เนื้อเพลง Whole Lotta Shakin’ Goin’ On คำอ่านไทย Elvis Presley

I said come on over baby,
( ไอ เซ็ด คัมมอน โอ๊เฝ่อร เบ๊บี้ ,)
a-whole lotta shakin’ goin’ on
(อะ โฮล ลอทดา เชคกิน โกอิน ออน)
Yeah I said come on over baby,
(เย่ ไอ เซ็ด คัมมอน โอ๊เฝ่อร เบ๊บี้ ,)
a-whole lotta shakin’ goin’ on
(อะ โฮล ลอทดา เชคกิน โกอิน ออน)
Well we ain’t fakin’,
(เวลล วี เอน เฟกิน ,)
a-whole lotta shakin’ goin’ on
(อะ โฮล ลอทดา เชคกิน โกอิน ออน)

Mmm, I said come on over baby,
(อึม , ไอ เซ็ด คัมมอน โอ๊เฝ่อร เบ๊บี้ ,)
we got chicken in the barn
(วี ก็อท ชีคเค็น อิน เดอะ บาน)
Whose barn, what barn, my barn
(ฮูส บาน , ว๊อท บาน , มาย บาน)
Come on over baby,
(คัมมอน โอ๊เฝ่อร เบ๊บี้ ,)
we got the bull by the horns
(วี ก็อท เดอะ บูลล บาย เดอะ ฮอร์น)
Yeah, we ain’t fakin’,
(เย่ , วี เอน เฟกิน ,)
a-whole lotta shakin’ goin’ on
(อะ โฮล ลอทดา เชคกิน โกอิน ออน)

Well, I said shake baby, shake
(เวลล , ไอ เซ็ด เช้ค เบ๊บี้ , เช้ค)
I said shake, baby shake now
(ไอ เซ็ด เช้ค , เบ๊บี้ เช้ค นาว)
I said shake it baby, shake it
(ไอ เซ็ด เช้ค อิท เบ๊บี้ , เช้ค อิท)
I said shake it baby, shake
(ไอ เซ็ด เช้ค อิท เบ๊บี้ , เช้ค)
We ain’t fakin’,
(วี เอน เฟกิน ,)
a-whole lotta shakin’ goin’ on
(อะ โฮล ลอทดา เชคกิน โกอิน ออน)

Well, I said come on over baby,
(เวลล , ไอ เซ็ด คัมมอน โอ๊เฝ่อร เบ๊บี้ ,)
a-whole lot-ta shakin’ goin’ on
(อะ โฮล ล็อท ทา เชคกิน โกอิน ออน)
I said come on over baby,
(ไอ เซ็ด คัมมอน โอ๊เฝ่อร เบ๊บี้ ,)
a-whole lotta shakin’ goin’ on
(อะ โฮล ลอทดา เชคกิน โกอิน ออน)
Well we ain’t fakin’,
(เวลล วี เอน เฟกิน ,)
a-whole lotta shakin’ goin’ on
(อะ โฮล ลอทดา เชคกิน โกอิน ออน)

Well my mom-mom-mom,
(เวลล มาย มัม มัม มัม ,)
I said shake it baby, shake it
(ไอ เซ็ด เช้ค อิท เบ๊บี้ , เช้ค อิท)
I said shake it baby, shake it
(ไอ เซ็ด เช้ค อิท เบ๊บี้ , เช้ค อิท)
I said shake it baby, shake all right
(ไอ เซ็ด เช้ค อิท เบ๊บี้ , เช้ค ออล ไร๊ท)
I said shake it baby, shake it
(ไอ เซ็ด เช้ค อิท เบ๊บี้ , เช้ค อิท)
We ain’t fakin’,
(วี เอน เฟกิน ,)
a-whole lotta shakin’ goin’ on
(อะ โฮล ลอทดา เชคกิน โกอิน ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whole Lotta Shakin’ Goin’ On คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น