เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Mobb Deep

[Havoc]:
( [ แฮ๊ฝอค ] :)
Yeah
(เย่)
Another banger
(อะน๊าเทร่อร์ แบงเงอ)

You can feel me if you don’t, you don’t
(ยู แคน ฟีล มี อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ , ยู ด้อนท์)
I’ll feed you to the dogs like a b*tch I boned
(อิลล ฟี ยู ทู เดอะ ด้อกก ไล๊ค เก บี *tch ไอ บ็อง)
My only concern is for the cash I gross
(มาย โอ๊นลี่ คอนเซิร์น อีส ฟอร์ เดอะ แค๊ช ไอ กรอสส)
A n*gga more deadly up against the ropes
(อะ เอ็น *gga โม เดดลิ อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ โร๊พ)
Problem dead on tacking tours to throats
(โพร๊เบล่ม เด้ด ออน tackings ทัวร์ ทู โธร๊ท)
Eyes, ears open you can try to get close
(อาย , เอียร โอ๊เพ่น ยู แคน ธราย ทู เก็ท โคลส)
Approach me then
(แอพโพร๊ช มี เด็น)
Get on the floor soldier like you owe me ten
(เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ โซ๊ลเจ้อร์ ไล๊ค ยู โอว์ มี เท็น)
Spread it, never say it
(สเพร๊ด ดิท , เน๊เฝ่อร์ เซย์ อิท)
Actions speak louder than words
(แอคฌัน สพี๊ค ลาวเดอ แฑ็น เวิร์ด)
Get bodied because you doubted the word
(เก็ท บ๊อดี้ บิคอส ยู เดาท เดอะ เวิร์ด)
Never f*cked your bird, stop askin’ her
(เน๊เฝ่อร์ เอฟ *cked ยุร เบิร์ด , สท๊อพ แอสกิน เฮอ)
It’s not that serious, keep backin’ up
(อิทซ น็อท แดท ซี๊เรี๊ยส , คี๊พ แบคกิน อั๊พ)
She’ll get curious, and delirious
(เชลล์ เก็ท คิ๊วเรียส , แอนด์ ดิลีเรียซ)
Send that b*tch home on her period
(เซ็นด แดท บี *tch โฮม ออน เฮอ พี๊เหรียด)
To stop Havoc got to kill me bro
(ทู สท๊อพ แฮ๊ฝอค ก็อท ทู คิลล์ มี โบร)
You cats listening but don’t hear me though
(ยู แค๊ท ลิเซินนิง บั๊ท ด้อนท์ เฮียร มี โธ)

[Chorus – 2x]:
([ ค๊อรัส 2x ] :)
Yo, what’s the deal, deal
(โย , ว๊อท เดอะ ดีล , ดีล)
Play that sh*t I can feel, feel
(เพลย์ แดท ฌะ *ที ไอ แคน ฟีล , ฟีล)
Right now it’s about to get real, real
(ไร๊ท นาว อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท เรียล , เรียล)
Never leave home without the steel, steel
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ โฮม วิธเอ๊าท เดอะ สทีล , สทีล)

[Prodigy]:
([ พรอดอิจิ ] :)
Yeah, just bounce
(เย่ , จั๊สท เบ๊าสฺ)
Bounce, bounce
(เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ)
Let’s go, let’s do it, let’s get it correct
(เล็ท โก , เล็ท ดู อิท , เล็ท เก็ท ดิธ คอรเร็คทํ)
Let’s ball, let’s burn, let’s all get bent
(เล็ท บอล , เล็ท เบิร์น , เล็ท ซอร์ เก็ท เบ็นท)
Let’s party and celebrate success
(เล็ท พ๊าร์ที่ แอนด์ เซ๊เลเบรท ซัคเซสส)
Let’s not ruin my fun, my gun wil spit
(เล็ท น็อท รูอิน มาย ฟัน , มาย กัน wil ซพิท)
N*gga find you a woman you can definitely rip
(เอ็น *gga ไฟนด์ ยู อะ วู๊แม่น ยู แคน เดฟอินิทลิ ริพ)
Ladies find you a man, go ahead get you some d*ck
(เลดิส ไฟนด์ ยู อะ แมน , โก อะเฮด เก็ท ยู ซัม ดี *ck)
What you thought, you a big girl, I’m a big boy
(ว๊อท ยู ธอท , ยู อะ บิ๊ก เกิร์ล , แอม มา บิ๊ก บอย)
So let’s not play these games, let’s get to the point
(โซ เล็ท น็อท เพลย์ ฑิส เกม , เล็ท เก็ท ทู เดอะ พ๊อยท์)
B*tch get off me, I switch plans on you
(บี *tch เก็ท ออฟฟ มี , ไอ สวิทช์ แพลน ออน ยู)
There’s plenty of bunnies for me
(แดร์ เพล๊นที่ อ็อฝ บันนีสฺ ฟอร์ มี)
These n*ggas got problems, I’ll straighten that promptly
(ฑิส เอ็น *ggas ก็อท โพร๊เบล่ม , อิลล สเตจเทน แดท พรอมทลิ)
I’ll be all over them n*ggas so fast, they’re so p*ssy
(อิลล บี ออล โอ๊เฝ่อร เด็ม เอ็น *ggas โซ ฟาสท , เดรว โซ พี *ssy)
Go ahead push me to tear you up
(โก อะเฮด พุช มี ทู เทียร์ ยู อั๊พ)
Try me, blind me, force my guns
(ธราย มี , ไบลนฺดฺ มี , ฟอร์ซ มาย กัน)
You ain’t built for war, you built to bounce
(ยู เอน บิลท ฟอร์ วอร์ , ยู บิลท ทู เบ๊าสฺ)
So we gonna ride on you n*ggas until the sun burn out
(โซ วี กอนนะ ไรด์ ออน ยู เอ็น *ggas อันทิล เดอะ ซัน เบิร์น เอ๊าท)

[Chorus – 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

Bounce, bounce, bounce, bounce
(เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ)

[Chorus – 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Mobb Deep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น