เนื้อเพลง You Gotta Believe คำอ่านไทย Mary J. Blige

Mmmm, Mmmm
( อึม , อึม)
oh, you must believe, you must believe
(โอ , ยู มัสท์ บีลี๊ฝ , ยู มัสท์ บีลี๊ฝ)
Hey yeah
(เฮ เย่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You gotta believe
(ยู กอททะ บีลี๊ฝ)
Gotta believe, gotta believe in me
(กอททะ บีลี๊ฝ , กอททะ บีลี๊ฝ อิน มี)
You gotta believe in me
(ยู กอททะ บีลี๊ฝ อิน มี)
[gotta believe me]
([ กอททะ บีลี๊ฝ มี ])
That I won’t never hurt you
(แดท ไอ ว็อนท เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท ยู)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

[Vs.1]
([ Vs 1 ])
I told you once before
(ไอ โทลด ยู วั๊นซ บีฟอร์)
That I love you
(แดท ไอ ลัฝ ยู)
And I need you
(แอนด์ ดาย นี๊ด ยู)
But let me tell you once again
(บั๊ท เล็ท มี เทลล ยู วั๊นซ อะเกน)
You were my closest friend
(ยู เวอ มาย โคลสเอส เฟรน)
I’ll never leave you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู)
So hold me tight
(โซ โฮลด์ มี ไท๊ท)
All through the night
(ออล ทรู เดอะ ไน๊ท)
Caress me with your tender care
(คะเรซ มี วิธ ยุร เท๊นเด้อร์ แคร์)
Anytime or anywhere
(เอนี่ไทม์ ออ เอนอิฮแว)

[Big Bub & Faith Evans]
([ บิ๊ก บับบฺ & เฟท เอฝเวน ])
Anytime, anywhere
(เอนี่ไทม์ , เอนอิฮแว)
I will go with you anywhere
(ไอ วิล โก วิธ ยู เอนอิฮแว)
[Please won’t you trust me babe]
([ พลีซ ว็อนท ยู ทรัสท มี เบ้บ ])
Won’t you trust in me baby
(ว็อนท ยู ทรัสท อิน มี เบ๊บี้)
Stay with me [stay, death do us part]
(สเทย์ วิธ มี [ สเทย์ , เด้ท ดู อัซ พาร์ท ])
Till death do us part
(ทิลล์ เด้ท ดู อัซ พาร์ท)
You’ll always be [oh, oh] right in my heart
(โยว ออลเว บี [ โอ , โอ ] ไร๊ท อิน มาย ฮาร์ท)
Won’t you please stay with me
(ว็อนท ยู พลีซ สเทย์ วิธ มี)
Baby please believe in me [please believe in me]
(เบ๊บี้ พลีซ บีลี๊ฝ อิน มี [ พลีซ บีลี๊ฝ อิน มี ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[repeat]
([ รีพี๊ท ])

[K-ci]
([ เค ci ])
Mary, Mary, I hear you loud and clear
(แมริ , แมริ , ไอ เฮียร ยู เลาด แอนด์ เคลียร์)

Why don’t you believe in me
(วาย ด้อนท์ ยู บีลี๊ฝ อิน มี)
Tell me why you don’t see
(เทลล มี วาย ยู ด้อนท์ ซี)
That you can put your trust in me
(แดท ยู แคน พุท ยุร ทรัสท อิน มี)
And let me lead the way
(แอนด์ เล็ท มี ลี๊ด เดอะ เวย์)
Please baby take my hand
(พลีซ เบ๊บี้ เท้ค มาย แฮนด์)
I don’t need another man
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ แมน)
But if you wanna hold on tight
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู วอนนา โฮลด์ ออน ไท๊ท)
You can not be afraid
(ยู แคน น็อท บี อะเฟรด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Faith Evans]
([ เฟท เอฝเวน ])
Take Me boy by the hand [take me]
(เท้ค มี บอย บาย เดอะ แฮนด์ [ เท้ค มี ])
Let me make you understand
(เล็ท มี เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
[Make you understand]
([ เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด ])
That I can never let you down
(แดท ไอ แคน เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู เดาน)
Baby just believe in me
(เบ๊บี้ จั๊สท บีลี๊ฝ อิน มี)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

Please believe
(พลีซ บีลี๊ฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
You gotta believe
(ยู กอททะ บีลี๊ฝ)
Whoa, oh yeah
(โว้ว , โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Gotta Believe คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น