เนื้อเพลง For My Thugs คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
( [ เจ ซี ])
This one for the future
(ดิส วัน ฟอร์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Everybody wanna be a Roc-a-fella gangsta
(เอวี่บอดี้ วอนนา บี อะ ร็อค อะ เฟลลา แก๊งซดา)
Hard for the street, sicka for the club
(ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ สทรีท , sicka ฟอร์ เดอะ คลับ)
Sometimes for the ladies, but this one for my thugs
(ซัมไทม์ ฟอร์ เดอะ เลดิส , บั๊ท ดิส วัน ฟอร์ มาย ธัก)

Hey yo, n*ggas wanna drive by the hood and dump
(เฮ โย , เอ็น *ggas วอนนา ไดร๊ฝ บาย เดอะ ฮุด แอนด์ ดั๊มพ)
Come on stupid, I clap up from your hood to the trunk
(คัมมอน สทิ๊วผิด , ไอ คแล็พ อั๊พ ฟรอม ยุร ฮุด ทู เดอะ ทรังค)
Foot on the floor, back on the wall, good with the pump
(ฟุ้ท ออน เดอะ ฟลอร์ , แบ็ค ออน เดอะ วอลล์ , กู๊ด วิธ เดอะ พั๊มพ)
Blast through your stomach, stupid, you can look through your lunch
(บลาสทํ ทรู ยุร สโท๊มัช , สทิ๊วผิด , ยู แคน ลุ๊ค ทรู ยุร ลั้นช)
Is this what you want? N*ggas that’s clappin that priest
(อีส ดิส ว๊อท ยู ว้อนท เอ็น *ggas แด้ท แค๊พปิน แดท พรีซท)
Runnin the streets, lawless, blastin police
(รูนนิน เดอะ สทรีท , ลอเล็ซ , แบลซจิน โพลิ๊ซ)
Stickin Furby’s out the window, snatchin your niece
(สตริคกิน Furbys เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว , snatchin ยุร นี๊ซ)
And nah, we don’t just rap we clap you past the seats
(แอนด์ นาห์ , วี ด้อนท์ จั๊สท แร็พ วี คแล็พ ยู พาสท์ เดอะ ซีท)
Me with the twin eagle, B. Sigel and Bleek
(มี วิธ เดอะ ทวิน อี๊เกิ้ล , บี Sigel แอนด์ Bleek)
And I got the whole city ready to throw toast wit’ me
(แอนด์ ดาย ก็อท เดอะ โฮล ซิ๊ที่ เร๊ดี้ ทู โธรว์ โท๊สท วิท มี)
I’m loved, n*ggas wanna throw slugs with Jigga
(แอม ลัฝ , เอ็น *ggas วอนนา โธรว์ ซลัก วิธ จิ๊กกา)
All they, need is a reason to show love for Jigga
(ออล เด , นี๊ด อีส ซา รี๊ซั่น ทู โชว์ ลัฝ ฟอร์ จิ๊กกา)
N*ggas wanna go back to back, till both of our gats clack
(เอ็น *ggas วอนนา โก แบ็ค ทู แบ็ค , ทิลล์ โบทรฺ อ็อฝ เอ๊า แกท คแล็ค)
Till we reload in three seconds flat, I’m back
(ทิลล์ วี รีโลด อิน ทรี เซ๊คคั่น แฟลท , แอม แบ็ค)
N*ggas ain’t met ya hat till we entered through ya shoulder
(เอ็น *ggas เอน เม็ท ยา แฮ็ท ทิลล์ วี เอ๊นเท่อร์ ทรู ยา โช๊ลเด้อร์)
And we exit out ya back, gangsta n*gga
(แอนด์ วี เอ๊กสิท เอ๊าท ยา แบ็ค , แก๊งซดา เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Jay-Z: I flow hard for the street, sicka for the club
(เจ ซี : ไอ โฟลว์ ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ สทรีท , sicka ฟอร์ เดอะ คลับ)
Sometimes for the ladies, but this one for my thugs
(ซัมไทม์ ฟอร์ เดอะ เลดิส , บั๊ท ดิส วัน ฟอร์ มาย ธัก)
Bleek: To my thug n*ggas, slug n*ggas, tear the club n*ggas
(Bleek : ทู มาย ธัก เอ็น *ggas , ซลัก เอ็น *ggas , เทียร์ เดอะ คลับ เอ็น *ggas)
My ” I don’t give a f*ck n*ggas. ”
(มาย ” ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เอ็น *ggas “)
Both: It’s all love n*ggas
(โบทรฺ : อิทซ ซอร์ ลัฝ เอ็น *ggas)

[Memhpis Bleek]
([ Memhpis Bleek ])
Cock and shoot it, smoke, whole city polluted
(ค๊อค แอนด์ ชู๊ท ดิธ , สโม๊ค , โฮล ซิ๊ที่ พ็อลยูท)
When I talk the whole block muted
(เว็น นาย ท๊อล์ค เดอะ โฮล บล๊อค มิ๊วท)
Like E.F. Hutton style
(ไล๊ค อี เอฟ Hutton สไทล์)
Bleek not frontin now
(Bleek น็อท ฟ้อนดิน นาว)
We suit up for war with no b*tton down
(วี ซุ๊ท อั๊พ ฟอร์ วอร์ วิธ โน บี *tton เดาน)
We clip up and zip up, hit your wip up
(วี คลิพ อั๊พ แอนด์ สิพ อั๊พ , ฮิท ยุร wip อั๊พ)
Put 4 in your cage, the other 4 in your face
(พุท 4 อิน ยุร เค้จ , ดิ อ๊อเธ่อร์ 4 อิน ยุร เฟซ)
And you don’t want that
(แอนด์ ยู ด้อนท์ ว้อนท แดท)
I catch a n*gga, who ain’t pump at
(ไอ แค็ทช อะ เอ็น *gga , ฮู เอน พั๊มพ แอ็ท)
Send ’em to one of my custy’s and bring a lung back
(เซ็นด เอ็ม ทู วัน อ็อฝ มาย custys แซน บริง อะ ลัง แบ็ค)
Me, Bean, Jay, sh*t you can’t front that
(มี , บีน , เจ , ฌะ *ที ยู แค็นท ฟร๊อนท แดท)
Weed, coke, dope, Bleek n*gga pump that
(วี , โคค , โดพ , Bleek เอ็น *gga พั๊มพ แดท)
Stay in the game for my beef, I tote up
(สเทย์ อิน เดอะ เกม ฟอร์ มาย บี๊ฟ , ไอ tote อั๊พ)
Sit blow in the seat, my weed I roll up
(ซิท โบลว์ อิน เดอะ ซีท , มาย วี ดาย โรลล อั๊พ)
Smoke one to the head, come between my stomach and leg
(สโม๊ค วัน ทู เดอะ เฮด , คัม บีทะวีน มาย สโท๊มัช แอนด์ เล้ก)
Yeah I’m the thuggin the street
(เย่ แอม เดอะ ตั๊กกิน เดอะ สทรีท)
You don’t want nothing with Bleek
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัธอิง วิธ Bleek)
Its Roc-A, Fella for life, you know that sh*t
(อิทซ ร็อค อะ , เฟลลา ฟอร์ ไล๊ฟ , ยู โนว์ แดท ฌะ *ที)
Get your guns, get your ones, n*gga throw that sh*t
(เก็ท ยุร กัน , เก็ท ยุร วัน , เอ็น *gga โธรว์ แดท ฌะ *ที)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Jay-Z: I flow hard for the street, sicka for the club
(เจ ซี : ไอ โฟลว์ ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ สทรีท , sicka ฟอร์ เดอะ คลับ)
Sometimes for the ladies, but this one for my thugs
(ซัมไทม์ ฟอร์ เดอะ เลดิส , บั๊ท ดิส วัน ฟอร์ มาย ธัก)
Bleek: Where my thug n*ggas, slug n*ggas, tear the club n*ggas
(Bleek : แวร์ มาย ธัก เอ็น *ggas , ซลัก เอ็น *ggas , เทียร์ เดอะ คลับ เอ็น *ggas)
My ” I don’t give a f*ck n*ggas. ”
(มาย ” ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เอ็น *ggas “)
Both: It’s all love n*ggas
(โบทรฺ : อิทซ ซอร์ ลัฝ เอ็น *ggas)

[Amil]
([ Amil ])
This goes out to my give head b*tches, my s*ck p*ssy n*ggas
(ดิส โกซ เอ๊าท ทู มาย กี๊ฝ เฮด บี *tches , มาย เอส *ck พี *ssy เอ็น *ggas)
Supply cookie n*ggas
(ซั๊พพลาย คูคอิ เอ็น *ggas)
Yo I live for the sheets, I die for the sheets
(โย ไอ ไล้ฝ ฟอร์ เดอะ ฌีท , ไอ ดาย ฟอร์ เดอะ ฌีท)
And I got spit for beets, like I ride for my peeps
(แอนด์ ดาย ก็อท ซพิท ฟอร์ บีท , ไล๊ค ไก ไรด์ ฟอร์ มาย พีพ)
Yo I love this glamour sh*t, but b*tch I been gutter
(โย ไอ ลัฝ ดิส กแลมเออะ ฌะ *ที , บั๊ท บี *tch ไอ บีน กัทเทอะ)
Before can I get it and double excel covers
(บีฟอร์ แคน นาย เก็ท ดิธ แอนด์ ดั๊บเบิ้ล เอ็คเซล โค๊ฝเฝ่อร์)
I thought I heard somebody say they want some h*rdcore
(ไอ ธอท ไอ เฮิด ซัมบอดี้ เซย์ เด ว้อนท ซัม เฮส *rdcore)
I like everything from my d*ck to my bras raw
(ไอ ไล๊ค เอ๊วี่ติง ฟรอม มาย ดี *ck ทู มาย บรา รอว์)
Now, is my street n*ggas no into this
(นาว , อีส มาย สทรีท เอ็น *ggas โน อิ๊นทู ดิส)
Now, is my street b*tches not into this
(นาว , อีส มาย สทรีท บี *tches น็อท อิ๊นทู ดิส)
Wild loud like my thugs do up in the tunnel
(ไวลด์ เลาด ไล๊ค มาย ธัก ดู อั๊พ อิน เดอะ ทั๊นเน่ล)
You know the rock ??? itchy finger the tussle
(ยู โนว์ เดอะ ร๊อค อิชอิ ฟิ๊งเก้อร เดอะ tussle)
This territory locked, no more room in this hustle
(ดิส เท๊อริโทรี่ ล๊อค , โน โม รูม อิน ดิส เฮสเซล)
Check the sound scan we getting platinum plaques and bundles
(เช็ค เดอะ ซาวน์ด ซแค็น วี เกดดดิ้ง พแลทนัม พแล็ค แซน บั๊นเดิ้ล)
Verses I lye them down, they never die down
(เฝิซ ซาย ไล เด็ม เดาน , เด เน๊เฝ่อร์ ดาย เดาน)
If the crowd rile down then fire another round
(อิ๊ฟ เดอะ คราวดํ ไรล เดาน เด็น ไฟเออะร อะน๊าเทร่อร์ ราวนด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Jay-Z: I flow hard for the street, sicka for the club
(เจ ซี : ไอ โฟลว์ ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ สทรีท , sicka ฟอร์ เดอะ คลับ)
Sometimes for the ladies, but this one for my thugs
(ซัมไทม์ ฟอร์ เดอะ เลดิส , บั๊ท ดิส วัน ฟอร์ มาย ธัก)
Bleek: To my thug n*ggas, slug n*ggas, tear the club n*ggas
(Bleek : ทู มาย ธัก เอ็น *ggas , ซลัก เอ็น *ggas , เทียร์ เดอะ คลับ เอ็น *ggas)
My ” I don’t give a f*ck n*ggas. ”
(มาย ” ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เอ็น *ggas “)
Both: It’s all love n*ggas
(โบทรฺ : อิทซ ซอร์ ลัฝ เอ็น *ggas)

[Beanie Sigel
([ Beanie Sigel)
I squeeze guns that’ll go through your jeep
(ไอ สควี๊ซ กัน แธดิล โก ทรู ยุร จีพ)
You know I’m controllin the street
(ยู โนว์ แอม คอนโทวลิน เดอะ สทรีท)
Beanie Sigel, Hove, and Bleek
(Beanie Sigel , โฮฝ , แอนด์ Bleek)
I keep rope and a baby mack
(ไอ คี๊พ โร๊พ แอนด์ อะ เบ๊บี้ แมกคฺ)
Don’t get your ladies snatched
(ด้อนท์ เก็ท ยุร เลดิส ซแน็ช)
Comin out that baby gat
(คัมอิน เอ๊าท แดท เบ๊บี้ แกท)
F*ckin with a crazy cat
(เอฟ *ckin วิธ อะ คเรสิ แค๊ท)
I know you wanna lay me flat
(ไอ โนว์ ยู วอนนา เลย์ มี แฟลท)
Sh*t, plenty n*ggas wanna pay me back
(ฌะ *ที , เพล๊นที่ เอ็น *ggas วอนนา เพย์ มี แบ็ค)
Win on stick-ups turn thou’ avalanche pick-ups
(วิน ออน สทิ๊ค อัพสฺ เทิร์น เฑา แอฝอะลันช พิค อัพสฺ)
For the soft and the cooked up they lost when they looked up
(ฟอร์ เดอะ ซ๊อฟท แอนด์ เดอะ คุ๊ค อั๊พ เด ล็อซท เว็น เด ลุ๊ค อั๊พ)
Why you think I roll with the Roc?
(วาย ยู ทริ๊งค ไอ โรลล วิธ เดอะ ร็อค)
Sh*t, everybody I roll wit Hash-E
(ฌะ *ที , เอวี่บอดี้ ไอ โรลล วิท แฮ็ช อี)
Everybody I roll wit got
(เอวี่บอดี้ ไอ โรลล วิท ก็อท)
Ain’t stopping me from takin over blocks
(เอน ซทอพพิง มี ฟรอม ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร บล๊อค)
West coast style, S.K. with the shoulder stop
(เว๊สท โค้สท สไทล์ , เอส เค วิธ เดอะ โช๊ลเด้อร์ สท๊อพ)
Order hour fifteen, I spur on your team
(อ๊อร์เด้อร์ เอาเอ้อร์ ฟีฟทีน , ไอ ซเพอ ออน ยุร ทีม)
Four pound heckling cocked
(โฟ เพานด hecklings ค๊อค)
Jeckle ya block, settin off Viper alarms
(Jeckle ยา บล๊อค , เซทดิน ออฟฟ ไฝเพอะ อะลาร์ม)
Strikin ya moms
(Strikin ยา มัม)
Roc-a-fella dynasty gotcha right in their palms
(ร็อค อะ เฟลลา ได๊นาสที่ ก๊อดชา ไร๊ท อิน แดร์ พาล์ม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Jay-Z: I flow hard for the street, sicka for the club
(เจ ซี : ไอ โฟลว์ ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ สทรีท , sicka ฟอร์ เดอะ คลับ)
Sometimes for the ladies, but this one for my thugs
(ซัมไทม์ ฟอร์ เดอะ เลดิส , บั๊ท ดิส วัน ฟอร์ มาย ธัก)
Bleek: To my thug n*ggas, slug n*ggas, tear the club n*ggas
(Bleek : ทู มาย ธัก เอ็น *ggas , ซลัก เอ็น *ggas , เทียร์ เดอะ คลับ เอ็น *ggas)
My ” I don’t give a f*ck n*ggas. ”
(มาย ” ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เอ็น *ggas “)
Both: It’s all love n*ggas
(โบทรฺ : อิทซ ซอร์ ลัฝ เอ็น *ggas)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For My Thugs คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น