เนื้อเพลง I Am a Wicked Child คำอ่านไทย Radiohead

Mother mary come to me
( ม๊าเธ่อร์ แมริ คัม ทู มี)
Cause I am a wicked child
(ค๊อส ไอ แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
I have sinned and I am so confused and I am a wicked child
(ไอ แฮ็ฝ แซนชฺ แอนด์ ดาย แอ็ม โซ คอนฟิ้วส แอนด์ ดาย แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
I am a wicked child
(ไอ แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)

I am the devils son and I wish I could be good for you
(ไอ แอ็ม เดอะ เด๊ฝิ้ล ซัน แอนด์ ดาย วิ๊ช ไอ เคิด บี กู๊ด ฟอร์ ยู)
I walk a crooked mile
(ไอ ว๊อล์ค กา ครุค ไมล)
but I wish I could be good
(บั๊ท ไอ วิ๊ช ไอ เคิด บี กู๊ด)
I wish I could be good
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด บี กู๊ด)

If I could have kept the straight and narrow
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ เค็พท เดอะ สเทร๊ท แอนด์ แน๊โร่ว)
If I could have kept the straight and narrow
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ เค็พท เดอะ สเทร๊ท แอนด์ แน๊โร่ว)
And not have broke your heart
(แอนด์ น็อท แฮ็ฝ บโรค ยุร ฮาร์ท)
Not have broke your heart
(น็อท แฮ็ฝ บโรค ยุร ฮาร์ท)

Now I wake up in the night
(นาว ไอ เว้ค อั๊พ อิน เดอะ ไน๊ท)
Lying on my bed
(ลายยิง ออน มาย เบ๊ด)
It’s tugging at my arms and legs
(อิทซ ทัคกิง แอ็ท มาย อาร์ม แซน เล้ก)
Like I was a marionette
(ไล๊ค ไก วอส ซา แมริโอะเนท)

Send baby Jesus
(เซ็นด เบ๊บี้ จีสัซ)
Surely it is time
(ฌูรลิ อิท อีส ไทม์)
Send baby jesus
(เซ็นด เบ๊บี้ จีสัซ)
Let him radiate his light
(เล็ท ฮิม เร๊ดิเอท ฮิส ไล๊ท)
Radiate his light
(เร๊ดิเอท ฮิส ไล๊ท)

lyrics from 24-03-2000 webcast:
(ลีริค ฟรอม 24 03 2000 webcast :)
I am the devils son and I wish I could be good for you
(ไอ แอ็ม เดอะ เด๊ฝิ้ล ซัน แอนด์ ดาย วิ๊ช ไอ เคิด บี กู๊ด ฟอร์ ยู)
and make you satisfied if I could keep on the straight and narrow and not have broke your heartwicked child
(แอนด์ เม้ค ยู แซทอิซไฟด อิ๊ฟ ฟาย เคิด คี๊พ ออน เดอะ สเทร๊ท แอนด์ แน๊โร่ว แอนด์ น็อท แฮ็ฝ บโรค ยุร heartwicked ชายลํดํ)
and I am a wicked child
(แอนด์ ดาย แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
I am a wicked child
(ไอ แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
and I am a wicked child
(แอนด์ ดาย แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
I am a wicked child
(ไอ แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
and I am a wicked child
(แอนด์ ดาย แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
I am a wicked child
(ไอ แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
and I am a wicked child
(แอนด์ ดาย แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
I am a wicked child
(ไอ แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
because I am a wicked child
(บิคอส ไอ แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
and I deserve to go to hell
(แอนด์ ดาย ดิเสิฝ ทู โก ทู เฮ็ลล)
and I am a wicked child
(แอนด์ ดาย แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
I am a wicked child
(ไอ แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
and I am a wicked child & I am a wicked child
(แอนด์ ดาย แอ็ม มา วิค ชายลํดํ & ไอ แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
and I am a wicked child
(แอนด์ ดาย แอ็ม มา วิค ชายลํดํ)
I am a..
(ไอ แอ็ม มา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am a Wicked Child คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น