เนื้อเพลง Einstein on The Beach (for an Eggman) คำอ่านไทย Counting Crows

Albert’s always sincere; he’s a sensitive type
( แอลเบิท ออลเว ซินเซียร์ ; อีส ซา เซนซิทิฝ ไท๊พ)
His intentions are clear — he wanna be well liked
(ฮิส อินเทนฌัน แซร์ เคลียร์ ฮี วอนนา บี เวลล ลิค)
Well, if everything is nothing, then are we anything?
(เวลล , อิ๊ฟ เอ๊วี่ติง อีส นัธอิง , เด็น อาร์ วี เอนอิธิง)
Is it better to be better than to be anything?
(อีส ซิท เบ๊ทเท่อร์ ทู บี เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ทู บี เอนอิธิง)

And Albert’s visions blooming uncontrolled
(แอนด์ แอลเบิท ฝิ๊ชั่น บลูมอิง อันค็อนทโรลด)
All his wings are slowly sinking
(ออล ฮิส วิง แซร์ ซโลลิ ซีงคิง)

The world begins to disappear
(เดอะ เวิลด บีกิน ทู ดิสแอ๊พเพียร์)
The worst things come from inside here
(เดอะ เวิ๊ร์สท ทริง คัม ฟรอม อิ๊นไซด์ เฮียร)
All the king’s men reappear
(ออล เดอะ คิง เม็น ริแอ็พเพีย)
For an eggman, fallen off the wall
(ฟอร์ แอน eggman , ฟอลเล็น ออฟฟ เดอะ วอลล์)
He’ll never be together again
(เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ บี ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน)

Einstein’s down on the beach standing in the sand
(แอนสไต เดาน ออน เดอะ บีช ซแทนดิง อิน เดอะ แซนด์)
‘Cause everything he believes in is shattered
(ค๊อส เอ๊วี่ติง ฮี บีลี๊ฝ ซิน อีส แฌทเทอะ)
What you fear in the night in the day comes to call anyway
(ว๊อท ยู เฟียร์ อิน เดอะ ไน๊ท อิน เดอะ เดย์ คัม ทู คอลลํ เอนอิเว)
And we all get burned as one more sun comes sliding down the sky
(แอนด์ วี ออล เก็ท เบิร์น แอส วัน โม ซัน คัม สลายดิง เดาน เดอะ สกาย)
One more shadow leans against the wall
(วัน โม แฌดโอ ลีน อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)

And the world begins to disappear
(แอนด์ เดอะ เวิลด บีกิน ทู ดิสแอ๊พเพียร์)
The worst things come from inside here
(เดอะ เวิ๊ร์สท ทริง คัม ฟรอม อิ๊นไซด์ เฮียร)
And all the king’s men reappear
(แอนด์ ออล เดอะ คิง เม็น ริแอ็พเพีย)
For an eggman, fallen off the wall
(ฟอร์ แอน eggman , ฟอลเล็น ออฟฟ เดอะ วอลล์)
He’ll never be together again
(เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ บี ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน)

Albert’s waiting in the sun
(แอลเบิท เวททิง อิน เดอะ ซัน)
On a field American
(ออน อะ ฟีลด อะเมริแค็น)
For the cause of some inflated form of hit and run and…
(ฟอร์ เดอะ ค๊อส อ็อฝ ซัม อินฟเลท ฟอร์ม อ็อฝ ฮิท แอนด์ รัน แอนด์)
Yeah-e-yeah
(เย่ อี เย่)

One more sun comes sliding down the sky
(วัน โม ซัน คัม สลายดิง เดาน เดอะ สกาย)
One more shadow leans against the wall
(วัน โม แฌดโอ ลีน อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)

And the world begins to disappear
(แอนด์ เดอะ เวิลด บีกิน ทู ดิสแอ๊พเพียร์)
The worst things come from inside here
(เดอะ เวิ๊ร์สท ทริง คัม ฟรอม อิ๊นไซด์ เฮียร)
And all the king’s men reappear
(แอนด์ ออล เดอะ คิง เม็น ริแอ็พเพีย)
For an eggman, fallen off the wall
(ฟอร์ แอน eggman , ฟอลเล็น ออฟฟ เดอะ วอลล์)
He’ll never be together again
(เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ บี ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน)

Albert’s fallen on the sun
(แอลเบิท ฟอลเล็น ออน เดอะ ซัน)
Cracked his head wide open
(แคร๊ค ฮิส เฮด ไวด์ โอ๊เพ่น)

The world begins to disappear
(เดอะ เวิลด บีกิน ทู ดิสแอ๊พเพียร์)
The worst things come from inside here
(เดอะ เวิ๊ร์สท ทริง คัม ฟรอม อิ๊นไซด์ เฮียร)
And all the king’s men reappear
(แอนด์ ออล เดอะ คิง เม็น ริแอ็พเพีย)
For an eggman, fallen, fallen
(ฟอร์ แอน eggman , ฟอลเล็น , ฟอลเล็น)

The world begins to disappear
(เดอะ เวิลด บีกิน ทู ดิสแอ๊พเพียร์)
The worst things come from inside here
(เดอะ เวิ๊ร์สท ทริง คัม ฟรอม อิ๊นไซด์ เฮียร)
And all the king’s men reappear
(แอนด์ ออล เดอะ คิง เม็น ริแอ็พเพีย)
For an eggman, fallen off the wall
(ฟอร์ แอน eggman , ฟอลเล็น ออฟฟ เดอะ วอลล์)
He’ll never be together again
(เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ บี ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน)

No, he’ll never be together again
(โน , เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ บี ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน)
No, no, never never never again, uhhh-uh
(โน , โน , เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ อะเกน , อากรีเอดสฺ อา)
What you fear in the night in the day comes to call anyway-e-ay, ehhh-eh
(ว๊อท ยู เฟียร์ อิน เดอะ ไน๊ท อิน เดอะ เดย์ คัม ทู คอลลํ เอนอิเว อี ไอ , ehhh เอ)
Never never never again
(เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
No, no
(โน , โน)
No, no, no, no
(โน , โน , โน , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Einstein on The Beach (for an Eggman) คำอ่านไทย Counting Crows

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น