เนื้อเพลง Come Fly with Me คำอ่านไทย Westlife

Come fly with me, let’s fly, let’s fly away
( คัม ฟลาย วิธ มี , เล็ท ฟลาย , เล็ท ฟลาย อะเวย์)
If you can use some exotic booze
(อิ๊ฟ ยู แคน ยู๊ส ซัม เอ็กสอทอิค บูส)
There’s a bar in far Bombay
(แดร์ ซา บาร์ อิน ฟาร์ บ็อมเบ)
Come fly with me, let’s fly, let’s fly away
(คัม ฟลาย วิธ มี , เล็ท ฟลาย , เล็ท ฟลาย อะเวย์)

Come fly with me, let’s float down to Peru
(คัม ฟลาย วิธ มี , เล็ท โฟล้ท เดาน ทู เพอรู)
In llama land there’s a one-man band
(อิน ลามะ แลนด์ แดร์ ซา วัน แมน แบนด์)
And he’ll toot his flute for you
(แอนด์ เฮ็ลล ทูท ฮิส ฟลูท ฟอร์ ยู)
Come fly with me, let’s take off in the blue
(คัม ฟลาย วิธ มี , เล็ท เท้ค ออฟฟ อิน เดอะ บลู)

Once I get you up there where the air is rarified
(วั๊นซ ไอ เก็ท ยู อั๊พ แดร์ แวร์ ดิ แอร์ อีส แรริไฟ)
We’ll just glide, starry-eyed
(เวลล จั๊สท กไลด , ซทาริ อาย)
Once I get you up there I’ll be holding you so near
(วั๊นซ ไอ เก็ท ยู อั๊พ แดร์ อิลล บี โฮลดิง ยู โซ เนียร์)
You may hear angels cheer ’cause we’re together
(ยู เมย์ เฮียร แอ๊งเจล เชียรํ ค๊อส เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)

Weather-wise it’s such a lovely day
(เว๊เธ่อร ไว๊ส อิทซ ซัช อะ ลัฝลิ เดย์)
You just say the words and we’ll beat the birds
(ยู จั๊สท เซย์ เดอะ เวิร์ด แซน เวลล บีท เดอะ เบิร์ด)
Down to Acapulco Bay
(เดาน ทู Acapulco เบย์)
It’s perfect for a flying honeymoon, they say
(อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท ฟอร์ รา ฟไลอิง ฮันอิมูน , เด เซย์)
Come fly with me, let’s fly, let’s fly away
(คัม ฟลาย วิธ มี , เล็ท ฟลาย , เล็ท ฟลาย อะเวย์)

Once I get you up there where the air is rarified
(วั๊นซ ไอ เก็ท ยู อั๊พ แดร์ แวร์ ดิ แอร์ อีส แรริไฟ)
We’ll just glide, starry-eyed
(เวลล จั๊สท กไลด , ซทาริ อาย)
Once I get you up there I’ll be holding you so near
(วั๊นซ ไอ เก็ท ยู อั๊พ แดร์ อิลล บี โฮลดิง ยู โซ เนียร์)
You may hear angels cheer ’cause we’re together
(ยู เมย์ เฮียร แอ๊งเจล เชียรํ ค๊อส เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์)

Weather-wise it’s such a lovely day
(เว๊เธ่อร ไว๊ส อิทซ ซัช อะ ลัฝลิ เดย์)
You just say the words and we’ll beat the birds
(ยู จั๊สท เซย์ เดอะ เวิร์ด แซน เวลล บีท เดอะ เบิร์ด)
Down to Acapulco Bay
(เดาน ทู Acapulco เบย์)
It’s perfect for a flying honeymoon, they say
(อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท ฟอร์ รา ฟไลอิง ฮันอิมูน , เด เซย์)
Come fly with me, let’s fly, let’s fly
(คัม ฟลาย วิธ มี , เล็ท ฟลาย , เล็ท ฟลาย)
Pack up, let’s fly away!!
(แพ็ค อั๊พ , เล็ท ฟลาย อะเวย์ ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Fly with Me คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น