เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Lisa Loeb

Goodbye my love, I am going. I am slowing you down.
( กู๊ดบาย มาย ลัฝ , ไอ แอ็ม โกอิ้ง ไอ แอ็ม สโลวิง ยู เดาน)
I can feel you stop breathing, when I come around.
(ไอ แคน ฟีล ยู สท๊อพ บรีสดิง , เว็น นาย คัม อะราวนฺดฺ)
I’m slowing you down
(แอม สโลวิง ยู เดาน)
Everyday, everyday, everyday, everyday
(เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์)
Love turns its back and just stands in my way.
(ลัฝ เทิร์น อิทซ แบ็ค แอนด์ จั๊สท สแทนด์ ซิน มาย เวย์)
Goodbye my love, you don’t get me
(กู๊ดบาย มาย ลัฝ , ยู ด้อนท์ เก็ท มี)
You don’t let me inside
(ยู ด้อนท์ เล็ท มี อิ๊นไซด์)
You once kept me close, when you wanted to hide
(ยู วั๊นซ เค็พท มี โคลส , เว็น ยู ว้อนท ทู ไฮด์)
You pulled me in close, just to push me aside, goodbye.
(ยู พูลล มี อิน โคลส , จั๊สท ทู พุช มี อะไซ๊ดฺ , กู๊ดบาย)
Everyday, everyday, everyday, everyday
(เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์)
Love turns its back just to stand in my way.
(ลัฝ เทิร์น อิทซ แบ็ค จั๊สท ทู สแทนด์ อิน มาย เวย์)
Goodbye my love, I’m going away.
(กู๊ดบาย มาย ลัฝ , แอม โกอิ้ง อะเวย์)
I know you won’t follow me far.
(ไอ โนว์ ยู ว็อนท ฟ๊อลโล่ว มี ฟาร์)
Once I went out, just to look at the stars.
(วั๊นซ ไอ เว็นท เอ๊าท , จั๊สท ทู ลุ๊ค แกท เดอะ สทาร์)
I asked you to join me, but you were too tired.
(ไอ อาสคฺ ยู ทู จอย มี , บั๊ท ยู เวอ ทู ไทร์)
I wanted you, to see them too.
(ไอ ว้อนท ยู , ทู ซี เด็ม ทู)
Why did I let myself need you?
(วาย ดิด ดาย เล็ท ไมเซลฟ นี๊ด ยู)
Everyday, everyday, everyday, everyday
(เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์)
Goodbye my love, I am going
(กู๊ดบาย มาย ลัฝ , ไอ แอ็ม โกอิ้ง)
I am slowing you down. I can feel you stop breathing when I come around.
(ไอ แอ็ม สโลวิง ยู เดาน นาย แคน ฟีล ยู สท๊อพ บรีสดิง เว็น นาย คัม อะราวนฺดฺ)
I’m slowing you down.
(แอม สโลวิง ยู เดาน)
Everyday, everyday, everyday, everyday
(เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์ , เอวี่เดย์)
Love turns its back just to stand in my way.
(ลัฝ เทิร์น อิทซ แบ็ค จั๊สท ทู สแทนด์ อิน มาย เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น