เนื้อเพลง Dollar Bill คำอ่านไทย R. Kelly

[feat. Foxy Brown]
( [ ฟีท ฟอคซิ บราวนํ ])

[Tone]
([ โทน ])
Unstoppable, Trackmasters, Rockland, come on
(อันสตอพปาเบิล , Trackmasters , Rockland , คัมมอน)

[Foxy]
([ ฟอคซิ ])
Na-na so sick, make your toes twitch
(นา นา โซ ซิ๊ค , เม้ค ยุร โท ทวิช)
Get up in yo’ ass and ride that sh*t
(เก็ท อั๊พ อิน โย อาซ แซน ไรด์ แดท ฌะ *ที)
Oh yeah, dare you act shady with the first lady?
(โอ เย่ , แดร์ ยู แอ๊คท เฌดอิ วิธ เดอะ เฟิร์สท เล๊ดี้)
Let’s go half on this baby
(เล็ท โก ฮาล์ฟ ออน ดิส เบ๊บี้)
Inner thighs thick so when we f*ck you must put me in a Swiss ho’
(อีนเนอะ ไธ ทริ๊ค โซ เว็น วี เอฟ *ck ยู มัสท์ พุท มี อิน อะ ซวิซ โฮ)
Room 704, f*ck they mad at me fo’?
(รูม 704 , เอฟ *ck เด แม้ด แอ็ท มี โฟ)
Skin copper, na-na stay proper, who could stop her?
(สกิน ค๊อพเพ่อร์ , นา นา สเทย์ พร๊อพเพ่อร์ , ฮู เคิด สท๊อพ เฮอ)
Nuthin’. Hey, do a somersault
(นัทติน เฮ , ดู อะ ซัมเออะซอลท)
All that platinum sh*t you bought?
(ออล แดท พแลทนัม ฌะ *ที ยู บอท)
N*gga, f*ck you thought, it ain’t my fault
(เอ็น *gga , เอฟ *ck ยู ธอท , อิท เอน มาย ฟอลท)
Keep the wrist rocky, attitude cocky
(คี๊พ เดอะ ริ๊ซท รอคคิ , แอ๊ททิจูด คอคอิ)
Next time you see me, address me like ” Miss Foxy ”
(เน๊กซท ไทม์ ยู ซี มี , แอ๊ดเดรส มี ไล๊ค ” มิซ ฟอคซิ “)
It’s for the wrist cop it, if it’s a six drop it
(อิทซ ฟอร์ เดอะ ริ๊ซท ค็อพ อิท , อิ๊ฟ อิทซ ซา ซิกซ์ ดรอพ อิท)
Thongs with topless how you like that Robbie?
(ธอง วิธ ทอพพิดสฺ ฮาว ยู ไล๊ค แดท ร็อบบี้)
Ain’t nothing sweet, you know my style, doggy style
(เอน นัธอิง สวี้ท , ยู โนว์ มาย สไทล์ , ดอกกิ สไทล์)
From the back, in the back, hit it like that
(ฟรอม เดอะ แบ็ค , อิน เดอะ แบ็ค , ฮิท ดิธ ไล๊ค แดท)

[R]
([ อาร์ ])
[1] – The dollar bill
([ 1 ] เดอะ ดอลเลอะ บิลล์)
[Foxy]
([ ฟอคซิ ])
Nuthin’ but stacks get you anything
(นัทติน บั๊ท ซแท็ค เก็ท ยู เอนอิธิง)
Anywhere, as a matter of fact, dollar bill
(เอนอิฮแว , แอส ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , ดอลเลอะ บิลล์)
[R]
([ อาร์ ])
Say what you want baby
(เซย์ ว๊อท ยู ว้อนท เบ๊บี้)
While you be stalling at the lights
(ไวล์ ยู บี สทอลลิง แอ็ท เดอะ ไล๊ท)
We be dippin in Mercedes
(วี บี ดิพพิน อิน เมอร์ซีดีส)
[Foxy]
([ ฟอคซิ ])
Dollar bill
(ดอลเลอะ บิลล์)
[R]
([ อาร์ ])
Can get us from here to Rio
(แคน เก็ท อัซ ฟรอม เฮียร ทู Rio)
In two hours first class still time to take a shower
(อิน ทู เอาเอ้อร์ เฟิร์สท คลาสสํ สทิลล ไทม์ ทู เท้ค เก เช๊าเว่อร์)
The dollar bill
(เดอะ ดอลเลอะ บิลล์)
[Foxy]
([ ฟอคซิ ])
Where ever we be it’s VIP stats, no doubt
(แวร์ เอ๊เฝ่อร์ วี บี อิทซ วีไอพี สแตด , โน เดาท)
So what y’all cats know about that
(โซ ว๊อท ยอล แค๊ท โนว์ อะเบ๊าท แดท)

[R]
([ อาร์ ])
Say lady, I’m liking what I see
(เซย์ เล๊ดี้ , แอม ไลคอิง ว๊อท ไอ ซี)
Come on and talk to me baby, baby, baby
(คัมมอน แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Can’t you see one night is all I need
(แค็นท ยู ซี วัน ไน๊ท อีส ซอร์ ไอ นี๊ด)
We’ll go somewhere and be
(เวลล โก ซัมแวร์ แอนด์ บี)
Talkin’ about your future plans with me
(ทอคกิ่น อะเบ๊าท ยุร ฟิ๊วเช่อร์ แพลน วิธ มี)

[Sparkle & Cynthia]
([ สปาคเกิล & Cynthia ])
I would do anything
(ไอ เวิด ดู เอนอิธิง)
To have you in my life, that’s right
(ทู แฮ็ฝ ยู อิน มาย ไล๊ฟ , แด้ท ไร๊ท)
We can take a flight out of here go anywhere
(วี แคน เท้ค เก ฟไลท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร โก เอนอิฮแว)

[R]
([ อาร์ ])
Uh uh, I got proof rims on the V-12
(อา อา , ไอ ก็อท พรู๊พ ริม ออน เดอะ วี 12)
Make you raise the roof, no gold in the tooth
(เม้ค ยู เร้ส เดอะ รู๊ฟ , โน โกลด์ อิน เดอะ ทูธ)
Put some in the vault CD’s overseas
(พุท ซัม อิน เดอะ ฝอลท CDs โอ๊เฝ่อร์ซี)
Private lofts, I’m you haters holocaust
(ไพร๊เฝท ล็อฟท , แอม ยู เฮเดอ ฮอลโอะคอซท)
Ain’t my fault I rap, then still made a mill’
(เอน มาย ฟอลท ไอ แร็พ , เด็น สทิลล เมด อะ มิลล์)
But it’s my fault I got my own label deal
(บั๊ท อิทซ มาย ฟอลท ไอ ก็อท มาย โอว์น เล๊เบ้ล ดีล)
Vacation in Japan while you wish for Bennihana’s
(แฝคเค๊ชั่น อิน จะแพน ไวล์ ยู วิ๊ช ฟอร์ Bennihanas)
On the way to pick up Madona, the ill na-na
(ออน เดอะ เวย์ ทู พิค อั๊พ Madona , ดิ อิลล นา นา)

[Foxy]
([ ฟอคซิ ])
Now you know the na-na plays with the big boys, aye’day
(นาว ยู โนว์ เดอะ นา นา เพลย์ วิธ เดอะ บิ๊ก บอย , ayeday)
From the six coupe to the big Royce, can you handle that?
(ฟรอม เดอะ ซิกซ์ คูเพ ทู เดอะ บิ๊ก โรยสฺ , แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล แดท)
A lotta sass and ass with that
(อะ ลอทดา sass แซน อาซ วิธ แดท)
And I’m strickly for the dough
(แอนด์ แอม strickly ฟอร์ เดอะ โด)
So f*ck you think I’m here fo’?
(โซ เอฟ *ck ยู ทริ๊งค แอม เฮียร โฟ)
Princesses in a row, row platinum status
(พรินเซสเซซ ซิน อะ โรว์ , โรว์ พแลทนัม สเท๊ทัซ)
Ice lace to pink face
(ไอ๊ซ์ เลซ ทู พิ๊งค เฟซ)
Then I back the faggots
(เด็น นาย แบ็ค เดอะ แฟกกัท)
See me rocking aye’thang from Mongolians to Persians
(ซี มี รอคกิง ayethang ฟรอม ม็องโกเลียน ทู เพอแฉ็น)
Y’all still learning, I got กRem swervin’, through a sermon
(ยอล สทิลล เลอนิง , ไอ ก็อท กRem swervin , ทรู อะ เซอมัน)
And there’s nuthin’ you can tell me ’bout these cats that I
(แอนด์ แดร์ นัทติน ยู แคน เทลล มี เบาท ฑิส แค๊ท แดท ไอ)
Don’t even ram through a plan, too much stack
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น แร็ม ทรู อะ แพลน , ทู มัช ซแท็ค)
Must I continue this?
(มัสท์ ไอ คอนทิ๊นิว ดิส)
Might be a couple of cats that I miss
(ไมท บี อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ แค๊ท แดท ไอ มิซ)
We could skip the french kiss, take it straight to the wrist
(วี เคิด สคิพ เดอะ ฟเร็นช คิซ , เท้ค อิท สเทร๊ท ทู เดอะ ริ๊ซท)
And it gets no iller than this
(แอนด์ ดิท เก็ท โน iller แฑ็น ดิส)
Na-na engraved on canary ice, see me wear it twice
(นา นา เอ็นกเรฝ ออน เคนารี ไอ๊ซ์ , ซี มี แวร์ อิท ทไวซ)
Did y’all n*ggas hear me right?
(ดิด ยอล เอ็น *ggas เฮียร มี ไร๊ท)
Me and Kelly put the lock down on New York to Chitown
(มี แอนด์ เคลลี่ พุท เดอะ ล๊อค เดาน ออน นิว ยอค ทู Chitown)
His town to my town, for the dollar bill
(ฮิส ทาวน์ ทู มาย ทาวน์ , ฟอร์ เดอะ ดอลเลอะ บิลล์)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

[Tone]
([ โทน ])
Tell me who dat said dat we couldn’t rock
(เทลล มี ฮู แดซ เซ็ด แดซ วี คูดซึ่น ร๊อค)
I roll the dice, bet the dots say we won’t stop
(ไอ โรลล เดอะ ไดซ , เบ๊ท เดอะ ดอท เซย์ วี ว็อนท สท๊อพ)
I roll from Chitown to Cali, hit your block
(ไอ โรลล ฟรอม Chitown ทู กาลี , ฮิท ยุร บล๊อค)
I bless the day that R&B music meet hip hop
(ไอ เบล๊ส เดอะ เดย์ แดท อาร์ &บี มิ๊วสิค มี๊ท ฮิพ ฮ็อพ)
You haters thought that Kelly couldn’t keep it hot
(ยู เฮเดอ ธอท แดท เคลลี่ คูดซึ่น คี๊พ อิท ฮอท)
Even when I’m in your face, y’all see me not
(อี๊เฝ่น เว็น แอม อิน ยุร เฟซ , ยอล ซี มี น็อท)
Sportin’ nothing but the rocks, navigators on the block
(Sportin นัธอิง บั๊ท เดอะ ร๊อค , แนฝอิเกเทอะ ออน เดอะ บล๊อค)
Merridian CD’s with five TV’s
(Merridian CDs วิธ ไฟฝ TVs)
College honeys follow in your GS3
(ค๊อลลิจ ฮั๊นนี่ ฟ๊อลโล่ว อิน ยุร GS3)
We on the way to IHOP, coming from the spot
(วี ออน เดอะ เวย์ ทู IHOP , คัมอิง ฟรอม เดอะ สพอท)
N*ggas in the lot jammin’ to the knock
(เอ็น *ggas ซิน เดอะ ล็อท แจมมิน ทู เดอะ น๊อค)
Y’all mad cuz you can’t get what we got
(ยอล แม้ด คัซ ยู แค็นท เก็ท ว๊อท วี ก็อท)
Who’s the number one contender, January through December?
(ฮู เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน contender , แจนยิวเอริ ทรู ดิเซมเบอะ)
Cut your forest down while you n*ggas screamin’ Timothy
(คัท ยุร ฟ๊อเรสท เดาน ไวล์ ยู เอ็น *ggas สครีมมิน ทิมโมตี)
Sophia know me from the beach house in Miami
(Sophia โนว์ มี ฟรอม เดอะ บีช เฮ้าส อิน มายเอมอี)
Banks know me, so I could give a damn about the Grammies
(แบ๊งค โนว์ มี , โซ ไอ เคิด กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท เดอะ Grammies)

[R]
([ อาร์ ])
The dollar bill
(เดอะ ดอลเลอะ บิลล์)
Dollar bill y’all, dollar bill y’all, dollar bill y’all
(ดอลเลอะ บิลล์ ยอล , ดอลเลอะ บิลล์ ยอล , ดอลเลอะ บิลล์ ยอล)
The dollar bill
(เดอะ ดอลเลอะ บิลล์)
Dollar bill y’all, dollar bill y’all, dollar bill y’all
(ดอลเลอะ บิลล์ ยอล , ดอลเลอะ บิลล์ ยอล , ดอลเลอะ บิลล์ ยอล)
The dollar bill
(เดอะ ดอลเลอะ บิลล์)
Dollar bill y’all, dollar bill y’all, dollar bill y’all
(ดอลเลอะ บิลล์ ยอล , ดอลเลอะ บิลล์ ยอล , ดอลเลอะ บิลล์ ยอล)
The dollar bill
(เดอะ ดอลเลอะ บิลล์)
Dollar bill y’all, dollar bill y’all, dollar bill y’all
(ดอลเลอะ บิลล์ ยอล , ดอลเลอะ บิลล์ ยอล , ดอลเลอะ บิลล์ ยอล)

The dollar bill, Track Masters, Rockland
(เดอะ ดอลเลอะ บิลล์ , แทร็ค ม๊าสเต้อร์ , Rockland)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dollar Bill คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น