เนื้อเพลง Dead Or Alive คำอ่านไทย Van Morrison

[Woody Guthrie]
( [ วูดอิ Guthrie ])

Well the new sheriff sent me a letter
(เวลล เดอะ นิว เช๊อริฟฟ์ เซ็นท มี อะ เล็ทเท่อร์)
Yes the new sheriff sent me a letter
(เย็ซ เดอะ นิว เช๊อริฟฟ์ เซ็นท มี อะ เล็ทเท่อร์)
He said, ” Come up and see me dead or alive,
(ฮี เซ็ด , ” คัม อั๊พ แอนด์ ซี มี เด้ด ออ อะไล๊ฝ ,)
Come up and see me dead or alive ” .
(คัม อั๊พ แอนด์ ซี มี เด้ด ออ อะไล๊ฝ “)

Well it’s a hard road dead or alive
(เวลล อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
It’s a hard road dead or alive
(อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Well it’s a hard road dead or alive
(เวลล อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
It’s a hard road dead or alive
(อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

Well I really don’t like your hard rock hotel [yeah] sheriff
(เวลล ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ไล๊ค ยุร ฮาร์ด ร๊อค โฮเท็ล [ เย่ ] เช๊อริฟฟ์)
Well I really don’t like your hard rock hotel, sheriff
(เวลล ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ไล๊ค ยุร ฮาร์ด ร๊อค โฮเท็ล , เช๊อริฟฟ์)
Dead or alive, no sheriff
(เด้ด ออ อะไล๊ฝ , โน เช๊อริฟฟ์)
Dead or alive, no sheriff
(เด้ด ออ อะไล๊ฝ , โน เช๊อริฟฟ์)

Well it’s a hard road dead or alive
(เวลล อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
And it’s a hard road dead or alive
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
And it’s a hard road dead or alive
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
And it’s a hard road dead or alive
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

Well he even sent me my picture
(เวลล ฮี อี๊เฝ่น เซ็นท มี มาย พิ๊คเจ้อร์)
[Oh yeah, and hello]
([ โอ เย่ , แอนด์ เฮ็ลโล ])
He even sent me my picture
(ฮี อี๊เฝ่น เซ็นท มี มาย พิ๊คเจ้อร์)
[Yeah yeah]
([ เย่ เย่ ])

Hey, how do I look boy [wonderful]
(เฮ , ฮาว ดู ไอ ลุ๊ค บอย [ วันเดอะฟุล ])
Dead or alive?
(เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
How do I look boy [sweet] dead or alive?
(ฮาว ดู ไอ ลุ๊ค บอย [ สวี้ท ] เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

It’s a hard road dead or alive
(อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
It’s a hard road dead or alive
(อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Well, it’s a hard road dead or alive
(เวลล , อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
And it’s a hard road dead or alive
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

Dead or alive
(เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Dead or alive
(เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Dead or alive
(เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Dead or alive
(เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Dead or alive
(เด้ด ออ อะไล๊ฝ)
Dead or alive
(เด้ด ออ อะไล๊ฝ)

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร ; เคาะเรคฌัน รีเควส แอนด์ เว้ลคั่ม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dead Or Alive คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น