เนื้อเพลง We Don’t Care Anymore คำอ่านไทย Story of the Year

Underneath the gun in front of waiting eyes
( อันเดอะนีธ เดอะ กัน อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เวททิง อาย)
Our time has just begun no second chance to die
(เอ๊า ไทม์ แฮ็ส จั๊สท บิกัน โน เซ๊คคั่น แช้นซํ ทู ดาย)

So we want the longest days to live inside the shortest nights
(โซ วี ว้อนท เดอะ ลองเกตชฺ เดย์ ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ เดอะ shortest ไน๊ท)
We compromise our hearts to keep them satisfied
(วี ค๊อมโพรไหมสํ เอ๊า ฮาร์ท ทู คี๊พ เด็ม แซทอิซไฟด)
The shadows of our past, hard to ignore but judgment means nothing that’s not what we’re fighting for
(เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เอ๊า พาสท์ , ฮาร์ด ทู อิกโน บั๊ท จัจเม็นท มีน นัธอิง แด้ท น็อท ว๊อท เวีย ไฟท์ดิง ฟอร์)

We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)

Underneath the gun in front of doubting eyes
(อันเดอะนีธ เดอะ กัน อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ดาวดิง อาย)
We walk this path as one take on the world tonight
(วี ว๊อล์ค ดิส พาธ แอส วัน เท้ค ออน เดอะ เวิลด ทูไน๊ท)
And we’ll carve our names into their faults
(แอนด์ เวลล คาฝ เอ๊า เนม อิ๊นทู แดร์ ฟอลท)
We’ll never sell ourselves that’s not what we’re fighting for
(เวลล เน๊เฝ่อร์ เซลล์ เอารเซลฝส แด้ท น็อท ว๊อท เวีย ไฟท์ดิง ฟอร์)

We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)

I won’t let this love, I won’t let this love die, I won’t let it die
(ไอ ว็อนท เล็ท ดิส ลัฝ , ไอ ว็อนท เล็ท ดิส ลัฝ ดาย , ไอ ว็อนท เล็ท ดิธ ดาย)
There is only one thing that matters this time
(แดร์ อีส โอ๊นลี่ วัน ทริง แดท แม๊ทเท่อร์ ดิส ไทม์)
At the hands of judgment I won’t let it die, no sacrifice, regrets left behind, I won’t let it die
(แอ็ท เดอะ แฮนด์ อ็อฝ จัจเม็นท ไอ ว็อนท เล็ท ดิธ ดาย , โน แซ๊คริไฟซ์ , รีเกร๊ท เล๊ฟท บีฮายน์ , ไอ ว็อนท เล็ท ดิธ ดาย)

This time, yeah, this time I won’t it die, that’s not what we’re fighting for
(ดิส ไทม์ , เย่ , ดิส ไทม์ ไอ ว็อนท ดิธ ดาย , แด้ท น็อท ว๊อท เวีย ไฟท์ดิง ฟอร์)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
No we don’t care anymore
(โน วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)
We don’t care anymore
(วี ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ)

I won’t let this love, I won’t let this love die
(ไอ ว็อนท เล็ท ดิส ลัฝ , ไอ ว็อนท เล็ท ดิส ลัฝ ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Don’t Care Anymore คำอ่านไทย Story of the Year

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น