เนื้อเพลง Another Hole in The Head คำอ่านไทย Nickelback

I’m through
( แอม ทรู)
thinking of things to say to you
(ติ้งกิง อ็อฝ ทริง ทู เซย์ ทู ยู)
It’s true, I’ve said enough and so have you
(อิทซ ทรู , แอฝ เซ็ด อีน๊าฟ แอนด์ โซ แฮ็ฝ ยู)
Just arrived, you slam the door and so do i
(จั๊สท อะไร๊ฝ , ยู ซแล็ม เดอะ ดอร์ แอนด์ โซ ดู ไอ)
Don’t I from all the little things
(ด้อนท์ ไอ ฟรอม ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง)
And they’re the reason that I scream
(แอนด์ เดรว เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ สครีม)

I need you
(ไอ นี๊ด ยู)
Probably as bad as I need another hole in the head
(พรอบอับลิ แอส แบ้ด แอส ซาย นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ โฮล อิน เดอะ เฮด)
‘Cause I need you
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู)
Car keys in your hand I believe that you would leave me for dead
(คารํ คีย์ ซิน ยุร แฮนด์ ดาย บีลี๊ฝ แดท ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์ เด้ด)

Your turn, you’d rather leave than live and learn
(ยุร เทิร์น , ยูต ร๊าเธ่อร์ ลี๊ฝ แฑ็น ไล้ฝ แอนด์ เลิร์น)
That’s why, you want an end and so do I
(แด้ท วาย , ยู ว้อนท แอน เอ็นด แอนด์ โซ ดู ไอ)
This time, I’ll leave and leave it all behind
(ดิส ไทม์ , อิลล ลี๊ฝ แอนด์ ลี๊ฝ อิท ดอร์ บีฮายน์)
Don’t I from all the little things
(ด้อนท์ ไอ ฟรอม ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง)
And they’re the reason that I scream
(แอนด์ เดรว เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ สครีม)

I need you
(ไอ นี๊ด ยู)
Probably as bad as I need another hole in the head
(พรอบอับลิ แอส แบ้ด แอส ซาย นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ โฮล อิน เดอะ เฮด)
‘Cause I need you
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู)
Car keys in your hand I believe that you would leave me for dead
(คารํ คีย์ ซิน ยุร แฮนด์ ดาย บีลี๊ฝ แดท ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์ เด้ด)
‘Cause I need you
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู)
Probably as bad as I need another hole in the head
(พรอบอับลิ แอส แบ้ด แอส ซาย นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ โฮล อิน เดอะ เฮด)
‘Cause I need you
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู)
Car keys in your hand I believe that you would leave me for dead
(คารํ คีย์ ซิน ยุร แฮนด์ ดาย บีลี๊ฝ แดท ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์ เด้ด)

I believe that you would leave me for
(ไอ บีลี๊ฝ แดท ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์)
I believe you would leave me for dead, me for dead
(ไอ บีลี๊ฝ ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์ เด้ด , มี ฟอร์ เด้ด)
I believe you would leave me for dead, me for dead
(ไอ บีลี๊ฝ ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์ เด้ด , มี ฟอร์ เด้ด)

I’m through of thinking of things to say to you
(แอม ทรู อ็อฝ ติ้งกิง อ็อฝ ทริง ทู เซย์ ทู ยู)
It’s true
(อิทซ ทรู)
I’ve said enough and so have you
(แอฝ เซ็ด อีน๊าฟ แอนด์ โซ แฮ็ฝ ยู)
Just arrived, you slam the door and so do I
(จั๊สท อะไร๊ฝ , ยู ซแล็ม เดอะ ดอร์ แอนด์ โซ ดู ไอ)
Don’t I from all the little things
(ด้อนท์ ไอ ฟรอม ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง)
And they’re the reason that I scream
(แอนด์ เดรว เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ สครีม)

I need you
(ไอ นี๊ด ยู)
Probably as bad as I need another hole in the head
(พรอบอับลิ แอส แบ้ด แอส ซาย นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ โฮล อิน เดอะ เฮด)
‘Cause I need you
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู)
Car keys in your hand I believe that you would leave me for dead
(คารํ คีย์ ซิน ยุร แฮนด์ ดาย บีลี๊ฝ แดท ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์ เด้ด)
‘Cause I need you
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู)
Probably as bad as I need another hole in the head
(พรอบอับลิ แอส แบ้ด แอส ซาย นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ โฮล อิน เดอะ เฮด)
‘Cause I need you
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู)
Car keys in your hand I believe that you would leave me for dead
(คารํ คีย์ ซิน ยุร แฮนด์ ดาย บีลี๊ฝ แดท ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์ เด้ด)
I believe you would leave me for dead, me for dead
(ไอ บีลี๊ฝ ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์ เด้ด , มี ฟอร์ เด้ด)
I believe that you would leave
(ไอ บีลี๊ฝ แดท ยู เวิด ลี๊ฝ)
I believe that you would leave me for
(ไอ บีลี๊ฝ แดท ยู เวิด ลี๊ฝ มี ฟอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Hole in The Head คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น