เนื้อเพลง Beep Beep คำอ่านไทย Keshia Chante

Everytime my heart goes beep beep, its cause of you
( เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you baby
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู เบ๊บี้)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you baby
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู เบ๊บี้)

Love the way we get down, totally unexpected
(ลัฝ เดอะ เวย์ วี เก็ท เดาน , โททอลลี่ อะเน็คซเพคทิด)
Love it when we hang out, think of you every second
(ลัฝ อิท เว็น วี แฮง เอ๊าท , ทริ๊งค อ็อฝ ยู เอ๊เฝอร์รี่ เซ๊คคั่น)
Got me spinning like them 24s, ride low, go slow
(ก็อท มี สปินนิ่ง ไล๊ค เด็ม 24s , ไรด์ โลว , โก สโลว์)
Give me that feeling when you call, oh you make me want you more
(กี๊ฝ มี แดท ฟีลอิง เว็น ยู คอลลํ , โอ ยู เม้ค มี ว้อนท ยู โม)
I love the way it feels
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ อิท ฟีล)
Sometimes I think I’m dreaming but it’s really something real
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค แอม ดรีมมิง บั๊ท อิทซ ริแอ็ลลิ ซัมติง เรียล)
I love the way you touch, you might think it’s simple but it’s more than just enough
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู ทั๊ช , ยู ไมท ทริ๊งค อิทซ ซิ๊มเพิ่ล บั๊ท อิทซ โม แฑ็น จั๊สท อีน๊าฟ)

Everytime my heart goes beep beep, its cause of you
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you baby
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู เบ๊บี้)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you baby
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู เบ๊บี้)

All I want is to be with you, you to be next to me
(ออล ไอ ว้อนท อีส ทู บี วิธ ยู , ยู ทู บี เน๊กซท ทู มี)
Your the reason for this heartbeat, you know exacly what i need
(ยุร เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ ดิส ฮาร์ทบีท , ยู โนว์ exacly ว๊อท ไอ นี๊ด)
Got me spinning like them 24s, ride low, go slow
(ก็อท มี สปินนิ่ง ไล๊ค เด็ม 24s , ไรด์ โลว , โก สโลว์)
Give me that feeling when you call, oh you make me want you more
(กี๊ฝ มี แดท ฟีลอิง เว็น ยู คอลลํ , โอ ยู เม้ค มี ว้อนท ยู โม)
I love the way it feels
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ อิท ฟีล)
Sometimes I think I’m dreaming but it’s really something real
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค แอม ดรีมมิง บั๊ท อิทซ ริแอ็ลลิ ซัมติง เรียล)
I love the way you touch, you might think it’s simple but it’s more than just enough
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู ทั๊ช , ยู ไมท ทริ๊งค อิทซ ซิ๊มเพิ่ล บั๊ท อิทซ โม แฑ็น จั๊สท อีน๊าฟ)

Everytime my heart goes beep beep, its cause of you
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you baby
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู เบ๊บี้)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you baby
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู เบ๊บี้)

Beep, beep, beep, beep, uh oh no
(บีพ , บีพ , บีพ , บีพ , อา โอ โน)
Beep, beep, beep, beep, everytime
(บีพ , บีพ , บีพ , บีพ , เอ๊รี่ไทม์)
Beep, beep, beep, beep, it makes my heart go
(บีพ , บีพ , บีพ , บีพ , อิท เม้ค มาย ฮาร์ท โก)
Beep, beep, beep, beep, it’s cause of you, everytime
(บีพ , บีพ , บีพ , บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู , เอ๊รี่ไทม์)

Everytime my heart goes beep beep, its cause of you
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you baby
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู เบ๊บี้)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู)
Everytime my heart goes beep beep, its cause of you baby
(เอ๊รี่ไทม์ มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , อิทซ ค๊อส อ็อฝ ยู เบ๊บี้)

Everytime
(เอ๊รี่ไทม์)
My heart goes beep beep,beep beep
(มาย ฮาร์ท โกซ บีพ บีพ , บีพ บีพ)
mmm mm yeah it goes
(อึม อึมมมม เย่ อิท โกซ)
Oh you make me want you more
(โอ ยู เม้ค มี ว้อนท ยู โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beep Beep คำอ่านไทย Keshia Chante

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น