เนื้อเพลง Can’t Say คำอ่านไทย BBMak

I Can’t Say Why I Love You But I Do When I’m Around You It Feel So Good Feel So Good And Everything That I Can Do Ever Wish I Make For You In The End It All Came True And I
( ไอ แค็นท เซย์ วาย ไอ ลัฝ ยู บั๊ท ไอ ดู เว็น แอม อะราวนฺดฺ ยู อิท ฟีล โซ กู๊ด ฟีล โซ กู๊ด แอนด์ เอ๊วี่ติง แดท ไอ แคน ดู เอ๊เฝ่อร์ วิ๊ช ไอ เม้ค ฟอร์ ยู อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล เคม ทรู แอนด์ ดาย)

I Can’t Say Why I Love You Can’t Say But I Do I Can’t Say Why I Love You Can’t Say But I Do I Can’t Say Why I Love You
(ไอ แค็นท เซย์ วาย ไอ ลัฝ ยู แค็นท เซย์ บั๊ท ไอ ดู ไอ แค็นท เซย์ วาย ไอ ลัฝ ยู แค็นท เซย์ บั๊ท ไอ ดู ไอ แค็นท เซย์ วาย ไอ ลัฝ ยู)

Baby When I Found You I Just Knew I Just Knew That I Couldn’t Live Without You Feel It Too Do You Feel It Too Everything You Give To Me Feels As Though It’s Meant To Be If You Ever Ask Me How I Feel
(เบ๊บี้ เว็น นาย เฟานด ยู ไอ จั๊สท นยู ไอ จั๊สท นยู แดท ไอ คูดซึ่น ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู ฟีล อิท ทู ดู ยู ฟีล อิท ทู เอ๊วี่ติง ยู กี๊ฝ ทู มี ฟีล แอส โธ อิทซ เม็นท ทู บี อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ อาสคฺ มี ฮาว ไอ ฟีล)

Chorus
(ค๊อรัส)

Now I’m Thinking Of You When I Can’t Explain The Feeling But I Know That It’s Real When I Hold You When I Saw You You Know I Knew I Knew I Couldn’t Live Without Without You Ever In My Life
(นาว แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู เว็น นาย แค็นท เอ็กซเพลน เดอะ ฟีลอิง บั๊ท ไอ โนว์ แดท อิทซ เรียล เว็น นาย โฮลด์ ยู เว็น นาย ซอว์ ยู ยู โนว์ ไอ นยู ไอ นยู ไอ คูดซึ่น ไล้ฝ วิธเอ๊าท วิธเอ๊าท ยู เอ๊เฝ่อร์ อิน มาย ไล๊ฟ)

Everything You Give To Me Feels As Though It’s Meant To Be So If You Ever Asked Me How I Feel
(เอ๊วี่ติง ยู กี๊ฝ ทู มี ฟีล แอส โธ อิทซ เม็นท ทู บี โซ อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ อาสคฺ มี ฮาว ไอ ฟีล)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Say คำอ่านไทย BBMak

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น