เนื้อเพลง Lodi Dodi คำอ่านไทย Snoop Dogg

Yeah, gotta say what’s up to my n*gga Slick Rick
( เย่ , กอททะ เซย์ ว๊อท อั๊พ ทู มาย เอ็น *gga ซลิค ริค)
For those who don’t like it, eat a d*ck
(ฟอร์ โฑส ฮู ด้อนท์ ไล๊ค อิท , อี๊ท ดา ดี *ck)
But for those who with me, sing that sh*t
(บั๊ท ฟอร์ โฑส ฮู วิธ มี , ซิง แดท ฌะ *ที)
As it go a little something like this
(แอส ซิท โก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ไล๊ค ดิส)

La Di Da Di, we likes to party
(ลา ได ดา ได , วี ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่)
We don’t cause trouble, we don’t bother nobody
(วี ด้อนท์ ค๊อส ทรั๊บเบิ้ล , วี ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ โนบอดี้)
We’re, just some n*ggaz who’re on the mic
(เวอ , จั๊สท ซัม เอ็น *ggaz โฮ ออน เดอะ ไมคะ)
And when we rock up on the mic we rock the mic [right]
(แอนด์ เว็น วี ร๊อค อั๊พ ออน เดอะ ไมคะ วี ร๊อค เดอะ ไมคะ [ ไร๊ท ])
For all my Doggs keepin y’all in health
(ฟอร์ ออล มาย ด๊อก คริพปิน ยอล อิน เฮ็ลธ)
Just to see you smile and enjoy yourself
(จั๊สท ทู ซี ยู สไมล์ แอนด์ เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
Cuz it’s cool when ya cause a cozy conditionin
(คัซ อิทซ คูล เว็น ยา ค๊อส อะ โคสิ conditionin)
Which we create, cuz that’s our mission
(วิช วี คริเอท , คัซ แด้ท เอ๊า มิ๊ชชั่น)
So listen close, to what we say
(โซ ลิ๊สซึ่น โคลส , ทู ว๊อท วี เซย์)
Because this types of sh*t happens every-day
(บิคอส ดิส ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที แฮ๊พเพ่น เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
I woke up around 10 o’clock in the mornin
(ไอ โวค อั๊พ อะราวนฺดฺ 10 โอคล็อก อิน เดอะ มอร์นิน)
I gave myself a strech up, a mornin yawn and
(ไอ เกฝ ไมเซลฟ อะ สแตก อั๊พ , อะ มอร์นิน ยอน แอนด์)
went to the bathroom to wash up
(เว็นท ทู เดอะ บาทรูม ทู ว๊อช อั๊พ)
I threw some soap on my face and put my hands up on a cup
(ไอ ธรู ซัม โซ้พ ออน มาย เฟซ แอนด์ พุท มาย แฮนด์ อั๊พ ออน อะ คัพ)
and said um ” Mirror mirror, on, the wall
(แอนด์ เซ็ด อึม ” มิเร่อร์ มิเร่อร์ , ออน , เดอะ วอลล์)
Who is the top Dogg of them all? ”
(ฮู อีส เดอะ ท๊อพ ด๊อก อ็อฝ เด็ม ออล “)
There was a rubble dubble, five minutes it lasted
(แดร์ วอส ซา เหริบเบิล dubble , ไฟฝ มิ๊หนิท ซิท ล๊าสท)
The mirror said, ” You are you conceited bastard ”
(เดอะ มิเร่อร์ เซ็ด , ” ยู อาร์ ยู ค็อนซีท แบซเทิด “)
Well that’s true, that’s why we never have no beef
(เวลล แด้ท ทรู , แด้ท วาย วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ โน บี๊ฟ)
So I slipped off my khakis and my gold leaf
(โซ ไอ สลิป ออฟฟ มาย คาคิ แซน มาย โกลด์ ลี๊ฟ)
Used Oil of Olay, cuz my skin gets pale
(ยู๊ส ออยล์ อ็อฝ Olay , คัซ มาย สกิน เก็ท เพล)
And then I got the file, for my fingernails
(แอนด์ เด็น นาย ก็อท เดอะ ไฟล์ , ฟอร์ มาย ฟิงเกอร์เนลสฺ)
I’m true to the style on my behalf
(แอม ทรู ทู เดอะ สไทล์ ออน มาย บีฮาล์ฟ)
I put some bubbles in the tub so I can take a bubble bath
(ไอ พุท ซัม บั๊บเบิ้ล ซิน เดอะ ทับ โซ ไอ แคน เท้ค เก บั๊บเบิ้ล บ๊าทร)
Clean, dry, was my body and hair
(คลีน , ดราย , วอส มาย บ๊อดี้ แอนด์ แฮร์)
I threw on my brand new Doggy underwear
(ไอ ธรู ออน มาย แบรนดฺ นิว ดอกกิ อั๊นเด้อร์แวร์)
for all the b*tches I might take home
(ฟอร์ ออล เดอะ บี *tches ซาย ไมท เท้ค โฮม)
I got the Johnson baby powder and Cool Water cologne
(ไอ ก็อท เดอะ จอนสัน เบ๊บี้ พ๊าวเด้อร์ แอนด์ คูล ว๊อเท่อร โครอน)
Now I’m fresh, dressed, like a million bucks
(นาว แอม เฟรช , เดรส , ไล๊ค เก มิ๊ลเลี่ยน บั๊ค)
Threw on my white sox, with my all blue chucks
(ธรู ออน มาย ไว๊ท ซ็อคซ , วิธ มาย ออล บลู ชัค)
Stepped out the house, stopped short, oh no
(สตอปชฺ เอ๊าท เดอะ เฮ้าส , สต๊อปพฺ ช๊อร์ท , โอ โน)
I went back in, I forgot my indo
(ไอ เว็นท แบ็ค อิน , ไอ เฟาะกอท มาย อีนโดะ)
Then I dilly [dally] I ran through an [alley]
(เด็น นาย dilly [ แดลลิ ] ไอ แร็น ทรู แอน [ แอลลิ ])
I bumped into this smoker named [Sally] from the [Valley]
(ไอ บั๊มพํ อิ๊นทู ดิส ซโมคเออะ เนม [ แซลลิ ] ฟรอม เดอะ [ แฝ๊เล่ย์ ])
This was a girl playin hard to get
(ดิส วอส ซา เกิร์ล เพลย์ยิน ฮาร์ด ทู เก็ท)
So I said ” What’s wrong? ” cuz she looked upset
(โซ ไอ เซ็ด ” ว๊อท รอง ” คัซ ชี ลุ๊ค อั๊พเซ็ท)
She said um
(ชี เซ็ด อึม)

It’s all because of you, i’m feelin said and blue
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู , แอม ฟีลิน เซ็ด แอนด์ บลู)
You went away, now my life is filled with rainy days
(ยู เว็นท อะเวย์ , นาว มาย ไล๊ฟ อีส ฟิลล วิธ เรนอิ เดย์)
I love you so, how much you’ll never know
(ไอ ลัฝ ยู โซ , ฮาว มัช โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Cause you took your dope away from me
(ค๊อส ยู ทุค ยุร โดพ อะเวย์ ฟรอม มี)
A-huh, a-huh, ahuh
(อะ ฮู , อะ ฮู , ahuh)

Damn, now what was I to do
(แดมนํ , นาว ว๊อท วอส ซาย ทู ดู)
She’s cryin over me and she was feelin blue
(ชี คายอิน โอ๊เฝ่อร มี แอนด์ ชี วอส ฟีลิน บลู)
I said, ” Um, don’t cry, dry your eye
(ไอ เซ็ด , ” อึม , ด้อนท์ คราย , ดราย ยุร อาย)
And here comes your mother with those two little guys ”
(แอนด์ เฮียร คัม ยุร ม๊าเธ่อร์ วิธ โฑส ทู ลิ๊ทเทิ่ล กาย “)
Her mean mother steps then says to me ” Hi!! ”
(เฮอ มีน ม๊าเธ่อร์ สเท็พ เด็น เซย์ ทู มี ” ไฮ ! ! “)
Decked Sally in the face and punched her in the eye
(เด็ค แซลลิ อิน เดอะ เฟซ แอนด์ พั๊นช เฮอ อิน ดิ อาย)
Punched her in the belly and stepped on her feet
(พั๊นช เฮอ อิน เดอะ เบลลิ แอนด์ สตอปชฺ ออน เฮอ ฟีท)
Slammed the child on the hard concrete
(สแลมทฺ เดอะ ชายลํดํ ออน เดอะ ฮาร์ด ค๊อนครีท)
The b*tch was strong, the kids was gone
(เดอะ บี *tch วอส สทรอง , เดอะ คิด วอส กอน)
Somethin was wrong I said, ” What was goin on? ”
(ซัมติน วอส รอง ไอ เซ็ด , ” ว๊อท วอส โกอิน ออน “)
I tried to break up, I said, ” Stop it, just leave her! ”
(ไอ ทไร ทู เบร๊ค อั๊พ , ไอ เซ็ด , ” สท๊อพ อิท , จั๊สท ลี๊ฝ เฮอ ! “)
She said, ” If I can’t smoke none, she can’t either! ”
(ชี เซ็ด , ” อิ๊ฟ ฟาย แค็นท สโม๊ค นัน , ชี แค็นท ไอ๊เทร่อ ! “)
She grabbed my closely by my socks
(ชี แกรบเบด มาย คโลสลิ บาย มาย ซ๊อค)
So I broke the hell out, and I grabbed my sack of rocks
(โซ ไอ บโรค เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท , แอนด์ ดาย แกรบเบด มาย แซ๊ค อ็อฝ ร๊อค)
But um, they gave chase, they caught up quick
(บั๊ท อึม , เด เกฝ เชส , เด คอท อั๊พ ควิค)
They started cryin on my shoes and grabbin my d*ck
(เด สท๊าร์ท คายอิน ออน มาย ชู แซน กราบบิน มาย ดี *ck)
and sayin….
(แอนด์ เซย์อิน)

Why don’t you give me a play
(วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี อะ เพลย์)
So we can brake it down the Long Beach way
(โซ วี แคน เบรค อิท เดาน เดอะ ลอง บีช เวย์)
And if you give me that okay
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู กี๊ฝ มี แดท โอเค)
I’ll give you all my love today
(อิลล กี๊ฝ ยู ออล มาย ลัฝ ทูเดย์)
Doggy, Doggy, Doggy, can’t you see
(ดอกกิ , ดอกกิ , ดอกกิ , แค็นท ยู ซี)
Somehow your words just hypnotize me
(ซัมฮาว ยุร เวิร์ด จั๊สท ฮีพโนะไทส มี)
And I just love your jazzy ways
(แอนด์ ดาย จั๊สท ลัฝ ยุร แจสสิ เวย์)
Doggy Dogg, your love is here to stay
(ดอกกิ ด๊อก , ยุร ลัฝ อีส เฮียร ทู สเทย์)

And on and on and on she kept goin
(แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน ชี เค็พท โกอิน)
The b*tch been around before my mother’s born!
(เดอะ บี *tch บีน อะราวนฺดฺ บีฟอร์ มาย ม๊าเธ่อร์ บอน !)
I said, ” Cheer up! ” so I gave her a hit
(ไอ เซ็ด , ” เชียรํ อั๊พ ! ” โซ ไอ เกฝ เฮอ รา ฮิท)
I said, ” You can’t have me, I’m too young for you b*tch! ”
(ไอ เซ็ด , ” ยู แค็นท แฮ็ฝ มี , แอม ทู ยัง ฟอร์ ยู บี *tch ! “)
She said, ” No you’re not, ” then she starts cryin
(ชี เซ็ด , ” โน ยัวร์ น็อท , ” เด็น ชี สท๊าร์ท คายอิน)
I says I’m nineteen, she says, ” Stop lyin! ”
(ไอ เซย์ แอม ไนนทีน , ชี เซย์ , ” สท๊อพ ลายอิน ! “)
I says, ” I am, go ask my mother
(ไอ เซย์ , ” ไอ แอ็ม , โก อาสคฺ มาย ม๊าเธ่อร์)
And with your wrinkled p*ssy, I can’t be your lover ”
(แอนด์ วิธ ยุร ริ๊งเคิ่ล พี *ssy , ไอ แค็นท บี ยุร ลัฝเออะ “)
Yeah, uhh, tic toc you don’t stop
(เย่ , อา , ทิค toc ยู ด้อนท์ สท๊อพ)
And to the, ah tic toc and you don’t quit
(แอนด์ ทู เดอะ , อา ทิค toc แอนด์ ยู ด้อนท์ ควิท)
Yeah, tic toc and ya don’t stop, and to the
(เย่ , ทิค toc แอนด์ ยา ด้อนท์ สท๊อพ , แอนด์ ทู เดอะ)
ah tic toc and ya don’t quit, beeeotch!
(อา ทิค toc แอนด์ ยา ด้อนท์ ควิท , beeeotch !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lodi Dodi คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น