เนื้อเพลง Christmas (Baby Please Come Home) คำอ่านไทย Hanson

Oh Yeah Look At You Baby Yeah
( โอ เย่ ลุ๊ค แกท ยู เบ๊บี้ เย่)
They’re Singing Deck The Halls
(เดรว ซิงกิง เด็ค เดอะ ฮอลล์)
But It’s Not Like Christmas At All
(บั๊ท อิทซ น็อท ไล๊ค ครีซมัซ แอ็ท ดอร์)
I Remember When You Were Here
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู เวอ เฮียร)
And All The Fun We Had Last Year
(แอนด์ ออล เดอะ ฟัน วี แฮ็ด ล๊าสท เยียร์)

Christmas Oh The Snow’s Comin’ Down
(ครีซมัซ โอ เดอะ สโนว์ คัมอิน เดาน)
Christmas Now I’m Watchin It Fall
(ครีซมัซ นาว แอม วันชิน หนิด ฟอลล์)
Christmas All The People Around
(ครีซมัซ ซอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล อะราวนฺดฺ)
Christmas Baby Please Come Home
(ครีซมัซ เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)
Christmas Now The Church Bells In Town
(ครีซมัซ นาว เดอะ เชิร์ช เบลล์ ซิน ทาวน์)
Christmas Oh They’re Singin Our Song
(ครีซมัซ โอ เดรว ซิงอิน เอ๊า ซ็อง)
Christmas Oh All The Happy Sounds
(ครีซมัซ โอ ออล เดอะ แฮ๊พพี่ ซาวน์ด)
Christmas Baby Please Come Home
(ครีซมัซ เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)

They’re Singing Deck The Halls
(เดรว ซิงกิง เด็ค เดอะ ฮอลล์)
But It’s Not Like Christmas At All
(บั๊ท อิทซ น็อท ไล๊ค ครีซมัซ แอ็ท ดอร์)
I Remember When You Were Here
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู เวอ เฮียร)
Oh And All The Fun We Had Last Year
(โอ แอนด์ ออล เดอะ ฟัน วี แฮ็ด ล๊าสท เยียร์)

Christmas Oh Now The Snow’s Comin’ Down
(ครีซมัซ โอ นาว เดอะ สโนว์ คัมอิน เดาน)
Christmas Now I’m Watchin It Fall
(ครีซมัซ นาว แอม วันชิน หนิด ฟอลล์)
Christmas All The People Around
(ครีซมัซ ซอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล อะราวนฺดฺ)
Christmas Said Baby Please Come Home
(ครีซมัซ เซ็ด เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)

Yeah Eh Won’t You Please Oh Come Home
(เย่ เอ ว็อนท ยู พลีซ โอ คัม โฮม)

They’re Singing Deck The Halls
(เดรว ซิงกิง เด็ค เดอะ ฮอลล์)
But It’s Not Like Christmas At All
(บั๊ท อิทซ น็อท ไล๊ค ครีซมัซ แอ็ท ดอร์)
I Remember When You Were Here
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู เวอ เฮียร)
And All The Fun That We Had Last Year Oh Whoa
(แอนด์ ออล เดอะ ฟัน แดท วี แฮ็ด ล๊าสท เยียร์ โอ โว้ว)

Christmas Oh The Snow’s Comin’ Down
(ครีซมัซ โอ เดอะ สโนว์ คัมอิน เดาน)
Christmas Oh I’m Watchin It Fall
(ครีซมัซ โอ แอม วันชิน หนิด ฟอลล์)
Christmas All The People Around
(ครีซมัซ ซอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล อะราวนฺดฺ)
Christmas Baby Baby Baby Please Come Home
(ครีซมัซ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)

Baby Please Come Home
(เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)
Singin Baby Please Come Home
(ซิงอิน เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)
Oh Baby Please Come Home
(โอ เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)
Now I’m Feelin’ All Alone
(นาว แอม ฟีลิน ออล อะโลน)
Baby Baby Baby Said Please Come Home
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เซ็ด พลีซ คัม โฮม)
Baby Please Come Home
(เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)
Baby Please Come Home
(เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)
Baby Please Come Home Oh Won’t You Come Home
(เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม โอ ว็อนท ยู คัม โฮม)
Baby Please Come Home
(เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)

I’m Feelin’ All Alone
(แอม ฟีลิน ออล อะโลน)
Said Baby Baby Baby Please Come Home
(เซ็ด เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ พลีซ คัม โฮม)

Repeat To End
(รีพี๊ท ทู เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas (Baby Please Come Home) คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น