เนื้อเพลง Forever Yellow Skies คำอ่านไทย The Cranberries

Yellow Skies, I can see the Yellow Skies.
( เย๊ลโล่ว สกาย , ไอ แคน ซี เดอะ เย๊ลโล่ว สกาย)
See you again, I see you again
(ซี ยู อะเกน , ไอ ซี ยู อะเกน)
In my dreams, in my dreams, in my dreams, in my dreams.
(อิน มาย ดรีม , อิน มาย ดรีม , อิน มาย ดรีม , อิน มาย ดรีม)

Morning light, I remember morning light.
(ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Outside my doors, I ‘ll see you no more.
(เอ๊าทไซ้ด มาย ดอร์ , ไอ ll ซี ยู โน โม)
In my dreams, in my dreams, in my dreams, in my dreams
(อิน มาย ดรีม , อิน มาย ดรีม , อิน มาย ดรีม , อิน มาย ดรีม)

Forever, Forever I’ll be forever holding you.
(ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร อิลล บี ฟอเร๊เฝ่อร โฮลดิง ยู)
Forever, Forever I’ll be forever holding you.
(ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร อิลล บี ฟอเร๊เฝ่อร โฮลดิง ยู)
Responsible, Responsible, Responsible, Responsible.
(รีสฺพอนสิเบิล , รีสฺพอนสิเบิล , รีสฺพอนสิเบิล , รีสฺพอนสิเบิล)

So black and white,
(โซ แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท ,)
It’s become so black and white.
(อิทซ บีคัม โซ แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท)
So insecure, You’re so insecure,
(โซ อินเซ็คเคียว , ยัวร์ โซ อินเซ็คเคียว ,)
That’s what you are, That’s what you are, That’s what you are, That’s
(แด้ท ว๊อท ยู อาร์ , แด้ท ว๊อท ยู อาร์ , แด้ท ว๊อท ยู อาร์ , แด้ท)
what you are.
(ว๊อท ยู อาร์)

Forever, Forever I’ll be forever holding you.
(ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร อิลล บี ฟอเร๊เฝ่อร โฮลดิง ยู)
Forever, Forever I’ll be forever holding you.
(ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร อิลล บี ฟอเร๊เฝ่อร โฮลดิง ยู)
Responsible, Responsible, Responsible, Responsible.
(รีสฺพอนสิเบิล , รีสฺพอนสิเบิล , รีสฺพอนสิเบิล , รีสฺพอนสิเบิล)

Forever, Forever I’ll be forever holding you.
(ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร อิลล บี ฟอเร๊เฝ่อร โฮลดิง ยู)
Forever, Forever I’ll be forever holding you.
(ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร อิลล บี ฟอเร๊เฝ่อร โฮลดิง ยู)
Responsible, Responsible, Responsible, Responsible.
(รีสฺพอนสิเบิล , รีสฺพอนสิเบิล , รีสฺพอนสิเบิล , รีสฺพอนสิเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever Yellow Skies คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น