เนื้อเพลง Hold Me Back คำอ่านไทย AC/DC

Stiff Upper Lip [2000]
( ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ [ 2000 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

I got a big fat Cadillac built for you
(ไอ ก็อท ดา บิ๊ก แฟท คาดิลแล บิลท ฟอร์ ยู)
I got a honk that’ll blow the avenue
(ไอ ก็อท ดา ฮ็องค แธดิล โบลว์ ดิ แอ๊ฝเฝนิว)
Got a hot dog kickin’ all bend my thing
(ก็อท ดา ฮอท ด้อกก คิคคิน ออล เบ็นด มาย ทริง)
Got a a sugar looking woman with a bald headed man
(ก็อท ดา อะ ชู๊ก้าร ลุคอิง วู๊แม่น วิธ อะ บาลดฺ เฮด แมน)
Give me five o here boy, that’s what I’ll do
(กี๊ฝ มี ไฟฝ โอ เฮียร บอย , แด้ท ว๊อท อิลล ดู)
Got a big fat momma who can hold a tune
(ก็อท ดา บิ๊ก แฟท มอมมา ฮู แคน โฮลด์ อะ จูน)
Gotta slip that bone in hard and mean
(กอททะ สลิ๊พ แดท โบน อิน ฮาร์ด แอนด์ มีน)
A honky tonk woman get the best of me
(อะ honky tonk วู๊แม่น เก็ท เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี)

Can’t hold me back
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
Can’t hold me back
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
Can’t hold me back
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
Get a heart attack
(เก็ท ดา ฮาร์ท แอทแท๊ค)
Can’t hold me back
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)

Got a honky tonk big ball hit to thrill
(ก็อท ดา honky tonk บิ๊ก บอล ฮิท ทู ธริล)
I got a sugar boot money baby that’ll kill
(ไอ ก็อท ดา ชู๊ก้าร บู๊ท มั๊นนี่ เบ๊บี้ แธดิล คิลล์)
A honky tonk 15 golden mile
(อะ honky tonk 15 โกลเด็น ไมล)
Gotta bald headed woman loaded in the town
(กอททะ บาลดฺ เฮด วู๊แม่น โหลด อิน เดอะ ทาวน์)
You can get me to the ball man, drivin’ in
(ยู แคน เก็ท มี ทู เดอะ บอล แมน , ดรายวิน อิน)
And don’t balk the kill, call in the ‘ville
(แอนด์ ด้อนท์ บอค เดอะ คิลล์ , คอลลํ อิน เดอะ ฝีล)
You gotta map the wrong town, hit the road
(ยู กอททะ แม๊พ เดอะ รอง ทาวน์ , ฮิท เดอะ โร้ด)
You got the whole boppa movin’ on down the road
(ยู ก็อท เดอะ โฮล boppa มูฝวิน ออน เดาน เดอะ โร้ด)

Can’t hold me back
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
You can’t hold me back
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
You can’t hold me back
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
You get a heart attack
(ยู เก็ท ดา ฮาร์ท แอทแท๊ค)
Can’t hold me back
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)

You can’t hold me back
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
You can’t hold me back
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
You can’t hold me back
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
You get a heart attack
(ยู เก็ท ดา ฮาร์ท แอทแท๊ค)
Can’t hold me back
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)

You can’t hold me back, you can’t hold me back
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค , ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
You can’t hold me back, you can’t hold me back
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค , ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
Can’t hold me back, you can’t hold me back
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค , ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
You can’t hold me back, you get a heart attack
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค , ยู เก็ท ดา ฮาร์ท แอทแท๊ค)
Can’t hold me back [hold me back]
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค [ โฮลด์ มี แบ็ค ])
You can’t hold me back [hold me back]
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค [ โฮลด์ มี แบ็ค ])
You can’t hold me back [hold me back]
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค [ โฮลด์ มี แบ็ค ])
Can’t hold me back [hold me back]
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค [ โฮลด์ มี แบ็ค ])
You can’t hold me back [hold me back]
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค [ โฮลด์ มี แบ็ค ])
Can’t hold me back [hold me back]
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค [ โฮลด์ มี แบ็ค ])
You can’t hold me back [hold me back]
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค [ โฮลด์ มี แบ็ค ])
You can’t hold me back
(ยู แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold Me Back คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น