUT YA ASS!
(โย ซแค็น แซร์ มาย ซแค็น , ไร๊ท โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
Now Luda’s throwin up A’s, and I’m lightin up L’s
(นาว ลูดา โตวอิน อั๊พ แอส , แอนด์ แอม lightin อั๊พ Ls)
Around the globe gettin paid, you home bitin yo’ nails
(อะราวนฺดฺ เดอะ โกล๊บ เกดดิน เพลด , ยู โฮม บิทดิน โย เนล)
DTP, the only label that practice fightin ourselves
(DTP , ดิ โอ๊นลี่ เล๊เบ้ล แดท แพร๊คทิ๊ซ ไฟท์ดิน เอารเซลฝส)
We probably gettin on your nerves, huh? BLOW IT OUT YA ASS!
(วี พรอบอับลิ เกดดิน ออน ยุร เนิ๊ร์ฝ , ฮู โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
I been eatin and gettin FAT while y’all dyin of hunger
(ไอ บีน อีดิน แอนด์ เกดดิน แฟท ไวล์ ยอล ดายอิน อ็อฝ ฮังเกอะ)
I get drunk in the winter, stay high in the summer
(ไอ เก็ท ดรั๊งค อิน เดอะ วิ๊นเท่อร์ , สเทย์ ไฮฮ อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Watch out, my album’s puttin up McDonald’s numbers
(ว๊อทช เอ๊าท , มาย อั๊ลบั้ม พันดิน อั๊พ แมคโดโนสฺ นั๊มเบ้อร์)
You over 6 million served, huh? BLOW IT OUT YA ASS!
(ยู โอ๊เฝ่อร 6 มิ๊ลเลี่ยน เซิร์ฝ , ฮู โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

BLOW IT OUT YA ASS!
(โบลว์ อิท เอ๊าท ยา อาซ !)
WHOO!
(ฮู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blow It out คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น