เนื้อเพลง Carry Me Away คำอ่านไทย Amy Studt

The world is sleeping, but I’d rather be awake.
( เดอะ เวิลด อีส ซลีพพิง , บั๊ท อาย ร๊าเธ่อร์ บี อะเว้ค)
Hear the silence and what she’s got to say.
(เฮียร เดอะ ไซเล็นซ แอนด์ ว๊อท ชี ก็อท ทู เซย์)
All your sorrows let them drift away.
(ออล ยุร ซ๊อโร่ว เล็ท เด็ม ดริฟท์ อะเวย์)
I get the feeling, that everything’ll be okay.
(ไอ เก็ท เดอะ ฟีลอิง , แดท everythingll บี โอเค)
Come and embrace me, my sweet lullaby.
(คัม แอนด์ เอ็มเบรซ มี , มาย สวี้ท ลัลละไบ)
Lalalalalala
(Lalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away.
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
Lalalalalala
(Lalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away.
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
Lost in the moment, don’t want it to end.
(ล็อซท อิน เดอะ โม๊เม้นท , ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ทู เอ็นด)
So I’m finding, you my waiting friend.
(โซ แอม ไฟนดิง , ยู มาย เวททิง เฟรน)
Soon you’ll embrace me, my sweet lullaby.
(ซูน โยว เอ็มเบรซ มี , มาย สวี้ท ลัลละไบ)
Lalalalalala
(Lalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away.
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
Lalalalalala
(Lalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away.
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
Carry me far from my troubles tonight,
(แค๊รรี่ มี ฟาร์ ฟรอม มาย ทรั๊บเบิ้ล ทูไน๊ท ,)
Bring me back safely, in the morning light.
(บริง มี แบ็ค เซพลิ , อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Lalalalalalala
(Lalalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away.
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
Lalalalalalalala
(Lalalalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away.
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
Softly, softly, as I close my eyes,
(ซอฟทลิ , ซอฟทลิ , แอส ซาย โคลส มาย อาย ,)
Come and embrace me, my sweet lullaby.
(คัม แอนด์ เอ็มเบรซ มี , มาย สวี้ท ลัลละไบ)
Lalalalalala
(Lalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
Lalalalalala
(Lalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
Lalalalalala
(Lalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
Lalalalalala
(Lalalalalala)
Lalalala
(ลาลาลา)
Lalala
(ลาลาลา)
Carry me away
(แค๊รรี่ มี อะเวย์)
[Carry me away] Carry me away
([ แค๊รรี่ มี อะเวย์ ] แค๊รรี่ มี อะเวย์)
[Carry me away] Carry me away
([ แค๊รรี่ มี อะเวย์ ] แค๊รรี่ มี อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carry Me Away คำอ่านไทย Amy Studt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น