เนื้อเพลง Love You Anyway คำอ่านไทย Boyzone

Tell me what you want from me
( เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท ฟรอม มี)
So I can try to make you see
(โซ ไอ แคน ธราย ทู เม้ค ยู ซี)
That I’m in no position for giving
(แดท แอม อิน โน โพซิ๊ชั่น ฟอร์ กีฝวิง)
Cos’ all I see you do is lie
(คอซ ซอร์ ไอ ซี ยู ดู อีส ไล)
And I can’t help but close my eyes
(แอนด์ ดาย แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท โคลส มาย อาย)
And wonder ’bout you in my life
(แอนด์ วั๊นเด้อร เบาท ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
I’m drowning in your tears
(แอม ดเรานอิง อิน ยุร เทียร์)

I’m delirious
(แอม ดิลีเรียซ)
Are you serious?
(อาร์ ยู ซี๊เรี๊ยส)
What goes on in your head?
(ว๊อท โกซ ออน อิน ยุร เฮด)
I’m just curious
(แอม จั๊สท คิ๊วเรียส)
Cos’ I’m hanging here
(คอซ แอม แฮงอิง เฮียร)
Got me dangling here
(ก็อท มี danglings เฮียร)
Think your love, oh your love has got off my head
(ทริ๊งค ยุร ลัฝ , โอ ยุร ลัฝ แฮ็ส ก็อท ออฟฟ มาย เฮด)

It’s unbelievably hard to love you
(อิทซ อันเบอรีฝเวบลี ฮาร์ด ทู ลัฝ ยู)
But I love you anyway
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
I’ve been trying too hard not to love you
(แอฝ บีน ทไรอิง ทู ฮาร์ด น็อท ทู ลัฝ ยู)
But I love you anyway
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)

Oh, I should’ve known
(โอ , ไอ ชูดดิฝ โนน)
That you’d go and steal my eyes
(แดท ยูต โก แอนด์ สทีล มาย อาย)
Oh, I should’ve known
(โอ , ไอ ชูดดิฝ โนน)
From then on I’d lose my life
(ฟรอม เด็น ออน อาย ลู้ส มาย ไล๊ฟ)

I’m delirious
(แอม ดิลีเรียซ)
Are you serious?
(อาร์ ยู ซี๊เรี๊ยส)
What goes on in your head?
(ว๊อท โกซ ออน อิน ยุร เฮด)
I’m just curious
(แอม จั๊สท คิ๊วเรียส)
Cos’ I’m hanging here
(คอซ แอม แฮงอิง เฮียร)
Got me dangling here
(ก็อท มี danglings เฮียร)
Think your love, oh your love has got off my head
(ทริ๊งค ยุร ลัฝ , โอ ยุร ลัฝ แฮ็ส ก็อท ออฟฟ มาย เฮด)

It’s unbelievably hard to love you
(อิทซ อันเบอรีฝเวบลี ฮาร์ด ทู ลัฝ ยู)
But I love you anyway
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
I’ve been trying too hard not to love you
(แอฝ บีน ทไรอิง ทู ฮาร์ด น็อท ทู ลัฝ ยู)
But I love you anyway
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
It’s so incredibly hard to love you
(อิทซ โซ อินครีดิบี้ ฮาร์ด ทู ลัฝ ยู)
But I love you anyway
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
And every time I try too hard not to love you
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู ฮาร์ด น็อท ทู ลัฝ ยู)
I love you anyway
(ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)

I don’t get it, I really don’t get it
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ , ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
I try to walk away but my feet won’t let me
(ไอ ธราย ทู ว๊อล์ค อะเวย์ บั๊ท มาย ฟีท ว็อนท เล็ท มี)
I don’t get it, I just don’t get it
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ , ไอ จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
I try to walk away but my feet won’t let me
(ไอ ธราย ทู ว๊อล์ค อะเวย์ บั๊ท มาย ฟีท ว็อนท เล็ท มี)

You have me baby
(ยู แฮ็ฝ มี เบ๊บี้)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
You have me baby
(ยู แฮ็ฝ มี เบ๊บี้)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)

It’s unbelievably hard to love you
(อิทซ อันเบอรีฝเวบลี ฮาร์ด ทู ลัฝ ยู)
But I love you anyway
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
I’ve been trying too hard not to love you
(แอฝ บีน ทไรอิง ทู ฮาร์ด น็อท ทู ลัฝ ยู)
But I love you anyway
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
You have me baby
(ยู แฮ็ฝ มี เบ๊บี้)
It’s so incredibly hard to love you
(อิทซ โซ อินครีดิบี้ ฮาร์ด ทู ลัฝ ยู)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
But I love you anyway
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)
And every time I try to hard not to love you
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ธราย ทู ฮาร์ด น็อท ทู ลัฝ ยู)
But I love you anyway
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว)

I don’t get it, I really don’t get it
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ , ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
I try to walk away but my feet won’t let me
(ไอ ธราย ทู ว๊อล์ค อะเวย์ บั๊ท มาย ฟีท ว็อนท เล็ท มี)
I don’t get it, I just don’t get it
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ , ไอ จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
I try to walk away but my feet won’t let me.
(ไอ ธราย ทู ว๊อล์ค อะเวย์ บั๊ท มาย ฟีท ว็อนท เล็ท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love You Anyway คำอ่านไทย Boyzone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น