เนื้อเพลง Connected คำอ่านไทย Ja Rule feat Crooked I, Eastwood

feat. Crooked I, Eastwood
( ฟีท ครุค ดาย , อีสหวูด)
Woooooo
(Woooooo)
Murder Inc Motherf*cker
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ Motherf*cker)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
We world wide connected, and ya’ll don’t want to f*ck with us
(วี เวิลด ไวด์ คอนเน็คท , แอนด์ ยอล ด้อนท์ ว้อนท ทู เอฟ *ck วิธ อัซ)
In the streets we respected, so ya’ll don’t want to f*ck wit us
(อิน เดอะ สทรีท วี เรสเพ๊คท , โซ ยอล ด้อนท์ ว้อนท ทู เอฟ *ck วิท อัซ)
World wide connected n*gga, ya’ll don’t want to f*ck wit us
(เวิลด ไวด์ คอนเน็คท เอ็น *gga , ยอล ด้อนท์ ว้อนท ทู เอฟ *ck วิท อัซ)
We gangster ass n*ggaz and we hard to hit
(วี แกะซเทอะ อาซ เอ็น *ggaz แอนด์ วี ฮาร์ด ทู ฮิท)
Murder Inc in the role who could f*ck wit this
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ อิน เดอะ โรล ฮู เคิด เอฟ *ck วิท ดิส)

[Eastwood]
([ อีสหวูด ])
It ain’t no verse mother f*ckers who fake east thugs
(อิท เอน โน เฝิซ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers ฮู เฟ้ค อี๊สท ธัก)
Its murder Inc In the role n*gga throw up your dub
(อิทซ เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ อิน เดอะ โรล เอ็น *gga โธรว์ อั๊พ ยุร ดับ)
They show us love in the club real n*ggaz bossed up man
(เด โชว์ อัซ ลัฝ อิน เดอะ คลับ เรียล เอ็น *ggaz บ๊อสสฺ อั๊พ แมน)
We heavily intoxicated so toss it up
(วี เฮฝอิลิ อินทอคซิเคท โซ ท็อซ ซิท อั๊พ)
Attacks your mind and your conscience
(แอทแท๊ค ยุร ไมนด์ แอนด์ ยุร คอนเฌ็นซ)
Written to enhance this verbally thugs grammar
(วึ้น ทู เอ็นแฮ๊นซ ดิส เฝอแบ็ลลิ ธัก กแรมเมอะ)
I’m bout to touch the roof wit it
(แอม เบาท ทู ทั๊ช เดอะ รู๊ฟ วิท ดิธ)
Extraordinary and I was never ordinary in cemetery
(เอ็คซทรอดิเนริ แอนด์ ดาย วอส เน๊เฝ่อร์ อ๊อร์ดินารี่ อิน เซมอิทริ)
Bisit my thugs in mortuaries
(Bisit มาย ธัก ซิน mortuaries)
End all most reality young name and ‘Pac
(เอ็นด ออล โมซท ริแอลอิทิ ยัง เนม แอนด์ แพค)
I’m a keep my heat tucked until my soul goes pop
(แอม มา คี๊พ มาย ฮีท ทัค อันทิล มาย โซล โกซ พ็อพ)
I hear a lot of n*ggaz rapping
(ไอ เฮียร รา ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggaz แรพพิง)
But there ain’t that many rappers out there scraping and keep it cracking
(บั๊ท แดร์ เอน แดท เมนอิ แรพเพอ เอ๊าท แดร์ scrapings แอนด์ คี๊พ อิท แคร๊คกิน)
We keep it happening
(วี คี๊พ อิท แฮพเพะนิง)
I’m a million out the gate
(แอม มา มิ๊ลเลี่ยน เอ๊าท เดอะ เกท)
No scratch that 8 from cd’s to tapes we rock like earthquakes
(โน สแครทช แดท 8 ฟรอม cds ทู เท๊พ วี ร๊อค ไล๊ค เอิทเควก)
I’m Eastwood catch me dipping a Fleetwood like a g should
(แอม อีสหวูด แค็ทช มี dippings อะ ฟีดหวูด ไล๊ค เก จี เชิด)
Young Eastwood is so damn good
(ยัง อีสหวูด อีส โซ แดมนํ กู๊ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Crooked I]
([ ครุค ดาย ])
N*gga think that I is raw spit
(เอ็น *gga ทริ๊งค แดท ไอ อีส รอว์ ซพิท)
Murder Inc in the role, we all sick
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ อิน เดอะ โรล , วี ออล ซิ๊ค)
So n*ggaz Involved get mauled quick as a dog and the raw gets you involved
(โซ เอ็น *ggaz อินโฝ๊ลฝ เก็ท มอล ควิค แอส ซา ด้อกก แอนด์ เดอะ รอว์ เก็ท ยู อินโฝ๊ลฝ)
And I’m a draw quick, n*gga awwww sh*t
(แอนด์ แอม มา ดรอว์ ควิค , เอ็น *gga awwww ฌะ *ที)
Punks talking lick I haul off quick
(พรัค ทอคอิง ลิค ไอ ฮอล ออฟฟ ควิค)
Wit a sawed off kick It’s like they fall off cliffs
(วิท ดา ซอว์ ออฟฟ คิ๊ค อิทซ ไล๊ค เด ฟอลล์ ออฟฟ คลิฟ)
Y’all call it off before all y’all get stoned
(ยอล คอลลํ อิท ออฟฟ บีฟอร์ ออล ยอล เก็ท สโทน)
like you’re fallen off in a raw mosh pit
(ไล๊ค ยัวร์ ฟอลเล็น ออฟฟ อิน อะ รอว์ มอสชฺ พิท)
Get tossed in a ditch your coffin is sick
(เก็ท ท็อซ อิน อะ ดิช ยุร ค๊อฟฟิน อีส ซิ๊ค)
While I floss in the awesomest whips and I toss in your chicks
(ไวล์ ไอ ฟล็อซ ซิน ดิ awesomest ฮวิพ แซน ดาย ท็อซ ซิน ยุร ชิค)
Your caution when your calling your six
(ยุร ค๊อชั่น เว็น ยุร คอลลิง ยุร ซิกซ์)
Cause your talk can get you crossed and lost in the mix
(ค๊อส ยุร ท๊อล์ค แคน เก็ท ยู ครอสสํ แอนด์ ล็อซท อิน เดอะ มิกซ์)
I’m a pause in the b*tch bossed in the pits
(แอม มา พ๊อส อิน เดอะ บี *tch บ๊อสสฺ อิน เดอะ พิท)
Burn I serve n*ggaz stay off at ya clique
(เบิร์น นาย เซิร์ฝ เอ็น *ggaz สเทย์ ออฟฟ แอ็ท ยา คลีค)
Spend off with ya grip my land of gangreen
(สเพ็นด ออฟฟ วิธ ยา กริพ มาย แลนด์ อ็อฝ gangreen)
You have the doctors taking your leg off of your hip
(ยู แฮ็ฝ เดอะ ด๊อคเท่อร์ เทคอิง ยุร เล้ก ออฟฟ อ็อฝ ยุร ฮิพ)
Motherf*cker!
(Motherf*cker !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
All y’all n*ggaz need to get off my d*ck
(ออล ยอล เอ็น *ggaz นี๊ด ทู เก็ท ออฟฟ มาย ดี *ck)
I spit it how I live it plus the flows real sick
(ไอ ซพิท ดิธ ฮาว ไอ ไล้ฝ อิท พลัส เดอะ โฟลว์ เรียล ซิ๊ค)
I got killers ranged from Compton to Cleveland
(ไอ ก็อท คีลเลอะ แร็ง ฟรอม คอมตัน ทู Cleveland)
World wide connected any type n*ggaz there’s no breathing
(เวิลด ไวด์ คอนเน็คท เอ๊นี่ ไท๊พ เอ็น *ggaz แดร์ โน บรีสดิง)
Give me the reason I put a halo throw your mental
(กี๊ฝ มี เดอะ รี๊ซั่น นาย พุท ดา เฮโล โธรว์ ยุร เม๊นท่อล)
And give your the Holy Spirit and see you to gods temple
(แอนด์ กี๊ฝ ยุร เดอะ โฮ๊ลี่ สพีหริท แอนด์ ซี ยู ทู ก๊อด เท๊มเพิ่ล)
I’m the avenging angle and earth be thy claim
(แอม ดิ avengings แอ๊งเกิ้ล แอนด์ เอิร์ทร บี ไฑ เคลม)
And Ja be thy name, I know your all praying
(แอนด์ จา บี ไฑ เนม , ไอ โนว์ ยุร ออล เพลยอิง)
For the day of my diminishing,
(ฟอร์ เดอะ เดย์ อ็อฝ มาย ดีมินนิชชิง ,)
Why don’t somebody finish them off and put it right through his cross
(วาย ด้อนท์ ซัมบอดี้ ฟิ๊หนิช เด็ม ออฟฟ แอนด์ พุท ดิธ ไร๊ท ทรู ฮิส ครอสสํ)
The X is the 50 ya’ll got to be kidding me
(เดอะ เอ๊กซฺ อีส เดอะ 50 ยอล ก็อท ทู บี คิดดิง มี)
These n*ggaz is my sons I raised them from young
(ฑิส เอ็น *ggaz อีส มาย ซัน ซาย เร้ส เด็ม ฟรอม ยัง)
Curse and little earl should of been little girls
(เคอร์ส แอนด์ ลิ๊ทเทิ่ล เอิล เชิด อ็อฝ บีน ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล)
Cause they b*tch made and they act like one of my itchbays
(ค๊อส เด บี *tch เมด แอนด์ เด แอ๊คท ไล๊ค วัน อ็อฝ มาย itchbays)
Touche! The Rule is more than ready
(ทูช ! เดอะ รูล อีส โม แฑ็น เร๊ดี้)
Gun heavy and world wide connected [feel me]
(กัน เฮ๊ฝฝี่ แอนด์ เวิลด ไวด์ คอนเน็คท [ ฟีล มี ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Connected คำอ่านไทย Ja Rule feat Crooked I, Eastwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น