เนื้อเพลง Take Me Back คำอ่านไทย Story of the Year

Do you still remember back when days were longer, dreams were bigger then
( ดู ยู สทิลล รีเม๊มเบ่อร์ แบ็ค เว็น เดย์ เวอ ลองเงอ , ดรีม เวอ บี๊กเกอร์ เด็น)
The weight of the world had not yet landed on the shoulders of a man
(เดอะ เว๊ท อ็อฝ เดอะ เวิลด แฮ็ด น็อท เย๊ท แลนด์ ออน เดอะ โช๊ลเด้อร์ อ็อฝ อะ แมน)
[I thought] I thought that time stood still, sheltered, protected
([ ไอ ธอท ] ไอ ธอท แดท ไทม์ ซทูด สทิลล , เช๊ลเท่อร์ , โพรเท๊คท)
They never told me this would end or that the leaves would fall again
(เด เน๊เฝ่อร์ โทลด มี ดิส เวิด เอ็นด ออ แดท เดอะ ลี๊ฝ เวิด ฟอลล์ อะเกน)

So take me back, back to better days
(โซ เท้ค มี แบ็ค , แบ็ค ทู เบ๊ทเท่อร์ เดย์)
Cause this time between is wasting me away
(ค๊อส ดิส ไทม์ บีทะวีน อีส เวซทิง มี อะเวย์)
Take me back, when we were not afraid
(เท้ค มี แบ็ค , เว็น วี เวอ น็อท อะเฟรด)
Cause this time between is wasting me away
(ค๊อส ดิส ไทม์ บีทะวีน อีส เวซทิง มี อะเวย์)

There was a day when this world went to war and didn’t bat an eye
(แดร์ วอส ซา เดย์ เว็น ดิส เวิลด เว็นท ทู วอร์ แอนด์ ดิ๊นอิน แบท แอน อาย)
Real life in the movies felt the same to me and I never questioned why
(เรียล ไล๊ฟ อิน เดอะ มูวี่ เฟ็ลท เดอะ เซม ทู มี แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ เคว๊สชั่น วาย)
[I know] I know the difference now, between fact and fiction
([ ไอ โนว์ ] ไอ โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ นาว , บีทะวีน แฟคท แอนด์ ฟิ๊คชั่น)
But I’ve come to find that I’ve grown bitter in just 24 short years
(บั๊ท แอฝ คัม ทู ไฟนด์ แดท แอฝ กโรน บิ๊ทเท่อร์ อิน จั๊สท 24 ช๊อร์ท เยียร์)

So take me back, back to better days
(โซ เท้ค มี แบ็ค , แบ็ค ทู เบ๊ทเท่อร์ เดย์)
Cause this time between is wasting me away
(ค๊อส ดิส ไทม์ บีทะวีน อีส เวซทิง มี อะเวย์)
So take me back, when we were not afraid
(โซ เท้ค มี แบ็ค , เว็น วี เวอ น็อท อะเฟรด)
Cause this time between is wasting me away
(ค๊อส ดิส ไทม์ บีทะวีน อีส เวซทิง มี อะเวย์)

Wasting me away, Waste away
(เวซทิง มี อะเวย์ , เวซท อะเวย์)
So now we’re running, we’re running blind into the light
(โซ นาว เวีย รันนิง , เวีย รันนิง ไบลนฺดฺ อิ๊นทู เดอะ ไล๊ท)
And we fall behind
(แอนด์ วี ฟอลล์ บีฮายน์)
We’re running and wasting away with time
(เวีย รันนิง แอนด์ เวซทิง อะเวย์ วิธ ไทม์)

So take me back, back to better days
(โซ เท้ค มี แบ็ค , แบ็ค ทู เบ๊ทเท่อร์ เดย์)
Cause this time between is wasting me away
(ค๊อส ดิส ไทม์ บีทะวีน อีส เวซทิง มี อะเวย์)
Take me back, when we were not afraid
(เท้ค มี แบ็ค , เว็น วี เวอ น็อท อะเฟรด)
Cause this time between is wasting me away
(ค๊อส ดิส ไทม์ บีทะวีน อีส เวซทิง มี อะเวย์)
Take me back, yeah back to better days
(เท้ค มี แบ็ค , เย่ แบ็ค ทู เบ๊ทเท่อร์ เดย์)
Cause this time between is wasting me away
(ค๊อส ดิส ไทม์ บีทะวีน อีส เวซทิง มี อะเวย์)
Take me back, when we were not afraid
(เท้ค มี แบ็ค , เว็น วี เวอ น็อท อะเฟรด)
Cause this time between is wasting me away
(ค๊อส ดิส ไทม์ บีทะวีน อีส เวซทิง มี อะเวย์)

Yeah take me back, just take me back, yeah take me back
(เย่ เท้ค มี แบ็ค , จั๊สท เท้ค มี แบ็ค , เย่ เท้ค มี แบ็ค)
[Take me back]
([ เท้ค มี แบ็ค ])
Yeah take me back, just take me back, yeah take me back
(เย่ เท้ค มี แบ็ค , จั๊สท เท้ค มี แบ็ค , เย่ เท้ค มี แบ็ค)
[Take me back]
([ เท้ค มี แบ็ค ])
When we were not afraid
(เว็น วี เวอ น็อท อะเฟรด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me Back คำอ่านไทย Story of the Year

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น