เนื้อเพลง Misty Blue คำอ่านไทย Monica

Verse 1:
( เฝิซ 1 :)
1. Oh, Its, been such a long long time
(1 โอ , อิทซ , บีน ซัช อะ ลอง ลอง ไทม์)
Looks like I got you off of my mind
(ลุ๊ค ไล๊ค ไก ก็อท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด์)
But I can’t, just the thought of you
(บั๊ท ไอ แค็นท , จั๊สท เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)
Turns my whole world misty blue
(เทิร์น มาย โฮล เวิลด มีซทิ บลู)

Oh honey, just the mention of your name
(โอ ฮั๊นนี่ , จั๊สท เดอะ เม๊นชั่น อ็อฝ ยุร เนม)
Turns a flicker to a flame
(เทิร์น ซา ฟลีคเคอะ ทู อะ เฟลม)
Listen to me good baby
(ลิ๊สซึ่น ทู มี กู๊ด เบ๊บี้)
I think of the things we used to do
(ไอ ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ ทริง วี ยู๊ส ทู ดู)
And my whole world turns misty blue
(แอนด์ มาย โฮล เวิลด เทิร์น มีซทิ บลู)

Ohhhh, baby I should forget you
(โอ้ , เบ๊บี้ ไอ เชิด ฟอร์เก๊ท ยู)
Heaven knows I’ve tried
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ แอฝ ทไร)
Baby, when I said that I’m glad we’re through
(เบ๊บี้ , เว็น นาย เซ็ด แดท แอม แกล๊ด เวีย ทรู)
Deep in my heart I know I’ve lied, I’ve lied, I’ve lied
(ดี๊พ อิน มาย ฮาร์ท ไอ โนว์ แอฝ ไล , แอฝ ไล , แอฝ ไล)

Repeat 1
(รีพี๊ท 1)

Ohhhhhhh, no I can’t no I can’t
(โอ้~ , โน ไอ แค็นท โน ไอ แค็นท)
I can’t forget you
(ไอ แค็นท ฟอร์เก๊ท ยู)
My whole world turns misty blue
(มาย โฮล เวิลด เทิร์น มีซทิ บลู)

2. Ohhhh My love
(2 โอ้ มาย ลัฝ)
My whole world turns misty blue
(มาย โฮล เวิลด เทิร์น มีซทิ บลู)

Baby[5x] I should forget you
(เบ๊บี้ [ 5x ] ไอ เชิด ฟอร์เก๊ท ยู)
My whole world turns misty blue
(มาย โฮล เวิลด เทิร์น มีซทิ บลู)

Repeat 2
(รีพี๊ท 2)

Baby, baby I should forget you
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เชิด ฟอร์เก๊ท ยู)
Misty blue
(มีซทิ บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Misty Blue คำอ่านไทย Monica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น