เนื้อเพลง One Last Time คำอ่านไทย Dream Theater

Nicholas:
( Nicholas :)
It doesn’t make any sense
(อิท ดัสอินท เม้ค เอ๊นี่ เซ้นส)
This tragic ending
(ดิส ทแรจอิค เอนดิง)
In spite of the evidence
(อิน ซไพท อ็อฝ ดิ เอ๊ฝิเด้นซ)
There’s something still missing
(แดร์ ซัมติง สทิลล มีซซิง)

Heard some of the rumors told
(เฮิด ซัม อ็อฝ เดอะ รู๊เม่อร์ โทลด)
A taste of one’s wealth
(อะ เท๊ซท อ็อฝ วัน เว้ลธ)
Did victoria wound his soul?
(ดิด ฝิคโทเรียะ วูนด์ ฮิส โซล)
Did she bid him farewell?
(ดิด ชี บิด ฮิม แฟเวล)

Victoria:
(ฝิคโทเรียะ :)
One last time
(วัน ล๊าสท ไทม์)
We’ll lay down today
(เวลล เลย์ เดาน ทูเดย์)
One last time
(วัน ล๊าสท ไทม์)
Until we fade away
(อันทิล วี เฟด อะเวย์)
One last time
(วัน ล๊าสท ไทม์)
We’ll lay down today
(เวลล เลย์ เดาน ทูเดย์)
One last time
(วัน ล๊าสท ไทม์)
We slowly fade away
(วี ซโลลิ เฟด อะเวย์)

Nicholas:
(Nicholas :)
Here I am inside his home
(เฮียร ไอ แอ็ม อิ๊นไซด์ ฮิส โฮม)
It holds the many clues
(อิท โฮลด์ เดอะ เมนอิ คลู)
To my suspicions
(ทู มาย ซัซพีฌอัน)
And as I’m standing here right now
(แอนด์ แอส แอม ซแทนดิง เฮียร ไร๊ท นาว)
I’m finally shown what I have always known
(แอม ไฟแน็ลลิ โฌน ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ออลเว โนน)

Coincidence I can’t believe
(โคะอีนซิเด็นซ ไอ แค็นท บีลี๊ฝ)
As my childhood dreams slowly come true
(แอส มาย ไชลดฮุด ดรีม ซโลลิ คัม ทรู)

Are these her memories
(อาร์ ฑิส เฮอ เมรโมรี)
Awakened through my eyes
(อะเวคเอ็น ทรู มาย อาย)
This house has brought back to life
(ดิส เฮ้าส แฮ็ส บรอท แบ็ค ทู ไล๊ฟ)

An open door
(แอน โอ๊เพ่น ดอร์)
I walk on through
(ไอ ว๊อล์ค ออน ทรู)
Into his bedroom
(อิ๊นทู ฮิส เบดรูม)

Feeling as cold as outside
(ฟีลอิง แอส โคลด์ แอส เอ๊าทไซ้ด)
The walls disappear
(เดอะ วอลล์ ดิสแอ๊พเพียร์)
To some woman who’s screaming
(ทู ซัม วู๊แม่น ฮู ซครีมอิง)
A man pleads forgiveness
(อะ แมน พลีด ฟอร์กีพเหนด)
His words I cannot hear
(ฮิส เวิร์ด ซาย แคนน็อท เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Last Time คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น