เนื้อเพลง You’ve Lost That Loving Feeling คำอ่านไทย Westlife

You never close your eyes any more
( ยู เน๊เฝ่อร์ โคลส ยุร อาย เอ๊นี่ โม)
When I kiss your lips
(เว็น นาย คิซ ยุร ลิพ)
And there’s no tenderness like before
(แอนด์ แดร์ โน เทนเดอะเน็ซ ไล๊ค บีฟอร์)
In your fingertips
(อิน ยุร ฟิงเกอร์ทิป)
You’re trying hard not to show it baby
(ยัวร์ ทไรอิง ฮาร์ด น็อท ทู โชว์ อิท เบ๊บี้)
But baby, baby I know it
(บั๊ท เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ โนว์ อิท)

You’ve lost that loving feeling
(ยู๊ฟ ล็อซท แดท ลัฝอิง ฟีลอิง)
Oh, that loving feeling
(โอ , แดท ลัฝอิง ฟีลอิง)
You’ve lost that loving feeling
(ยู๊ฟ ล็อซท แดท ลัฝอิง ฟีลอิง)
Now it’s gone, gone, gone
(นาว อิทซ กอน , กอน , กอน)
Whoa-oh
(โว้ว โอ)

Now there’s no welcome look
(นาว แดร์ โน เว้ลคั่ม ลุ๊ค)
In your eyes when I reach for you
(อิน ยุร อาย เว็น นาย รี๊ช ฟอร์ ยู)
And girl you’re starting to criticize
(แอนด์ เกิร์ล ยัวร์ ซทาททิง ทู ครีทอิไซส)
little things I do
(ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ซาย ดู)
It makes me just feel like crying baby
(อิท เม้ค มี จั๊สท ฟีล ไล๊ค คไรอิง เบ๊บี้)
‘Cause baby, something beautiful’s dying
(ค๊อส เบ๊บี้ , ซัมติง บยูทิฟุล ไดอิง)

You’ve lost that loving feeling
(ยู๊ฟ ล็อซท แดท ลัฝอิง ฟีลอิง)
Oh that loving feeling
(โอ แดท ลัฝอิง ฟีลอิง)
You’ve lost that loving feeling
(ยู๊ฟ ล็อซท แดท ลัฝอิง ฟีลอิง)
Now it’s gone gone gone
(นาว อิทซ กอน กอน กอน)
Whoa-oh
(โว้ว โอ)

Baby baby I get down on my knees for you
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ ไอ เก็ท เดาน ออน มาย นี ฟอร์ ยู)
If you would only love me like you used to do, yeah
(อิ๊ฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลัฝ มี ไล๊ค ยู ยู๊ส ทู ดู , เย่)
We had a love
(วี แฮ็ด อะ ลัฝ)
A love a love you don’t find every day
(อะ ลัฝ อะ ลัฝ ยู ด้อนท์ ไฟนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
So don’t, don’t, don’t, don’t let it slip away
(โซ ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ เล็ท ดิธ สลิ๊พ อะเวย์)

Baby baby I beg you please, please
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ ไอ เบ๊ก ยู พลีซ , พลีซ)
I need your love, I need your love
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ , ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ)
So bring all back, bring all back
(โซ บริง ออล แบ็ค , บริง ออล แบ็ค)
Bring back that loving feeling
(บริง แบ็ค แดท ลัฝอิง ฟีลอิง)
Oh, that loving feeling
(โอ , แดท ลัฝอิง ฟีลอิง)
Bring back that loving feeling
(บริง แบ็ค แดท ลัฝอิง ฟีลอิง)
Cause it’s gone…gone…gone…
(ค๊อส อิทซ กอน กอน กอน)
And I can’t go on…
(แอนด์ ดาย แค็นท โก ออน)
Whoa-oh
(โว้ว โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ve Lost That Loving Feeling คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น