เนื้อเพลง I’ll Be With You Tonight คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Rick Nielsen, Bun E. Carlos, Robin Zander, and Tom Petersson
( เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย ริค Nielsen , บัน อี คาร์โลส , รอบอิน Zander , แอนด์ ท็อม Petersson)
Tonight, tonight, I’ll be with you tonight.
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , อิลล บี วิธ ยู ทูไน๊ท)
Tonight, tonight, I’ll be with you tonight, tonight, tonight.
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , อิลล บี วิธ ยู ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)

You got me burnin’, burnin’ with desire,
(ยู ก็อท มี เบินนิน , เบินนิน วิธ ดีไซรํ ,)
You got me burnin’, burnin’ like a fire, oh yeah.
(ยู ก็อท มี เบินนิน , เบินนิน ไล๊ค เก ไฟเออะร , โอ เย่)

You got me thinkin’, thinkin’ what I’ll do,
(ยู ก็อท มี ติ้งกิน , ติ้งกิน ว๊อท อิลล ดู ,)
No doubt about it, I want it with you.
(โน เดาท อะเบ๊าท ดิธ , ไอ ว้อนท ดิธ วิธ ยู)
Though you’re not my first love,
(โธ ยัวร์ น็อท มาย เฟิร์สท ลัฝ ,)
You just might be my last.
(ยู จั๊สท ไมท บี มาย ล๊าสท)
My heart is poundin’ like a drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, yeah.
(มาย ฮาร์ท อีส พาวดิน ไล๊ค เก ดรัม , ดรัม , ดรัม , ดรัม , ดรัม , ดรัม , ดรัม , เย่)
Tonight will be the first night that I’ve been in love with you.
(ทูไน๊ท วิล บี เดอะ เฟิร์สท ไน๊ท แดท แอฝ บีน อิน ลัฝ วิธ ยู)
You get me so excited, I’m not sure what I’m gonna do.
(ยู เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ , แอม น็อท ชัวร์ ว๊อท แอม กอนนะ ดู)
Tomorrow you won’t be here, and I don’t expect you to.
(ทูม๊อโร่ว ยู ว็อนท บี เฮียร , แอนด์ ดาย ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท ยู ทู)
Tonight is all I really want, I really want from you.
(ทูไน๊ท อีส ซอร์ ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท , ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท ฟรอม ยู)

Tonight, tonight, I’ll be with you tonight.
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , อิลล บี วิธ ยู ทูไน๊ท)
Tonight, tonight, I’ll be with you tonight.
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , อิลล บี วิธ ยู ทูไน๊ท)
Tonight, tonight.
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)

Everything about you is more than everything
(เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู อีส โม แฑ็น เอ๊วี่ติง)
You make me crazy, I’m doin’ crazy things, oh yeah.
(ยู เม้ค มี คเรสิ , แอม โดย คเรสิ ทริง , โอ เย่)
Tonight when I first saw you I knew it had to be,
(ทูไน๊ท เว็น นาย เฟิร์สท ซอว์ ยู ไอ นยู อิท แฮ็ด ทู บี ,)
Why’d you have to be so right for me?
(วาย ยู แฮ็ฝ ทู บี โซ ไร๊ท ฟอร์ มี)
Though you’re not my first love, you just might be my last.
(โธ ยัวร์ น็อท มาย เฟิร์สท ลัฝ , ยู จั๊สท ไมท บี มาย ล๊าสท)
My heart is poundin’ like a drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum, yeah.
(มาย ฮาร์ท อีส พาวดิน ไล๊ค เก ดรัม , ดรัม , ดรัม , ดรัม , ดรัม , ดรัม , ดรัม , เย่)
Tonight will be the first night that I’ve been in love with you.
(ทูไน๊ท วิล บี เดอะ เฟิร์สท ไน๊ท แดท แอฝ บีน อิน ลัฝ วิธ ยู)
You get me so excited, I’m not sure what I’m gonna do.
(ยู เก็ท มี โซ เอ็กไซ๊ทํ , แอม น็อท ชัวร์ ว๊อท แอม กอนนะ ดู)
Tomorrow you won’t be here, and I don’t expect you to.
(ทูม๊อโร่ว ยู ว็อนท บี เฮียร , แอนด์ ดาย ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท ยู ทู)
Tonight is all I really want, I really want from you.
(ทูไน๊ท อีส ซอร์ ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท , ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท ฟรอม ยู)
Tonight, from you, from you.
(ทูไน๊ท , ฟรอม ยู , ฟรอม ยู)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Oo, tonight, be with ya, I’ll be with ya, I’ll be with ya, I’ll be with ya tonight, tonight.
(โอโอ , ทูไน๊ท , บี วิธ ยา , อิลล บี วิธ ยา , อิลล บี วิธ ยา , อิลล บี วิธ ยา ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)

I’ll be with ya.
(อิลล บี วิธ ยา)

[Repeat to Coda]
([ รีพี๊ท ทู โคดา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be With You Tonight คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น