เนื้อเพลง Did I Hear You Say You Love Me คำอ่านไทย Stevie Wonder

Aaah…
( Aaah)
Did I hear you say you love me
(ดิด ดาย เฮียร ยู เซย์ ยู ลัฝ มี)
Well baby I’ve got to know
(เวลล เบ๊บี้ แอฝ ก็อท ทู โนว์)
‘Cause if you really really love me
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
You’ve got to do things to show
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ดู ทริง ทู โชว์)
Don’t give me the wrong impression
(ด้อนท์ กี๊ฝ มี เดอะ รอง อิมพเรฌอัน)
By showing me warm expressions
(บาย โชว์วิง มี วอร์ม เอ็คซพเรฌอัน)
Put me in the right direction
(พุท มี อิน เดอะ ไร๊ท ดิเรคฌัน)
With tender love and affection
(วิธ เท๊นเด้อร์ ลัฝ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
I’ve been standing on the outside
(แอฝ บีน ซแทนดิง ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด)
Trying to get on the inside
(ทไรอิง ทู เก็ท ออน ดิ อิ๊นไซด์)

Did I hear you say you need me
(ดิด ดาย เฮียร ยู เซย์ ยู นี๊ด มี)
Well baby tell me the truth
(เวลล เบ๊บี้ เทลล มี เดอะ ทรู๊ธ)
‘Cause if you really really need me
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ นี๊ด มี)
My sweetness here’s what I’ll do
(มาย ซวีทเน็ซ เฮียร ว๊อท อิลล ดู)
Cut out all my crazy playing
(คัท เอ๊าท ดอร์ มาย คเรสิ พเลนิ่ง)
‘Cause for your love I have been laying
(ค๊อส ฟอร์ ยุร ลัฝ ไอ แฮ็ฝ บีน เลยิง)
Just tell me that is what you’re saying
(จั๊สท เทลล มี แดท อีส ว๊อท ยัวร์ เซอิง)
And I’ll be yours without delaying
(แอนด์ อิลล บี ยุร วิธเอ๊าท delayings)
I’ve been standing on the outside
(แอฝ บีน ซแทนดิง ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด)
Trying to get on the inside
(ทไรอิง ทู เก็ท ออน ดิ อิ๊นไซด์)

Well if you love me honey let me hear you say
(เวลล อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ฮั๊นนี่ เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
If you love me honey let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ฮั๊นนี่ เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Sounds so good
(ซาวน์ด โซ กู๊ด)
Well if you love me honey let me hear you say
(เวลล อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ฮั๊นนี่ เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

Did I hear you say you want me
(ดิด ดาย เฮียร ยู เซย์ ยู ว้อนท มี)
Now please don’t give me no mess
(นาว พลีซ ด้อนท์ กี๊ฝ มี โน เมซ)
‘Cause if you really really want me
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ว้อนท มี)
You’ve got to give me your best
(ยู๊ฟ ก็อท ทู กี๊ฝ มี ยุร เบ๊สท์)
Put my love life right in the pocket
(พุท มาย ลัฝ ไล๊ฟ ไร๊ท อิน เดอะ พ๊อคเค่ท)
And dare someone to try to top it
(แอนด์ แดร์ ซัมวัน ทู ธราย ทู ท๊อพ อิท)
And when you think I want to drop it
(แอนด์ เว็น ยู ทริ๊งค ไอ ว้อนท ทู ดรอพ อิท)
Just love me ‘til I beg don’t stop it
(จั๊สท ลัฝ มี ทิล ไอ เบ๊ก ด้อนท์ สท๊อพ อิท)
‘Cause I’ve been standing on the outside
(ค๊อส แอฝ บีน ซแทนดิง ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด)
Trying to get on the inside
(ทไรอิง ทู เก็ท ออน ดิ อิ๊นไซด์)

Well if you love me honey let me hear you say
(เวลล อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ฮั๊นนี่ เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Well if you love me honey let me hear you say
(เวลล อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ฮั๊นนี่ เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Oh, Oh, Oh, Oh
(โอ , โอ , โอ , โอ)
If you love me honey let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี ฮั๊นนี่ เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Baby, if you love me let me hear you say
(เบ๊บี้ , อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
If you love me let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
And if you need me let me hear you say
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
If you want me let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
If you need me let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
If you want me let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
If you need me let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
If you want me let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
If you need me let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Did I Hear You Say You Love Me คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น