เนื้อเพลง Born For This คำอ่านไทย Paramore

Oh no, I just keep on falling
( โอ โน , ไอ จั๊สท คี๊พ ออน ฟ๊อลิง)
[Back to same old…]
([ แบ็ค ทู เซม โอลด์ ])
And where’s hope when misery comes crawling
(แอนด์ แวร์ โฮพ เว็น มีสริ คัม คอลลิง)
[Oh, my way-ay]
([ โอ , มาย เวย์ ไอ ])
With your faith, you’ll trigger a landslide
(วิธ ยุร เฟท , โยว ทริ๊กเก้อร์ รา แลนสไลด์)
[Victory]
([ ฝีคทรี่ ])
And kill off this common sense of mine
(แอนด์ คิลล์ ออฟฟ ดิส ค๊อมมอน เซ้นส อ็อฝ ไมน์)

It takes acquired minds
(อิท เท้ค แอ๊คไควร์ ไมนด์)
To taste, to taste, to taste this wine
(ทู เท๊ซท , ทู เท๊ซท , ทู เท๊ซท ดิส ไวน์)
You can’t down it with your eyes
(ยู แค็นท เดาน หนิด วิธ ยุร อาย)
So we don’t need the headlines
(โซ วี ด้อนท์ นี๊ด เดอะ เฮดไลน์)
We don’t need the headlines
(วี ด้อนท์ นี๊ด เดอะ เฮดไลน์)
We just want…
(วี จั๊สท ว้อนท)

We want the airwaves back
(วี ว้อนท ดิ airwaves แบ็ค)
We want the airwaves back
(วี ว้อนท ดิ airwaves แบ็ค)

Everybody, sing
(เอวี่บอดี้ , ซิง)
Like it’s the last song you will ever sing
(ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท ซ็อง ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ ซิง)
Tell me, tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
Do you feel the pressure now?
(ดู ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ นาว)
Everybody, live
(เอวี่บอดี้ , ไล้ฝ)
Like it’s the last day you will ever see
(ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท เดย์ ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ ซี)
Tell me, tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
Do you feel the pressure now?
(ดู ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ นาว)

Right now, you’re the only reason
(ไร๊ท นาว , ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น)
[I’m not letting go, oh]
([ แอม น็อท เลทดิง โก , โอ ])
And time out, if everyone’s worth pleasing
(แอนด์ ไทม์ เอ๊าท , อิ๊ฟ เอ๊วี่วัน เวิร์ธ พลีสอิง)
[Well, ha ha]
([ เวลล , ฮา ฮา ])
You’ll trigger a landslide
(โยว ทริ๊กเก้อร์ รา แลนสไลด์)
[Victory]
([ ฝีคทรี่ ])
To kill off their finite state of mind
(ทู คิลล์ ออฟฟ แดร์ ไฟ๊ไน้ท สเทท อ็อฝ ไมนด์)

It takes acquired minds
(อิท เท้ค แอ๊คไควร์ ไมนด์)
To taste, to taste, to taste this wine
(ทู เท๊ซท , ทู เท๊ซท , ทู เท๊ซท ดิส ไวน์)
You can’t down it with your eyes
(ยู แค็นท เดาน หนิด วิธ ยุร อาย)
So we don’t need the headlines
(โซ วี ด้อนท์ นี๊ด เดอะ เฮดไลน์)
No, we don’t want your headlines
(โน , วี ด้อนท์ ว้อนท ยุร เฮดไลน์)
We just want…
(วี จั๊สท ว้อนท)

We want the airwaves back
(วี ว้อนท ดิ airwaves แบ็ค)
We want the airwaves back
(วี ว้อนท ดิ airwaves แบ็ค)

Everybody, sing
(เอวี่บอดี้ , ซิง)
Like it’s the last song you will ever sing
(ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท ซ็อง ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ ซิง)
Tell me, tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
Do you feel the pressure now?
(ดู ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ นาว)
Everybody, live
(เอวี่บอดี้ , ไล้ฝ)
Like it’s the last day you will ever see
(ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท เดย์ ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ ซี)
Tell me, tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
Do you feel the pressure now?
(ดู ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ นาว)
Everybody, sing
(เอวี่บอดี้ , ซิง)
Like it’s the last song you will ever sing
(ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท ซ็อง ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ ซิง)
Tell me, tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
Do you feel the pressure?
(ดู ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ)

All right, so you think you’re ready?
(ออล ไร๊ท , โซ ยู ทริ๊งค ยัวร์ เร๊ดี้)
Okay, then you say this with me
(โอเค , เด็น ยู เซย์ ดิส วิธ มี)
Go!
(โก !)
We were born for this
(วี เวอ บอน ฟอร์ ดิส)
[We were born for this]
([ วี เวอ บอน ฟอร์ ดิส ])
All right, so you think you’re ready?
(ออล ไร๊ท , โซ ยู ทริ๊งค ยัวร์ เร๊ดี้)
Okay, then you say this with me
(โอเค , เด็น ยู เซย์ ดิส วิธ มี)
Go!
(โก !)
We were born for this
(วี เวอ บอน ฟอร์ ดิส)
[We were born for this]
([ วี เวอ บอน ฟอร์ ดิส ])
We were born for this
(วี เวอ บอน ฟอร์ ดิส)
[We were born for this]
([ วี เวอ บอน ฟอร์ ดิส ])
We were born for, we were born for…
(วี เวอ บอน ฟอร์ , วี เวอ บอน ฟอร์)

Everybody, sing
(เอวี่บอดี้ , ซิง)
Like it’s the last song you will ever sing
(ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท ซ็อง ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ ซิง)
Tell me, tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
Can you feel the pressure?
(แคน ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ)
Everybody, live
(เอวี่บอดี้ , ไล้ฝ)
Like it’s the last day you will ever see
(ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท เดย์ ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ ซี)
Tell me, tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
Can you feel the pressure now?
(แคน ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ นาว)
Everybody, sing
(เอวี่บอดี้ , ซิง)
Like it’s the last song you will ever sing
(ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท ซ็อง ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ ซิง)
Tell me, tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
Can you feel the pressure?
(แคน ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ)
Tell me, tell me
(เทลล มี , เทลล มี)
Can you feel the pressure?
(แคน ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ)

We were born for this
(วี เวอ บอน ฟอร์ ดิส)
[We were born for this]
([ วี เวอ บอน ฟอร์ ดิส ])
We were born for this
(วี เวอ บอน ฟอร์ ดิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Born For This คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น