เนื้อเพลง Don’t Break My Heart คำอ่านไทย Kym Marsh

Once in your life
( วั๊นซ อิน ยุร ไล๊ฟ)
Love comes along
(ลัฝ คัม อะลอง)
To take your breath away
(ทู เท้ค ยุร บรี๊ทฺรฺ อะเวย์)
Tender and true
(เท๊นเด้อร์ แอนด์ ทรู)
Shared between two
(แชร์ บีทะวีน ทู)
To last for always
(ทู ล๊าสท ฟอร์ ออลเว)
Love can tell so many stories
(ลัฝ แคน เทลล โซ เมนอิ สตอยสฺ)
Tragedies of fallen glories
(ทาจีดีสฺ อ็อฝ ฟอลเล็น กรอยรีสฺ)
Promises are broken every day
(พรอมอิซ แซร์ บโรเค็น เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

Don’t break my heart
(ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Cos you’re the only one for me
(คอซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ มี)
Don’t walk away
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
When we have just begun
(เว็น วี แฮ็ฝ จั๊สท บิกัน)
The only thing I ask of you
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ อาสคฺ อ็อฝ ยู)
Is don’t break my heart
(อีส ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)

So now you know
(โซ นาว ยู โนว์)
How did it go
(ฮาว ดิด ดิท โก)
I would give anything
(ไอ เวิด กี๊ฝ เอนอิธิง)
All that I am
(ออล แดท ไอ แอ็ม)
And all I can give
(แอนด์ ออล ไอ แคน กี๊ฝ)
To keep you here with me
(ทู คี๊พ ยู เฮียร วิธ มี)

Love can take us many places
(ลัฝ แคน เท้ค อัซ เมนอิ เพลส)
When it calls there is no escaping
(เว็น หนิด คอลลํ แดร์ อีส โน เอซเคปพิง)
Promise me that you are here to stay
(พรอมอิซ มี แดท ยู อาร์ เฮียร ทู สเทย์)

Don’t break my heart
(ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Cos you’re the only one for me
(คอซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ มี)
Don’t walk away
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
When we have just begun
(เว็น วี แฮ็ฝ จั๊สท บิกัน)
The only thing I ask of you
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ อาสคฺ อ็อฝ ยู)
Is don’t break my heart
(อีส ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
don’t make me love for you again
(ด้อนท์ เม้ค มี ลัฝ ฟอร์ ยู อะเกน)
Until my tears are falling like
(อันทิล มาย เทียร์ แซร์ ฟ๊อลิง ไล๊ค)
Memories fade but love will remain
(เมรโมรี เฟด บั๊ท ลัฝ วิล รีเมน)
Love will remain
(ลัฝ วิล รีเมน)

Don’t break my heart
(ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Cos you’re the only one for me
(คอซ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ มี)
Don’t walk away
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
When we have just begun
(เว็น วี แฮ็ฝ จั๊สท บิกัน)
The only thing I ask of you
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ อาสคฺ อ็อฝ ยู)
Is don’t break my heart
(อีส ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)

The only thing I ask of you is don’t break my heart
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ อาสคฺ อ็อฝ ยู อีส ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Break My Heart คำอ่านไทย Kym Marsh

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น