เนื้อเพลง Mr. Bartender (It’s So Easy) คำอ่านไทย Sugar Ray

[Hey sugar Ray-look at that]
( [ เฮ ชู๊ก้าร เรย์ ลุ๊ค แกท แดท ])

It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
It’s so right [bartender]
(อิทซ โซ ไร๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])
It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
To rock it all night [bartender]
(ทู ร๊อค อิท ดอร์ ไน๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])

It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
It’s so right [bartender]
(อิทซ โซ ไร๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])
It’s so easy [come on]
(อิทซ โซ อีสอิ [ คัมมอน ])
To rock it all night [oh]
(ทู ร๊อค อิท ดอร์ ไน๊ท [ โอ ])

Mr. Bartender
(มีซเทอะ บาร์เทนเดอร์)
Mr. DJ
(มีซเทอะ ดีเจ)
Make me feel good
(เม้ค มี ฟีล กู๊ด)
I got fired today
(ไอ ก็อท เฟอ ทูเดย์)
Don’t wanna be at home alone tonight
(ด้อนท์ วอนนา บี แอ็ท โฮม อะโลน ทูไน๊ท)

Ladies take your hair down
(เลดิส เท้ค ยุร แฮร์ เดาน)
Put your drinks on the ground
(พุท ยุร ดริ๊งค ออน เดอะ กราวนด์)
Just get on the floor & lose your mind
(จั๊สท เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ & ลู้ส ยุร ไมนด์)

It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
It’s so right [bartender]
(อิทซ โซ ไร๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])
It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
To rock it all night [bartender]
(ทู ร๊อค อิท ดอร์ ไน๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])

It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
It’s so right [bartender]
(อิทซ โซ ไร๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])
It’s so easy [come on]
(อิทซ โซ อีสอิ [ คัมมอน ])
To rock it all night [oh]
(ทู ร๊อค อิท ดอร์ ไน๊ท [ โอ ])

If you came to break us down
(อิ๊ฟ ยู เคม ทู เบร๊ค อัซ เดาน)
Your headin’ for the door [bartender]
(ยุร เฮดิน ฟอร์ เดอะ ดอร์ [ บาร์เทนเดอร์ ])
Don’t try to act like
(ด้อนท์ ธราย ทู แอ๊คท ไล๊ค)
You’re too good for the floor [bartender]
(ยัวร์ ทู กู๊ด ฟอร์ เดอะ ฟลอร์ [ บาร์เทนเดอร์ ])

If you came to break us down
(อิ๊ฟ ยู เคม ทู เบร๊ค อัซ เดาน)
Your headin’ for the door [bartender]
(ยุร เฮดิน ฟอร์ เดอะ ดอร์ [ บาร์เทนเดอร์ ])
Don’t try to act like
(ด้อนท์ ธราย ทู แอ๊คท ไล๊ค)
You’re too good for the floor [oh]
(ยัวร์ ทู กู๊ด ฟอร์ เดอะ ฟลอร์ [ โอ ])

Mr. Bartender
(มีซเทอะ บาร์เทนเดอร์)
I’ve had a bad day
(แอฝ แฮ็ด อะ แบ้ด เดย์)
Gimme a shot
(กีมมิ อะ ฌ็อท)
I got fired today
(ไอ ก็อท เฟอ ทูเดย์)
I Just wanna burn the night away
(ไอ จั๊สท วอนนา เบิร์น เดอะ ไน๊ท อะเวย์)

Gonna stay til a quarter of 4
(กอนนะ สเทย์ ทิล อะ คว๊อร์เท่อร อ็อฝ 4)
Cause I don’t have to be at work no more
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี แอ็ท เวิ๊ร์ค โน โม)
Just wanna turn the night to day
(จั๊สท วอนนา เทิร์น เดอะ ไน๊ท ทู เดย์)
[It’s so easy, easy]
([ อิทซ โซ อีสอิ , อีสอิ ])
[It’s so easy, easy]
([ อิทซ โซ อีสอิ , อีสอิ ])

It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
It’s so right [bartender]
(อิทซ โซ ไร๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])
It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
To rock it all night
(ทู ร๊อค อิท ดอร์ ไน๊ท)

It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
It’s so right [bartender]
(อิทซ โซ ไร๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])
It’s so easy
(อิทซ โซ อีสอิ)
To rock it all night [oh]
(ทู ร๊อค อิท ดอร์ ไน๊ท [ โอ ])

One for the money
(วัน ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
One two for the show
(วัน ทู ฟอร์ เดอะ โชว์)
Kick back & lay back
(คิ๊ค แบ็ค & เลย์ แบ็ค)
Watch the inner flow
(ว๊อทช ดิ อีนเนอะ โฟลว์)
[It’s so easy]
([ อิทซ โซ อีสอิ ])

5 o’clock the bars cut me lose
(5 โอคล็อก เดอะ บาร์ คัท มี ลู้ส)
I’m up in the club
(แอม อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
The gin & the juice
(เดอะ จิน & เดอะ จู้ยซ)
Got you freaks & blondes
(ก็อท ยู ฟรี๊ค & บล็อนด)
One chick behind
(วัน ชิค บีฮายน์)
I spilled all my liquor
(ไอ สพิลล ออล มาย ลิ๊เคว่อร)
We going outta mind
(วี โกอิ้ง เอ๊าตา ไมนด์)
Almost outta time
(อ๊อลโมสท เอ๊าตา ไทม์)
Get down bump & grind
(เก็ท เดาน บั๊มพํ & ไกรนด)
DJ stop rewind
(ดีเจ สท๊อพ รีไวนด์)
Lemme pour you some wine
(เลมมี พาว ยู ซัม ไวน์)
So you can break it on down
(โซ ยู แคน เบร๊ค อิท ออน เดาน)
Let’s do it like this til the next time
(เล็ท ดู อิท ไล๊ค ดิส ทิล เดอะ เน๊กซท ไทม์)

We’re gonna do it like this
(เวีย กอนนะ ดู อิท ไล๊ค ดิส)
Do it like that
(ดู อิท ไล๊ค แดท)
Do it like this
(ดู อิท ไล๊ค ดิส)
Nah we ain’t gonna do it like that
(นาห์ วี เอน กอนนะ ดู อิท ไล๊ค แดท)
Do it like that
(ดู อิท ไล๊ค แดท)
Everybody jam across the land
(เอวี่บอดี้ แจม อะคร๊อส เดอะ แลนด์)

Do it like this
(ดู อิท ไล๊ค ดิส)
Do it like that
(ดู อิท ไล๊ค แดท)
Do it like this
(ดู อิท ไล๊ค ดิส)
Nah we ain’t gonna do it like that
(นาห์ วี เอน กอนนะ ดู อิท ไล๊ค แดท)
Do it like that
(ดู อิท ไล๊ค แดท)
We can do it like this
(วี แคน ดู อิท ไล๊ค ดิส)
From the front to the back
(ฟรอม เดอะ ฟร๊อนท ทู เดอะ แบ็ค)

If you came to break us down
(อิ๊ฟ ยู เคม ทู เบร๊ค อัซ เดาน)
Your headin’ for the door [bartender]
(ยุร เฮดิน ฟอร์ เดอะ ดอร์ [ บาร์เทนเดอร์ ])
Don’t try to act like
(ด้อนท์ ธราย ทู แอ๊คท ไล๊ค)
You’re too good for the floor
(ยัวร์ ทู กู๊ด ฟอร์ เดอะ ฟลอร์)

If you came to break us down
(อิ๊ฟ ยู เคม ทู เบร๊ค อัซ เดาน)
Your headin’ for the door
(ยุร เฮดิน ฟอร์ เดอะ ดอร์)
Don’t try to act like
(ด้อนท์ ธราย ทู แอ๊คท ไล๊ค)
You’re too good for the floor [oh]
(ยัวร์ ทู กู๊ด ฟอร์ เดอะ ฟลอร์ [ โอ ])

Like I said once before
(ไล๊ค ไก เซ็ด วั๊นซ บีฟอร์)
Everybody throw your hands from side to side
(เอวี่บอดี้ โธรว์ ยุร แฮนด์ ฟรอม ไซด์ ทู ไซด์)
Like this no no your not doin’ right
(ไล๊ค ดิส โน โน ยุร น็อท โดย ไร๊ท)
Over here look look look
(โอ๊เฝ่อร เฮียร ลุ๊ค ลุ๊ค ลุ๊ค)

It’s so easy [it’s so what?]
(อิทซ โซ อีสอิ [ อิทซ โซ ว๊อท ])
It’s so right [bartender]
(อิทซ โซ ไร๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])
It’s so easy [what what]
(อิทซ โซ อีสอิ [ ว๊อท ว๊อท ])
To rock it all night [everybody now]
(ทู ร๊อค อิท ดอร์ ไน๊ท [ เอวี่บอดี้ นาว ])

It’s so easy [it’s so what?]
(อิทซ โซ อีสอิ [ อิทซ โซ ว๊อท ])
It’s so right [bartender]
(อิทซ โซ ไร๊ท [ บาร์เทนเดอร์ ])
It’s so easy [come on]
(อิทซ โซ อีสอิ [ คัมมอน ])
To rock it all night [oh]
(ทู ร๊อค อิท ดอร์ ไน๊ท [ โอ ])

toodootoodootoo…
(toodootoodootoo)
[it’s so easy]
([ อิทซ โซ อีสอิ ])
toodootoodootoo…
(toodootoodootoo)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Bartender (It’s So Easy) คำอ่านไทย Sugar Ray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น