เนื้อเพลง Song For The Unloved คำอ่านไทย Backstreet Boys

Yeah ooh uh
( เย่ อู้ อา)

This one’s for the mothers who have lost a child
(ดิส วัน ฟอร์ เดอะ ม๊าเธ่อร์ ฮู แฮ็ฝ ล็อซท ดา ชายลํดํ)
And this one’s for the gypsies who’ve left their hearts behind
(แอนด์ ดิส วัน ฟอร์ เดอะ จิ๊บซี่ โอฝ เล๊ฟท แดร์ ฮาร์ท บีฮายน์)
This is for the strangers sleeping in my heart
(ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ ซทเรนเจอะ ซลีพพิง อิน มาย ฮาร์ท)
Who take what they want [yeah] and leave while it’s still dark
(ฮู เท้ค ว๊อท เด ว้อนท [ เย่ ] แอนด์ ลี๊ฝ ไวล์ อิทซ สทิลล ด๊าร์ค)

No one is glamorously lonely
(โน วัน อีส glamorously โลนลิ)
All by themselves [all by themselves]
(ออล บาย เฑ็มเซลฝส [ ออล บาย เฑ็มเซลฝส ])

This is a song for the unloved
(ดิส ซิส ซา ซ็อง ฟอร์ ดิ unloved)
This is the music for one last cry
(ดิส ซิส เดอะ มิ๊วสิค ฟอร์ วัน ล๊าสท คราย)
This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind
(ดิส ซิส ซา พเรเออะ แดท ทูม๊อโร่ว วิล เฮ้ลพ มี ลี๊ฝ เดอะ พาสท์ บีฮายน์)
It’s a song for the unloved [the unloved]
(อิทซ ซา ซ็อง ฟอร์ ดิ unloved [ ดิ unloved ])

This one’s for the bridesmaid, never the bride
(ดิส วัน ฟอร์ เดอะ bridesmaid , เน๊เฝ่อร์ เดอะ ไบรดํ)
This one’s for the dreamers who lock their faith inside [who lock their faith inside]
(ดิส วัน ฟอร์ เดอะ ดรีมเออะ ฮู ล๊อค แดร์ เฟท อิ๊นไซด์ [ ฮู ล๊อค แดร์ เฟท อิ๊นไซด์ ])
And this is for the widows who think there’s only one
(แอนด์ ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ วิดโด้ว ฮู ทริ๊งค แดร์ โอ๊นลี่ วัน)
For the dying fathers who never told their sons
(ฟอร์ เดอะ ไดอิง ฟ๊าเท่อร ฮู เน๊เฝ่อร์ โทลด แดร์ ซัน)

No one is glamorously lonely
(โน วัน อีส glamorously โลนลิ)
Follow your heart [follow your heart]
(ฟ๊อลโล่ว ยุร ฮาร์ท [ ฟ๊อลโล่ว ยุร ฮาร์ท ])

This is a song for the unloved
(ดิส ซิส ซา ซ็อง ฟอร์ ดิ unloved)
This is the music for one last cry [one last cry]
(ดิส ซิส เดอะ มิ๊วสิค ฟอร์ วัน ล๊าสท คราย [ วัน ล๊าสท คราย ])
This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind
(ดิส ซิส ซา พเรเออะ แดท ทูม๊อโร่ว วิล เฮ้ลพ มี ลี๊ฝ เดอะ พาสท์ บีฮายน์)
It’s a song for the unloved [unloved]
(อิทซ ซา ซ็อง ฟอร์ ดิ unloved [ unloved ])
The unloved
(ดิ unloved)

Oh tomorrow the sun will shine
(โอ ทูม๊อโร่ว เดอะ ซัน วิล ไชน์)
And dry the tears in your eyes
(แอนด์ ดราย เดอะ เทียร์ ซิน ยุร อาย)
Suddenly love comes alive
(ซั๊ดเด้นลี่ ลัฝ คัม อะไล๊ฝ)
Suddenly love comes alive
(ซั๊ดเด้นลี่ ลัฝ คัม อะไล๊ฝ)

For one last cry
(ฟอร์ วัน ล๊าสท คราย)
Just one last cry
(จั๊สท วัน ล๊าสท คราย)
Ohh
(โอ้)

This is a song for the unloved
(ดิส ซิส ซา ซ็อง ฟอร์ ดิ unloved)
This is the music for one last cry
(ดิส ซิส เดอะ มิ๊วสิค ฟอร์ วัน ล๊าสท คราย)
This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind
(ดิส ซิส ซา พเรเออะ แดท ทูม๊อโร่ว วิล เฮ้ลพ มี ลี๊ฝ เดอะ พาสท์ บีฮายน์)

This is a song for the unloved [loved]
(ดิส ซิส ซา ซ็อง ฟอร์ ดิ unloved [ ลัฝ ])
This is the music for one last cry [one last cry]
(ดิส ซิส เดอะ มิ๊วสิค ฟอร์ วัน ล๊าสท คราย [ วัน ล๊าสท คราย ])
This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind
(ดิส ซิส ซา พเรเออะ แดท ทูม๊อโร่ว วิล เฮ้ลพ มี ลี๊ฝ เดอะ พาสท์ บีฮายน์)

[This is this is]
([ ดิส ซิส ดิส ซิส ])
This is a song for the unloved
(ดิส ซิส ซา ซ็อง ฟอร์ ดิ unloved)
This is the music for one last cry
(ดิส ซิส เดอะ มิ๊วสิค ฟอร์ วัน ล๊าสท คราย)
This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind
(ดิส ซิส ซา พเรเออะ แดท ทูม๊อโร่ว วิล เฮ้ลพ มี ลี๊ฝ เดอะ พาสท์ บีฮายน์)
It’s a song for the unloved
(อิทซ ซา ซ็อง ฟอร์ ดิ unloved)
Song for the unloved [the unloved]
(ซ็อง ฟอร์ ดิ unloved [ ดิ unloved ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Song For The Unloved คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น