เนื้อเพลง Hard As a Rock คำอ่านไทย AC/DC

Ballbreaker [1995]
( Ballbreaker [ 1995 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

A Rollin’ rock, Electric shock
(อะ โรลลิน ร๊อค , อิเล๊คทริค ช๊อค)
She gives a lickin’ that doesn’t stop [That don’t stop]
(ชี กี๊ฝ ซา ลิคคิน แดท ดัสอินท สท๊อพ [ แดท ด้อนท์ สท๊อพ ])
She line ’em up, Push you ’round
(ชี ไลน์ เอ็ม อั๊พ , พุช ยู ราวนด)
Smokin’ rings going round and round
(สโมกิน ริง โกอิ้ง ราวนด แอนด์ ราวนด)

Her hot potatoes
(เฮอ ฮอท โพรเทโดสฺ)
Will elevate you
(วิล เอ๊ลลิเหวท ยู)
Her bad behavior
(เฮอ แบ้ด บิเฮฟเยอะ)
Will leave you standing proud
(วิล ลี๊ฝ ยู ซแทนดิง พเราด)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
hard as a rock [I’m hard as a rock]
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค [ แอม ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค ])
Hard as a rock
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค)
Harder than a rock [Well it’s harder than a rock]
(อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค [ เวลล อิทซ อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค ])
Hard as a rock
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค)
Harder than a rock [Well it’s harder than a rock]
(อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค [ เวลล อิทซ อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค ])

The lightnin’ rod, Strike it hot
(เดอะ ไลท์นิน ร็อด , สไทร๊ค อิท ฮอท)
Gonna hit you like a Rushmore rock [It’s gonna hit you like a Rushmore rock]
(กอนนะ ฮิท ยู ไล๊ค เก Rushmore ร๊อค [ อิทซ กอนนะ ฮิท ยู ไล๊ค เก Rushmore ร๊อค ])
No nicotine, and no pipe dreams
(โน นีคโอะทีน , แอนด์ โน ไพพ ดรีม)
So low and dirty it’s darn right mean
(โซ โลว แอนด์ เดอทิ อิทซ ดาน ไร๊ท มีน)
Hell elevator
(เฮ็ลล เอลอิเฝเทอะ)
I’ll see you later [Yeah, sooner or later]
(อิลล ซี ยู เลทเออะ [ เย่ , ซูเนอร์ ออ เลทเออะ ])
no I ain’t gonna take it
(โน ไอ เอน กอนนะ เท้ค อิท)
I’m busting out [Listen, I’m busting out]
(แอม บัสติง เอ๊าท [ ลิ๊สซึ่น , แอม บัสติง เอ๊าท ])

Chorus
(ค๊อรัส)

yea
(เย)
Hard as a rock
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค)
Harder than a rock
(อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค)
Hard as a rock
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค)
yea
(เย)

I’m getting harder
(แอม เกดดดิ้ง อาณ์เดอ)
yeah
(เย่)
yeeeeeeeeaahh!
(yeeeeeeeeaahh !)

harder than a rock
(อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค)
Well I’m harder than a rock
(เวลล แอม อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค)
Hard as a rock
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค)
Baby I’m harder than a rock
(เบ๊บี้ แอม อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค)
Hard as a rock
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค)
Well it’s harder than a rock
(เวลล อิทซ อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค)
hard as a rock
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค)
Yeah it’s harder than a rock
(เย่ อิทซ อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค)
yeah
(เย่)
hard as a rock
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค)
well I’m harder than a rock
(เวลล แอม อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค)
hard as a rock
(ฮาร์ด แอส ซา ร๊อค)
yes I’m harder, harder, harder, harder than a rock.
(เย็ซ แอม อาณ์เดอ , อาณ์เดอ , อาณ์เดอ , อาณ์เดอ แฑ็น อะ ร๊อค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hard As a Rock คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น