เนื้อเพลง A New Argentina คำอ่านไทย Madonna

[Peron:]
( [ เพเริน : ])
Dice are rolling, the knives are out
(ไดซ อาร์ โรลลิง , เดอะ ไนฝส แซร์ เอ๊าท)
Would-be presidents are all around
(เวิด บี เพร๊สซิเด้นท แซร์ ออล อะราวนฺดฺ)
I don’t say they mean harm
(ไอ ด้อนท์ เซย์ เด มีน ฮาร์ม)
But they’d each give an arm
(บั๊ท เดยฺ อีช กี๊ฝ แอน อาร์ม)
To see us six feet underground
(ทู ซี อัซ ซิกซ์ ฟีท อันเดิกเรานด)

[Eva:]
([ อีว่า : ])
It doesn’t matter what those morons say
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ว๊อท โฑส โมร็อน เซย์)
Our nation’s leaders are a feeble crew
(เอ๊า เน๊ชั่น ลีดเออะ แซร์ อะ ฟีเบิล ครู)
There’s only twenty of them anyway
(แดร์ โอ๊นลี่ ทเว้นที่ อ็อฝ เด็ม เอนอิเว)
What is twenty next to millions who
(ว๊อท อีส ทเว้นที่ เน๊กซท ทู มิ๊ลเลี่ยน ฮู)
Are looking to you?
(อาร์ ลุคอิง ทู ยู)

All you have to do is sit and wait
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส ซิท แอนด์ เว้ท)
Keeping out of everybody’s way
(คีพอิง เอ๊าท อ็อฝ เอวี่บอดี้ เวย์)
We’ll … you’ll be handed power on a plate
(เวลล โยว บี แฮนด์ พ๊าวเว่อร์ ออน อะ เพล๊ท)
When the ones who matter have their say
(เว็น ดิ วัน ฮู แม๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ แดร์ เซย์)
And with chaos installed
(แอนด์ วิธ เค๊ออส อินซทอล)
You can reluctantly agree to be called
(ยู แคน ริลัคแท็นทลิ อะกรี ทู บี คอลลํ)

[Peron:]
([ เพเริน : ])
There again we could be foolish not to quit while we’re ahead
(แดร์ อะเกน วี เคิด บี ฟูลอิฌ น็อท ทู ควิท ไวล์ เวีย อะเฮด)
For distance lends enchantment, and that is why
(ฟอร์ ดิ๊สแท่นซํ เล็นด เอ็นชานทเม็นท , แอนด์ แดท อีส วาย)
All exiles are distinguished, more important, they’re not dead
(ออล เอ๊กไซล์ แซร์ ดิซทีงกวิฌ , โม อิมพอแท็นท , เดรว น็อท เด้ด)
I could find job satisfaction in Paraguay
(ไอ เคิด ไฟนด์ จ๊อบ แซทิซแฟคฌัน อิน Paraguay)

[Eva:]
([ อีว่า : ])
This is crazy defeatist talk
(ดิส ซิส คเรสิ ดิฟีทอิซท ท๊อล์ค)
Why commit political suicide, there’s no risk
(วาย ค็อมมีท โพลิทิ๊ค่อล ซุยไซ้ด , แดร์ โน ริ๊ซค)
There’s no call for any action at all
(แดร์ โน คอลลํ ฟอร์ เอ๊นี่ แอคฌัน แอ็ท ดอร์)
When you have unions on your side
(เว็น ยู แฮ็ฝ ยู๊เนี่ยน ออน ยุร ไซด์)

[Workers:]
([ เวอเคอะ : ])
A new Argentina, the chains of the masses untied
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , เดอะ เชน อ็อฝ เดอะ แมสเซซ อันไท)
A new Argentina, the voice of the people
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล)
Cannot be denied
(แคนน็อท บี ดีนาย)

[Eva:]
([ อีว่า : ])
There is only one man who can lead any workers’ regime
(แดร์ อีส โอ๊นลี่ วัน แมน ฮู แคน ลี๊ด เอ๊นี่ เวอเคอะ รีจีม)
He lives for your problems, he shares your ideals and your dream
(ฮี ไล้ฝ ฟอร์ ยุร โพร๊เบล่ม , ฮี แชร์ ยุร ไอดี๊ออล แซน ยุร ดรีม)
He supports you, for he loves you
(ฮี ซั๊พผอร์ท ยู , ฟอร์ ฮี ลัฝ ยู)
Understands you, is one of you
(อั๊นเด้อรสแทนด ยู , อีส วัน อ็อฝ ยู)
If not, how could he love me?
(อิ๊ฟ น็อท , ฮาว เคิด ฮี ลัฝ มี)

[Workers:]
([ เวอเคอะ : ])
A new Argentina, the workers’ battle song
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , เดอะ เวอเคอะ แบ๊ทเทิ้ล ซ็อง)
A new Argentina, the voice of the people
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล)
Rings out loud and long
(ริง เอ๊าท เลาด แอนด์ ลอง)

[Eva:]
([ อีว่า : ])
Now I am a worker, I’ve suffered the way that you do
(นาว ไอ แอ็ม มา เวอเคอะ , แอฝ ซั๊ฟเฟ่อร์ เดอะ เวย์ แดท ยู ดู)
I’ve been unemployed, and I’ve starved and I’ve hated it too
(แอฝ บีน อะเน็มพลอยด , แอนด์ แอฝ สท๊าร์ฝ แอนด์ แอฝ แฮ็ท ดิท ทู)
But I found my salvation in Peron, may the nation
(บั๊ท ไอ เฟานด มาย แซ็ลเฝฌัน อิน เพเริน , เมย์ เดอะ เน๊ชั่น)
Let him save them as he saved me
(เล็ท ฮิม เซฝ เด็ม แอส ฮี เซฝ มี)

[All:]
([ ออล : ])
A new Argentina, a new age about to begin
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , อะ นิว เอจ อะเบ๊าท ทู บีกิน)
A new Argentina, we face the world together
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , วี เฟซ เดอะ เวิลด ทูเก๊ทเธ่อร์)
And no dissent within
(แอนด์ โน ดิสเซ้นท วิธอิน)

[Peron:]
([ เพเริน : ])
There again we could be foolish not to quit while we’re ahead
(แดร์ อะเกน วี เคิด บี ฟูลอิฌ น็อท ทู ควิท ไวล์ เวีย อะเฮด)
I can see us many miles away, inactive
(ไอ แคน ซี อัซ เมนอิ ไมล อะเวย์ , อิแนคทิฝ)
Sipping cocktails on a terrace, taking breakfast in bed
(ซิพปิง ค๊อคเทล ออน อะ เท๊อเรซ , เทคอิง บเรคฟัซท อิน เบ๊ด)
Sleeping easy, doing nothing, it’s attractive
(ซลีพพิง อีสอิ , ดูอิง นัธอิง , อิทซ แอ็ทแรคทิฝ)

[Eva:]
([ อีว่า : ])
Don’t think I don’t think like you
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ไล๊ค ยู)
I often get those nightmares too
(ไอ อ๊อฟเฟ่น เก็ท โฑส ไนท์แมร์ ทู)
They always take some swallowing
(เด ออลเว เท้ค ซัม สโลลิงค์)
Sometimes it’s very difficult to keep momentum
(ซัมไทม์ อิทซ เฝ๊รี่ ดิ๊ฟฟิคั้ลท ทู คี๊พ โมเม๊นตั้ม)
If it’s you that you are following
(อิ๊ฟ อิทซ ยู แดท ยู อาร์ ฟอลโละอิง)
Don’t close doors, keep an escape clause
(ด้อนท์ โคลส ดอร์ , คี๊พ แอน เอสเขพ คลอส)
Because we might lose the Big Apple
(บิคอส วี ไมท ลู้ส เดอะ บิ๊ก แอพ)

But would I have done what I did
(บั๊ท เวิด ดาย แฮ็ฝ ดัน ว๊อท ไอ ดิด)
If I hadn’t thought, if I hadn’t known
(อิ๊ฟ ฟาย แฮดอินท ธอท , อิ๊ฟ ฟาย แฮดอินท โนน)
We would take the country
(วี เวิด เท้ค เดอะ คั๊นทรี่)

[Eva:]
([ อีว่า : ])
Peron has resigned from the army and this we avow
(เพเริน แฮ็ส รีไซน์ ฟรอม ดิ อามิ แอนด์ ดิส วี อะเฝา)
The descamisados are those he is marching with now
(เดอะ descamisados แซร์ โฑส ฮี อีส มัสชิง วิธ นาว)
He supports you, for he loves you
(ฮี ซั๊พผอร์ท ยู , ฟอร์ ฮี ลัฝ ยู)
Understands you, is one of you
(อั๊นเด้อรสแทนด ยู , อีส วัน อ็อฝ ยู)
If not, how could he love me?
(อิ๊ฟ น็อท , ฮาว เคิด ฮี ลัฝ มี)

[All:]
([ ออล : ])
A new Argentina, the chains of the masses untied
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , เดอะ เชน อ็อฝ เดอะ แมสเซซ อันไท)
A new Argentina, the voice of the people
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล)
Cannot be, and must not be denied
(แคนน็อท บี , แอนด์ มัสท์ น็อท บี ดีนาย)

[Che:]
([ ชี : ])
How annoying that they have to fight elections for their cause
(ฮาว แอ็นนอยอิง แดท เด แฮ็ฝ ทู ไฟ้ท อิเลคฌัน ฟอร์ แดร์ ค๊อส)
The inconvenience, having to get a majority
(ดิ อินค็อนฝีนเย็นซ , แฮฝวิ่ง ทู เก็ท ดา มะจ๊อริที่)
If normal methods of persuasion fail to win them applause
(อิ๊ฟ น๊อร์มอล เม๊ธถอท อ็อฝ เพิซเวฉัน เฟล ทู วิน เด็ม แอ็พลอส)
There are other ways of establishing authority
(แดร์ อาร์ อ๊อเธ่อร์ เวย์ อ็อฝ แอสแต๊บบลีชิง ออร์โท๊ริที่)

[All:]
([ ออล : ])
A new Argentina, the chains of the masses untied
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , เดอะ เชน อ็อฝ เดอะ แมสเซซ อันไท)
A new Argentina, the voice of the people
(อะ นิว อาเจ็นทีนะ , เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล)
Cannot be, and will not be, and must not be denied.
(แคนน็อท บี , แอนด์ วิล น็อท บี , แอนด์ มัสท์ น็อท บี ดีนาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A New Argentina คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น