เนื้อเพลง All over Love คำอ่านไทย Eamon

Hard to believe it, its kinda amazing, but its true, now that I needed
( ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ อิท , อิทซ กินดา อะเมสอิง , บั๊ท อิทซ ทรู , นาว แดท ไอ นี๊ด)
Someone so special, here comes you.
(ซัมวัน โซ สเพ๊เชี่ยล , เฮียร คัม ยู)
So how am I crazy, to say that I’m dreamin over you
(โซ ฮาว แอ็ม ไอ คเรสิ , ทู เซย์ แดท แอม ดรีมมิน โอ๊เฝ่อร ยู)
Someone so special, how could you say this all so cruel.
(ซัมวัน โซ สเพ๊เชี่ยล , ฮาว เคิด ยู เซย์ ดิส ซอร์ โซ ครู๊เอ้ล)

So when your sayin that you need love
(โซ เว็น ยุร เซย์อิน แดท ยู นี๊ด ลัฝ)
I look at you, and kinda smile
(ไอ ลุ๊ค แกท ยู , แอนด์ กินดา สไมล์)
It’s very hard just to convince baby, so maybe this will take awhile.
(อิทซ เฝ๊รี่ ฮาร์ด จั๊สท ทู คอนฝิ๊นซํ เบ๊บี้ , โซ เมบี ดิส วิล เท้ค อะวายลฺ)

Cause all that I wish for, is just to be with you baby
(ค๊อส ออล แดท ไอ วิ๊ช ฟอร์ , อีส จั๊สท ทู บี วิธ ยู เบ๊บี้)
With alittle love and squeezin and hold you close, girl its drivin me crazy
(วิธ alittle ลัฝ แอนด์ สควีซิน แอนด์ โฮลด์ ยู โคลส , เกิร์ล อิทซ ดรายวิน มี คเรสิ)

All over love [all over love]
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ [ ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ ])
All over love [all over love]
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ [ ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ ])
All over love [all over love]
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ [ ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ ])
All over love
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ)

Now that we started, lets make a relationship at last
(นาว แดท วี สท๊าร์ท , เล็ท เม้ค เก ริเลฌันฌิพ แอ็ท ล๊าสท)
Getting to know you, with nothin to owe you so I ask
(เกดดดิ้ง ทู โนว์ ยู , วิธ นอทติน ทู โอว์ ยู โซ ไอ อาสคฺ)
Lets keep this real simple, we know that material things won’t last
(เล็ท คี๊พ ดิส เรียล ซิ๊มเพิ่ล , วี โนว์ แดท มะเทียเรียล ทริง ว็อนท ล๊าสท)
Show me you love me, if anythings different, then I’ll pass
(โชว์ มี ยู ลัฝ มี , อิ๊ฟ เอนอิธิง ดีฟเฟอะเร็นท , เด็น อิลล เพซ)

So when your sayin that you need love
(โซ เว็น ยุร เซย์อิน แดท ยู นี๊ด ลัฝ)
I look at you, and kinda smile
(ไอ ลุ๊ค แกท ยู , แอนด์ กินดา สไมล์)
It’s very hard to just to convince you baby, so maybe this will take awhile
(อิทซ เฝ๊รี่ ฮาร์ด ทู จั๊สท ทู คอนฝิ๊นซํ ยู เบ๊บี้ , โซ เมบี ดิส วิล เท้ค อะวายลฺ)

Cause all that I wish for, is just to be with you baby
(ค๊อส ออล แดท ไอ วิ๊ช ฟอร์ , อีส จั๊สท ทู บี วิธ ยู เบ๊บี้)
With alittle love and squeezin and hold you close, girl its drivin me crazy
(วิธ alittle ลัฝ แอนด์ สควีซิน แอนด์ โฮลด์ ยู โคลส , เกิร์ล อิทซ ดรายวิน มี คเรสิ)

All over love [all over love]
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ [ ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ ])
All over love [all over love]
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ [ ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ ])
All over love [all over love]
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ [ ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ ])
All over love
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ)

Cause all that I wish for, is just to be with you baby
(ค๊อส ออล แดท ไอ วิ๊ช ฟอร์ , อีส จั๊สท ทู บี วิธ ยู เบ๊บี้)
With alittle love and squeezin and hold you close, girl its drivin me crazy
(วิธ alittle ลัฝ แอนด์ สควีซิน แอนด์ โฮลด์ ยู โคลส , เกิร์ล อิทซ ดรายวิน มี คเรสิ)

All over love [all over love]
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ [ ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ ])
All over love [all over love]
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ [ ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ ])
All over love [all over love]
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ [ ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ ])
All over love
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ)

Cause all that I wish for, is just to be with you baby
(ค๊อส ออล แดท ไอ วิ๊ช ฟอร์ , อีส จั๊สท ทู บี วิธ ยู เบ๊บี้)
With alittle love and squeezin and hold you close, girl its drivin me crazy
(วิธ alittle ลัฝ แอนด์ สควีซิน แอนด์ โฮลด์ ยู โคลส , เกิร์ล อิทซ ดรายวิน มี คเรสิ)

All over love
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ)
All over love
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ)
All over love
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ)
All over love
(ออล โอ๊เฝ่อร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All over Love คำอ่านไทย Eamon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น