เนื้อเพลง Only Lonely คำอ่านไทย Bon Jovi

J. Bon Jovi, D. Bryan
( เจ บ็อง โจฝวี่ , ดี บายเอน)

Another long and sleepless night
(อะน๊าเทร่อร์ ลอง แอนด์ ซลีพเล็ซ ไน๊ท)
You need someone to hold you tight
(ยู นี๊ด ซัมวัน ทู โฮลด์ ยู ไท๊ท)
Sometimes love don’t know wrong from right
(ซัมไทม์ ลัฝ ด้อนท์ โนว์ รอง ฟรอม ไร๊ท)
Another long and senseless
(อะน๊าเทร่อร์ ลอง แอนด์ เซนซเล็ซ)
Fight was all you knew they’re all the same
(ไฟ้ท วอส ซอร์ ยู นยู เดรว ออล เดอะ เซม)
There’s no one left to take the blame
(แดร์ โน วัน เล๊ฟท ทู เท้ค เดอะ เบลม)
What’s behind this masquerade
(ว๊อท บีฮายน์ ดิส มาซเคอะเรด)
How do we win these losin’
(ฮาว ดู วี วิน ฑิส ลูซิน)
Games we play, words we say
(เกม วี เพลย์ , เวิร์ด วี เซย์)
Cutting wounds we know they run so deep
(คัททิง วูนด์ วี โนว์ เด รัน โซ ดี๊พ)
Leave it all behind you
(ลี๊ฝ อิท ดอร์ บีฮายน์ ยู)
Or someday love will find you
(ออ ซัมเดย์ ลัฝ วิล ไฟนด์ ยู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Only lonely — I can’t stop hurting you
(โอ๊นลี่ โลนลิ ไอ แค็นท สท๊อพ เฮอดิง ยู)
Only lonely — but I can’t stop loving you
(โอ๊นลี่ โลนลิ บั๊ท ไอ แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
Only lonely — how much pain does it take
(โอ๊นลี่ โลนลิ ฮาว มัช เพน โด ซิท เท้ค)

It’s getting sometimes I don’t know
(อิทซ เกดดดิ้ง ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ โนว์)
When to stop when to go
(เว็น ทู สท๊อพ เว็น ทู โก)
Sometimes we’re so afraid to let it show
(ซัมไทม์ เวีย โซ อะเฟรด ทู เล็ท ดิธ โชว์)
A stolen kiss so out of place
(อะ ซโทเล็น คิซ โซ เอ๊าท อ็อฝ เพลส)
It wipes the smile right off your face
(อิท ไว๊พ เดอะ สไมล์ ไร๊ท ออฟฟ ยุร เฟซ)
And when those feelings start
(แอนด์ เว็น โฑส ฟีลอิง สท๊าร์ท)
We let them go, let them go
(วี เล็ท เด็ม โก , เล็ท เด็ม โก)

Games we play, words we say
(เกม วี เพลย์ , เวิร์ด วี เซย์)
Cutting wounds that run so deep
(คัททิง วูนด์ แดท รัน โซ ดี๊พ)
Leave it all behind you
(ลี๊ฝ อิท ดอร์ บีฮายน์ ยู)
Or someday love will find you
(ออ ซัมเดย์ ลัฝ วิล ไฟนด์ ยู)

Only lonely — I can’t stop hurting you
(โอ๊นลี่ โลนลิ ไอ แค็นท สท๊อพ เฮอดิง ยู)
Only lonely — but I can’t stop loving you
(โอ๊นลี่ โลนลิ บั๊ท ไอ แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
Only lonely — so tell me babe, how much pain
(โอ๊นลี่ โลนลิ โซ เทลล มี เบ้บ , ฮาว มัช เพน)
can you take before your heart breaks?
(แคน ยู เท้ค บีฟอร์ ยุร ฮาร์ท เบร๊ค)

I got this timebomb ticking in my head
(ไอ ก็อท ดิส timebomb ทิคคิง อิน มาย เฮด)
This time I think she’s gonna blow
(ดิส ไทม์ ไอ ทริ๊งค ชี กอนนะ โบลว์)
How can I say get away
(ฮาว แคน นาย เซย์ เก็ท อะเวย์)
When I just can’t let go
(เว็น นาย จั๊สท แค็นท เล็ท โก)

Games we play, words we say
(เกม วี เพลย์ , เวิร์ด วี เซย์)
Cutting wounds that run so…
(คัททิง วูนด์ แดท รัน โซ)
Leave it all behind you
(ลี๊ฝ อิท ดอร์ บีฮายน์ ยู)
Or someday love will find you
(ออ ซัมเดย์ ลัฝ วิล ไฟนด์ ยู)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Lonely คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น