เนื้อเพลง Hotel Lobby คำอ่านไทย Hikaru Utada

She rises with the sunset,
( ชี ไร๊ส วิธ เดอะ ซันเซส ,)
She wonders, ” when will this end? ”
(ชี วั๊นเด้อร , ” เว็น วิล ดิส เอ็นด “)
The world is full of money, full of money
(เดอะ เวิลด อีส ฟูล อ็อฝ มั๊นนี่ , ฟูล อ็อฝ มั๊นนี่)
She goes out unprotected
(ชี โกซ เอ๊าท อันโพเทคเตด)
She doesn’t listen to her best friend,
(ชี ดัสอินท ลิ๊สซึ่น ทู เฮอ เบ๊สท์ เฟรน ,)
It’s only for the money
(อิทซ โอ๊นลี่ ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)
For the money, for the money
(ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่ , ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่)

She doesn’t want to be respected;
(ชี ดัสอินท ว้อนท ทู บี เรสเพ๊คท 😉
Reality’s her best friend
(ริแอลอิทิ เฮอ เบ๊สท์ เฟรน)
She needs the extra money, extra money
(ชี นี๊ด ดิ เอ๊กซทร่า มั๊นนี่ , เอ๊กซทร่า มั๊นนี่)
In the city look down on the household
(อิน เดอะ ซิ๊ที่ ลุ๊ค เดาน ออน เดอะ household)
So many things go unreported,
(โซ เมนอิ ทริง โก unreported ,)
So many things her eyes have seen
(โซ เมนอิ ทริง เฮอ อาย แฮ็ฝ ซีน)
Eyes have seen, eyes have seen
(อาย แฮ็ฝ ซีน , อาย แฮ็ฝ ซีน)

Meet me in the hotel lobby
(มี๊ท มี อิน เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)
Everybody’s lookin’ lonely
(เอวี่บอดี้ ลุคกิน โลนลิ)
Watch me as I walk in slowly
(ว๊อทช มี แอส ซาย ว๊อล์ค อิน ซโลลิ)
When your eyes meet mine
(เว็น ยุร อาย มี๊ท ไมน์)
it’s in the mirrors of the hotel lobby
(อิทซ ซิน เดอะ มิเร่อร์ อ็อฝ เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)

Its not what she expected.
(อิทซ น็อท ว๊อท ชี เอ็กซเพ็คท)
Her hopes they stretch and they bend.
(เฮอ โฮพ เด สเทร๊ทช แอนด์ เด เบ็นด)
Wrinkle like paper money, paper money
(ริ๊งเคิ่ล ไล๊ค เพ๊เพ่อร์ มั๊นนี่ , เพ๊เพ่อร์ มั๊นนี่)
In the city look down in the household,
(อิน เดอะ ซิ๊ที่ ลุ๊ค เดาน อิน เดอะ household ,)
So many things can be distorted,
(โซ เมนอิ ทริง แคน บี ดิสถอร์ท ,)
So if you want a true life story,
(โซ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ทรู ไล๊ฟ สท๊อรี่ ,)
bring the money, bring the money
(บริง เดอะ มั๊นนี่ , บริง เดอะ มั๊นนี่)

Meet me in the hotel lobby
(มี๊ท มี อิน เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)
Everybody’s lookin’ lonely
(เอวี่บอดี้ ลุคกิน โลนลิ)
Watch me as I walk in slowly
(ว๊อทช มี แอส ซาย ว๊อล์ค อิน ซโลลิ)
When your eyes meet mine
(เว็น ยุร อาย มี๊ท ไมน์)
it’s in the mirrors of the hotel lobby
(อิทซ ซิน เดอะ มิเร่อร์ อ็อฝ เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)

Meet me in the hotel lobby
(มี๊ท มี อิน เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)
Everybody’s lookin’ lonely
(เอวี่บอดี้ ลุคกิน โลนลิ)
Watch me as I walk in slowly
(ว๊อทช มี แอส ซาย ว๊อล์ค อิน ซโลลิ)
When your eyes meet mine
(เว็น ยุร อาย มี๊ท ไมน์)
it’s in the mirrors of the hotel lobby
(อิทซ ซิน เดอะ มิเร่อร์ อ็อฝ เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)

She’s unprotected,
(ชี อันโพเทคเตด ,)
She’s unprotected,
(ชี อันโพเทคเตด ,)
Oh, she’s unprotected,
(โอ , ชี อันโพเทคเตด ,)
She’s unprotected,
(ชี อันโพเทคเตด ,)
Ohhh!
(โอ้ !)

Meet me in the hotel lobby
(มี๊ท มี อิน เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)
Everybody’s lookin’ lonely
(เอวี่บอดี้ ลุคกิน โลนลิ)
Watch me as I walk in slowly
(ว๊อทช มี แอส ซาย ว๊อล์ค อิน ซโลลิ)
When your eyes meet mine
(เว็น ยุร อาย มี๊ท ไมน์)
it’s in the mirrors of the hotel lobby
(อิทซ ซิน เดอะ มิเร่อร์ อ็อฝ เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)

Meet me in the hotel lobby
(มี๊ท มี อิน เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)
Everybody’s lookin’ lonely
(เอวี่บอดี้ ลุคกิน โลนลิ)
Catch me ’cause I think I’m falling
(แค็ทช มี ค๊อส ไอ ทริ๊งค แอม ฟ๊อลิง)
I’ll be waiting in the mirrors of the hotel lobby
(อิลล บี เวททิง อิน เดอะ มิเร่อร์ อ็อฝ เดอะ โฮเท็ล ล๊อบบี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hotel Lobby คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น