เนื้อเพลง Punk Rock Song คำอ่านไทย Bad Religion

have you been to the desert?
( แฮ็ฝ ยู บีน ทู เดอะ เดสเสิร์ท)
have you walked with the dead?
(แฮ็ฝ ยู ว๊อล์ค วิธ เดอะ เด้ด)
there’s a hundred thousand children being killed for their bread
(แดร์ ซา ฮั๊นเดร็ด เธ๊าซั่นด ชีลดเร็น บีอิง คิลล์ ฟอร์ แดร์ เบร้ด)

and the figures don’t lie they speak of human disease
(แอนด์ เดอะ ฟิ๊กเก้อร ด้อนท์ ไล เด สพี๊ค อ็อฝ ฮิ๊วแมน ดีซี๊ส)
but we do what we want and we think what we please
(บั๊ท วี ดู ว๊อท วี ว้อนท แอนด์ วี ทริ๊งค ว๊อท วี พลีซ)

have you lived the experience?
(แฮ็ฝ ยู ไล้ฝ ดิ เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
have you witnessed the plague?
(แฮ็ฝ ยู วิทเหนส เดอะ พเลก)
people making babies sometimes just to escape
(พี๊เพิ่ล เมคอิง เบบีสฺ ซัมไทม์ จั๊สท ทู เอสเขพ)
in this land of competition the compassion is gone
(อิน ดิส แลนด์ อ็อฝ ค็อมพิทีฌอัน เดอะ ค็อมแพฌอัน อีส กอน)
yet we ignore the needy and we keep pushing on
(เย๊ท วี อิกโน เดอะ นีดอิ แอนด์ วี คี๊พ พุฌอิง ออน)
we keep pushing on
(วี คี๊พ พุฌอิง ออน)

this is just a punk rock song
(ดิส ซิส จั๊สท ดา พรัค ร๊อค ซ็อง)
written for the people who can see something’s wrong
(วึ้น ฟอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู แคน ซี ซัมติง รอง)
like ants in a colony we do our share
(ไล๊ค แอ๊นท ซิน อะ โค๊โลนี่ วี ดู เอ๊า แชร์)
but there’s so many other f*ckin’ insects out there
(บั๊ท แดร์ โซ เมนอิ อ๊อเธ่อร์ เอฟ *ckin อิ๊นเส็คท เอ๊าท แดร์)
and this is just a punk rock song
(แอนด์ ดิส ซิส จั๊สท ดา พรัค ร๊อค ซ็อง)
[like workers in a company we do our share
([ ไล๊ค เวอเคอะ ซิน อะ คัมพะนิ วี ดู เอ๊า แชร์)
but there’s so many other f*ckin’ robots out there]
(บั๊ท แดร์ โซ เมนอิ อ๊อเธ่อร์ เอฟ *ckin โรบ๊อท เอ๊าท แดร์ ])

have you visited the quagmire?
(แฮ็ฝ ยู ฝิ๊สิท เดอะ quagmire)
have you swam in the sh*t?
(แฮ็ฝ ยู ซแว็ม อิน เดอะ ฌะ *ที)
the party conventions and the real politik
(เดอะ พ๊าร์ที่ คอนเฝ๊นชั่น แซน เดอะ เรียล politik)
the faces always different, the rhetoric the same
(เดอะ เฟซ ออลเว ดีฟเฟอะเร็นท , เดอะ เรทโอะริค เดอะ เซม)
but we swallow it, and we see nothing change
(บั๊ท วี สว๊อลโล่ว อิท , แอนด์ วี ซี นัธอิง เช้งจํ)
nothing has changed…
(นัธอิง แฮ็ส เช้งจํ)

10 million dollars on a losing campaign
(10 มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ออน อะ โรซิง แคมเพน)
20 million starving and writhing in pain
(20 มิ๊ลเลี่ยน สตาฝวิง แอนด์ รายดิง อิน เพน)
big strong people unwilling to give
(บิ๊ก สทรอง พี๊เพิ่ล อันวีลลิง ทู กี๊ฝ)
small in vision and perspective
(สมอลล์ อิน ฝิ๊ชั่น แอนด์ เพอร์สเพ๊คถีฝ)
one in five kids below the poverty line
(วัน อิน ไฟฝ คิด บีโลว์ เดอะ พ๊อฝเฝอร์ที่ ไลน์)
one population runnin’ out of time
(วัน พอพิวเลฌัน รูนนิน เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Punk Rock Song คำอ่านไทย Bad Religion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น