เนื้อเพลง Bedtime คำอ่านไทย Louise

It’s Bedtime
( อิทซ เบดทาม)
Illogical When We Fuss And Fight
(อิลอจอิแค็ล เว็น วี ฟัซ แซน ไฟ้ท)
Magical When We Kiss Goodnight
(แมจอิแค็ล เว็น วี คิซ กู๊ดไนท์)
I Don’t Wanna Fight You No More
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท ยู โน โม)
Baby Don’t Fight No More
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ไฟ้ท โน โม)

Impossible When We Fight To Win
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล เว็น วี ไฟ้ท ทู วิน)
Sexual When We’re Skin On Skin
(เซคฌวล เว็น เวีย สกิน ออน สกิน)
What Are We Arguing For
(ว๊อท อาร์ วี อากีริง ฟอร์)
Don’t You Know
(ด้อนท์ ยู โนว์)
It’s Close To Midnight
(อิทซ โคลส ทู มิดไนท์)
We’ve Been Fighting Too Long
(หวีบ บีน ไฟท์ดิง ทู ลอง)
Let’s Say We’re Sorry
(เล็ท เซย์ เวีย ซ๊อรี่)
And Admit We’re Both Wrong
(แอนด์ แอ๊ดมิท เวีย โบทรฺ รอง)

Now Come And Kiss Me
(นาว คัม แอนด์ คิซ มี)
Come And Kiss Me Goodnight
(คัม แอนด์ คิซ มี กู๊ดไนท์)
Let’s Make Up Before Bedtime
(เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)
Some Sexual Healing Will Help Us Unwind
(ซัม เซคฌวล ฮิวลิง วิล เฮ้ลพ อัซ อันไวนด์)
So Let’s Make Up Before Bedtime
(โซ เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)

Sensible When We Take Time Out
(เซนซิเบิล เว็น วี เท้ค ไทม์ เอ๊าท)
Irrational When We Scream And Shout
(อิแรฌอะแน็ล เว็น วี สครีม แอนด์ เช๊าท)
You Know You’re All That I Need
(ยู โนว์ ยัวร์ ออล แดท ไอ นี๊ด)
Baby You’re All I Need
(เบ๊บี้ ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด)
So Natural When We’re One On One
(โซ แนชแร็ล เว็น เวีย วัน ออน วัน)
Joy A Ball When We’re Making Up
(จอย อะ บอล เว็น เวีย เมคอิง อั๊พ)
So Bring Your Body To Me
(โซ บริง ยุร บ๊อดี้ ทู มี)
Body To Me
(บ๊อดี้ ทู มี)

Don’t You Know It’s Getting Late Now
(ด้อนท์ ยู โนว์ อิทซ เกดดดิ้ง เหลท นาว)
And Too Much Has Been Said
(แอนด์ ทู มัช แฮ็ส บีน เซ็ด)
Call It A Night Baby
(คอลลํ อิท ดา ไน๊ท เบ๊บี้)
Let’s Go To Bed
(เล็ท โก ทู เบ๊ด)

Now Come And Kiss Me
(นาว คัม แอนด์ คิซ มี)
Come And Kiss Me Goodnight
(คัม แอนด์ คิซ มี กู๊ดไนท์)
Let’s Make Up Before Bedtime
(เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)
Some Sexual Healing Will Help Us Unwind
(ซัม เซคฌวล ฮิวลิง วิล เฮ้ลพ อัซ อันไวนด์)
So Let’s Make Up Before Bedtime
(โซ เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)

Come On Now It’s Bedtime
(คัมมอน นาว อิทซ เบดทาม)
Come On Now It’s Bedtime
(คัมมอน นาว อิทซ เบดทาม)
Do Do Do Do Do Do Do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Do Do Do Do Do Do Do Do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Let’s Make Up Before Bedtime
(เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)
Do Do Do Do Do Do Do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Do Do Do Do Do Do Do Do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Let’s Make Up Before Bedtime
(เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)

Now Come And Kiss Me
(นาว คัม แอนด์ คิซ มี)
Come And Kiss Me Goodnight
(คัม แอนด์ คิซ มี กู๊ดไนท์)
Let’s Make Up Before Bedtime
(เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)
Some Sexual Healing Will Help Us Unwind
(ซัม เซคฌวล ฮิวลิง วิล เฮ้ลพ อัซ อันไวนด์)
So Let’s Make Up Before Bedtime
(โซ เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)

Now Come And Kiss Me
(นาว คัม แอนด์ คิซ มี)
Come And Kiss Me Goodnight
(คัม แอนด์ คิซ มี กู๊ดไนท์)
Let’s Make Up Before Bedtime
(เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)
Some Sexual Healing Will Help Us Unwind
(ซัม เซคฌวล ฮิวลิง วิล เฮ้ลพ อัซ อันไวนด์)
So Let’s Make Up Before Bedtime
(โซ เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)

Now Come And Kiss Me
(นาว คัม แอนด์ คิซ มี)
Come And Kiss Me Goodnight
(คัม แอนด์ คิซ มี กู๊ดไนท์)
Let’s Make Up Before Bedtime
(เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)
Some Sexual Healing Will Help Us Unwind
(ซัม เซคฌวล ฮิวลิง วิล เฮ้ลพ อัซ อันไวนด์)
So Let’s Make Up Before Bedtime
(โซ เล็ท เม้ค อั๊พ บีฟอร์ เบดทาม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bedtime คำอ่านไทย Louise

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น