เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Tracy Chapman

If you knew that you would die today,
( อิ๊ฟ ยู นยู แดท ยู เวิด ดาย ทูเดย์ ,)
Saw the face of god and love,
(ซอว์ เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด แอนด์ ลัฝ ,)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)

If you knew that love can break your heart
(อิ๊ฟ ยู นยู แดท ลัฝ แคน เบร๊ค ยุร ฮาร์ท)
When you’re down so low you cannot fall
(เว็น ยัวร์ เดาน โซ โลว ยู แคนน็อท ฟอลล์)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)

How bad, how good does it need to get?
(ฮาว แบ้ด , ฮาว กู๊ด โด ซิท นี๊ด ทู เก็ท)
How many losses? How much regret?
(ฮาว เมนอิ หลอดเซซ ฮาว มัช รีเกร๊ท)
What chain reaction would cause an effect?
(ว๊อท เชน ริแอคฌัน เวิด ค๊อส แอน เอฟเฟ็ค)
Makes you turn around,
(เม้ค ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ ,)
Makes you try to explain,
(เม้ค ยู ธราย ทู เอ็กซเพลน ,)
Makes you forgive and forget,
(เม้ค ยู ฟอร์กี๊ฝ แอนด์ ฟอร์เก๊ท ,)
Makes you change?
(เม้ค ยู เช้งจํ)
Makes you change?
(เม้ค ยู เช้งจํ)

If you knew that you would be alone,
(อิ๊ฟ ยู นยู แดท ยู เวิด บี อะโลน ,)
Knowing right, being wrong,
(โนอิง ไร๊ท , บีอิง รอง ,)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)

If you knew that you would find a truth
(อิ๊ฟ ยู นยู แดท ยู เวิด ไฟนด์ อะ ทรู๊ธ)
That brings up pain that can’t be soothed
(แดท บริง อั๊พ เพน แดท แค็นท บี ซูธ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)

How bad, how good does it need to get?
(ฮาว แบ้ด , ฮาว กู๊ด โด ซิท นี๊ด ทู เก็ท)
How many losses? How much regret?
(ฮาว เมนอิ หลอดเซซ ฮาว มัช รีเกร๊ท)
What chain reaction would cause an effect?
(ว๊อท เชน ริแอคฌัน เวิด ค๊อส แอน เอฟเฟ็ค)
Makes you turn around,
(เม้ค ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ ,)
Makes you try to explain,
(เม้ค ยู ธราย ทู เอ็กซเพลน ,)
Makes you forgive and forget,
(เม้ค ยู ฟอร์กี๊ฝ แอนด์ ฟอร์เก๊ท ,)
Makes you change?
(เม้ค ยู เช้งจํ)
Makes you change?
(เม้ค ยู เช้งจํ)

Are you so upright you can’t be bent?
(อาร์ ยู โซ อั๊พไร้ท ยู แค็นท บี เบ็นท)
If it comes to blows are you so sure you won’t be crawling?
(อิ๊ฟ อิท คัม ทู โบลว์ แซร์ ยู โซ ชัวร์ ยู ว็อนท บี คอลลิง)
If not for the good, why risk falling?
(อิ๊ฟ น็อท ฟอร์ เดอะ กู๊ด , วาย ริ๊ซค ฟ๊อลิง)
Why risk falling?
(วาย ริ๊ซค ฟ๊อลิง)

If everything you think you know,
(อิ๊ฟ เอ๊วี่ติง ยู ทริ๊งค ยู โนว์ ,)
Makes your life unbearable,
(เม้ค ยุร ไล๊ฟ unbearable ,)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)

If you’d broken every rule and vow,
(อิ๊ฟ ยูต บโรเค็น เอ๊เฝอร์รี่ รูล แอนด์ โฝว ,)
And hard times come to bring you down,
(แอนด์ ฮาร์ด ไทม์ คัม ทู บริง ยู เดาน ,)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)

If you knew that you would die today,
(อิ๊ฟ ยู นยู แดท ยู เวิด ดาย ทูเดย์ ,)
If you saw the face of God and love,
(อิ๊ฟ ยู ซอว์ เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด แอนด์ ลัฝ ,)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)

If you saw the face of God and love
(อิ๊ฟ ยู ซอว์ เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด แอนด์ ลัฝ)
If you saw the face of God and love
(อิ๊ฟ ยู ซอว์ เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด แอนด์ ลัฝ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)
Would you change?
(เวิด ยู เช้งจํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Tracy Chapman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น