เนื้อเพลง So Tired คำอ่านไทย Eric Clapton

Get up in the morning already yawning and I’m so tired
( เก็ท อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ออลเร๊ดี้ ยอนิง แอนด์ แอม โซ ไทร์)
I Ain’t had a wink of sleep seems like all week
(ไอ เอน แฮ็ด อะ วิงค อ็อฝ สลี๊พ ซีม ไล๊ค ออล วี๊ค)
We’re So tired
(เวีย โซ ไทร์)
The Baby’s only feeding and one of them is teething
(เดอะ เบ๊บี้ โอ๊นลี่ ฟรีดดิง แอนด์ วัน อ็อฝ เด็ม อีส teethings)
They’re So tired
(เดรว โซ ไทร์)
They get up before the dawn I don’t know how we carry on
(เด เก็ท อั๊พ บีฟอร์ เดอะ ดอว์น นาย ด้อนท์ โนว์ ฮาว วี แค๊รรี่ ออน)
We’re so tired
(เวีย โซ ไทร์)

Thank God their mama is a natural
(แธ๊งค์ ก๊อด แดร์ มามะ อีส ซา แนชแร็ล)
She knows exactly what to do
(ชี โนว์ เอ็กแสคทลิ ว๊อท ทู ดู)
And as for me I think I’d go insane
(แอนด์ แอส ฟอร์ มี ไอ ทริ๊งค อาย โก อินเซน)
I just wouldn’t have a clue
(ไอ จั๊สท วูดดึ่น แฮ็ฝ อะ คลู)

You know we try to do our best
(ยู โนว์ วี ธราย ทู ดู เอ๊า เบ๊สท์)
Just don’t get no rest
(จั๊สท ด้อนท์ เก็ท โน เรสท)
We’re so tired
(เวีย โซ ไทร์)
Would do it all again you can bet your life my friend
(เวิด ดู อิท ดอร์ อะเกน ยู แคน เบ๊ท ยุร ไล๊ฟ มาย เฟรน)
But I’m So tired
(บั๊ท แอม โซ ไทร์)
Bomp ba da da da da da
(บ็อมพ บา ดา ดา ดา ดา ดา)
We’re So tired So Tired
(เวีย โซ ไทร์ โซ ไทร์)
Bomp ba da da da da da
(บ็อมพ บา ดา ดา ดา ดา ดา)
So tired So tired
(โซ ไทร์ โซ ไทร์)

Just can’t wait til the sun goes down and all the kids have gone to bed
(จั๊สท แค็นท เว้ท ทิล เดอะ ซัน โกซ เดาน แอนด์ ออล เดอะ คิด แฮ็ฝ กอน ทู เบ๊ด)
Trying to sleep you know but sleep won’t come
(ทไรอิง ทู สลี๊พ ยู โนว์ บั๊ท สลี๊พ ว็อนท คัม)
With all the stuff goin through my head
(วิธ ออล เดอะ สทั๊ฟฟ โกอิน ทรู มาย เฮด)

Well its play group on thursday Music class on Friday, I’m so tired
(เวลล อิทซ เพลย์ กรุ๊พ ออน เธิสดิ มิ๊วสิค คลาสสํ ออน ฟไรดิ , แอม โซ ไทร์)
And Now Mamas getting snappy
(แอนด์ นาว มามะ เกดดดิ้ง ซแนพพิ)
Daddy won’t change no messy
(แดดดิ ว็อนท เช้งจํ โน เมซซิ)
And I’m so tired
(แอนด์ แอม โซ ไทร์)
Bomp ba da da da da da
(บ็อมพ บา ดา ดา ดา ดา ดา)
So tired
(โซ ไทร์)
Bomp ba da da da da da
(บ็อมพ บา ดา ดา ดา ดา ดา)
So tired
(โซ ไทร์)

Sometime I think I’ll just go on to bed
(ซัมไทม์ ไอ ทริ๊งค อิลล จั๊สท โก ออน ทู เบ๊ด)
I must have better things to do
(ไอ มัสท์ แฮ็ฝ เบ๊ทเท่อร์ ทริง ทู ดู)
When Its time to get my good night kiss
(เว็น อิทซ ไทม์ ทู เก็ท มาย กู๊ด ไน๊ท คิซ)
My dreams have all come true
(มาย ดรีม แฮ็ฝ ออล คัม ทรู)
Bomp ba da da da da da
(บ็อมพ บา ดา ดา ดา ดา ดา)
So Tired
(โซ ไทร์)
Bomp ba da da da da da
(บ็อมพ บา ดา ดา ดา ดา ดา)
So Tired
(โซ ไทร์)
So Tired So Tired
(โซ ไทร์ โซ ไทร์)
So Tired So tired
(โซ ไทร์ โซ ไทร์)
So tired So tired
(โซ ไทร์ โซ ไทร์)
So tired So Tired
(โซ ไทร์ โซ ไทร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Tired คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น