เนื้อเพลง U Ain’t Bone คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

[Verse 1: Bizzy Bone]
( [ เฝิซ 1 : Bizzy โบน ])
I’m sending a message to warn you imposters
(แอม เซนดิ้ง อะ เม๊สเสจ ทู วอร์น ยู imposters)
All hating in my business
(ออล เฮดติง อิน มาย บีสเน็ซ)
When I see you I’m a drop you
(เว็น นาย ซี ยู แอม มา ดรอพ ยู)
Get slugged and get drugged
(เก็ท slugged แอนด์ เก็ท ดรัง)
My n*ggas I’ll hustle to pay the judge
(มาย เอ็น *ggas อิลล เฮสเซล ทู เพย์ เดอะ จั๊ดจ)
Got you when I spot you I should pop you
(ก็อท ยู เว็น นาย สพอท ยู ไอ เชิด พ็อพ ยู)
Even the boss was telling me not to
(อี๊เฝ่น เดอะ บอส วอส เทลลิง มี น็อท ทู)
But I won’t stop until they get shot
(บั๊ท ไอ ว็อนท สท๊อพ อันทิล เด เก็ท ฌ็อท)
When they get out the hospital
(เว็น เด เก็ท เอ๊าท เดอะ ฮ๊อสพิท่อล)
They gonna get shot, too
(เด กอนนะ เก็ท ฌ็อท , ทู)
The fast one bringing that AK
(เดอะ ฟาสท วัน บริงกิง แดท AK)
Better walk, then we even
(เบ๊ทเท่อร์ ว๊อล์ค , เด็น วี อี๊เฝ่น)
When I leave and flees to Cleveland
(เว็น นาย ลี๊ฝ แอนด์ ฟลี ทู Cleveland)
Now, murder ’em and rest in peace
(นาว , เม๊อร์เด้อร์ เอ็ม แอนด์ เรสท อิน พี๊ซ)
So goodbye. We’re shutting it down
(โซ กู๊ดบาย เวีย ชัทดิง อิท เดาน)
And now we’re prowling n*ggas from alleys
(แอนด์ นาว เวีย prowlings เอ็น *ggas ฟรอม แอลลิ)
Cloning our sound, we found your town
(โคลนิง เอ๊า ซาวน์ด , วี เฟานด ยุร ทาวน์)
Now is you ready for the war?
(นาว อีส ยู เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ วอร์)
Cry loud and go
(คราย เลาด แอนด์ โก)
Many if all n*ggas ‘ll fall off in they sleep
(เมนอิ อิ๊ฟ ออล เอ็น *ggas ll ฟอลล์ ออฟฟ อิน เด สลี๊พ)
And even oppose and order them hoes
(แอนด์ อี๊เฝ่น oppose แอนด์ อ๊อร์เด้อร์ เด็ม โฮ)
Gonna flee with me?
(กอนนะ ฟลี วิธ มี)
B*tch, f*ck with me then see that
(บี *tch , เอฟ *ck วิธ มี เด็น ซี แดท)
My little aliens, yeah
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล เอ๊เลี่ยน , เย่)
We come to your city. Can they really
(วี คัม ทู ยุร ซิ๊ที่ แคน เด ริแอ็ลลิ)
Put it on down with the pistol?
(พุท ดิธ ออน เดาน วิธ เดอะ พิ๊สท่อล)
Can you feel me, feel me?
(แคน ยู ฟีล มี , ฟีล มี)

[Verse 2: Layzie Bone]
([ เฝิซ 2 : Layzie โบน ])
They beat biters, dope-style takers
(เด บีท biters , โดพ สไทล์ เทเกอ)
When I see you face-to-face
(เว็น นาย ซี ยู เฟซ ทู เฟซ)
My n*gga, I’m a treat you like a hater
(มาย เอ็น *gga , แอม มา ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก เฮเดอ)
You n*ggas ain’t Bone, you clone
(ยู เอ็น *ggas เอน โบน , ยู โคโลน)
You wrong. What the f*ck?
(ยู รอง ว๊อท เดอะ เอฟ *ck)
You n*ggas ain’t thinking
(ยู เอ็น *ggas เอน ติ้งกิง)
What’s the consequence?
(ว๊อท เดอะ ค๊อนซีเคว่นซ์)
Now I’m ’bout to get
(นาว แอม เบาท ทู เก็ท)
Real deadly. Ready for the war
(เรียล เดดลิ เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ วอร์)
When we just start bombing sh*t
(เว็น วี จั๊สท สท๊าร์ท bombings ฌะ *ที)
Trying to cop my click?
(ทไรอิง ทู ค็อพ มาย คลิ๊ก)
Hell no! Real raw. Y’all n*ggas thought this was a game?
(เฮ็ลล โน ! เรียล รอว์ ยอล เอ็น *ggas ธอท ดิส วอส ซา เกม)
Now it’s time to make you feel the pain
(นาว อิทซ ไทม์ ทู เม้ค ยู ฟีล เดอะ เพน)
Wanna test my everyday thang?
(วอนนา เทสท์ มาย เอวี่เดย์ เตง)
I aim straight for your temple
(ไอ เอม สเทร๊ท ฟอร์ ยุร เท๊มเพิ่ล)
It’s really that simple when I seen it splatter
(อิทซ ริแอ็ลลิ แดท ซิ๊มเพิ่ล เว็น นาย ซีน หนิด ซพแลทเทอะ)
Had I even killed one of you clones
(แฮ็ด ดาย อี๊เฝ่น คิลล์ วัน อ็อฝ ยู โคโลน)
Then the rest of y’all wouldn’t even matter
(เด็น เดอะ เรสท อ็อฝ ยอล วูดดึ่น อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์)
Scattered. Run for the border
(ซแคทเทอะ รัน ฟอร์ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)
Your career is getting shorter
(ยุร แคร์เรีย อีส เกดดดิ้ง ชอเดอ)
N*gga, better hide ’cause I already warned ya
(เอ็น *gga , เบ๊ทเท่อร์ ไฮด์ ค๊อส ไอ ออลเร๊ดี้ วอร์น ยา)
Mo Thug Records taking over
(โม ธัก เร๊คขอร์ด เทคอิง โอ๊เฝ่อร)
I told ya. Soldier man your post
(ไอ โทลด ยา โซ๊ลเจ้อร์ แมน ยุร โพสท)
Better cover your coast and lock all entries
(เบ๊ทเท่อร์ โค๊ฝเฝ่อร์ ยุร โค้สท แอนด์ ล๊อค ออล เอ็นทรัซท)
If one of my sounds is off in your town
(อิ๊ฟ วัน อ็อฝ มาย ซาวน์ด ซิส ออฟฟ อิน ยุร ทาวน์)
Then it’s going down by the means infantry
(เด็น อิทซ โกอิ้ง เดาน บาย เดอะ มีน อีนแฟ็นทริ)
Instantly finna be World War 3
(อีนซแทนทลิ ฟินนา บี เวิลด วอร์ 3)
If you f*cking with my family jewels. You fools!
(อิ๊ฟ ยู เอฟ *คิง วิธ มาย แฟ๊มิลี่ จิ๊วเอ็ล ยู ฟูล !)
You n*ggas break golden rules
(ยู เอ็น *ggas เบร๊ค โกลเด็น รูล)
Gotta walk the walk in your own shoes
(กอททะ ว๊อล์ค เดอะ ว๊อล์ค อิน ยุร โอว์น ชู)
Bone Thugs-n-Harmony
(โบน ธัก เอ็น ฮาโมะนิ)
Them n*ggas going platinum every time
(เด็ม เอ็น *ggas โกอิ้ง พแลทนัม เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
I’m ready to ride. You ready to ride?
(แอม เร๊ดี้ ทู ไรด์ ยู เร๊ดี้ ทู ไรด์)
It’s do or die. Then, n*gga, I die
(อิทซ ดู ออ ดาย เด็น , เอ็น *gga , ไอ ดาย)
I jump in my Five Double-O
(ไอ จั๊มพ อิน มาย ไฟฝ ดั๊บเบิ้ล โอ)
If you got it, better flaunt it
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ดิธ , เบ๊ทเท่อร์ ฟลอนท ดิธ)
I’m a drop the top, and lock the locks
(แอม มา ดรอพ เดอะ ท๊อพ , แอนด์ ล๊อค เดอะ ล๊อค)
And cock the Glock; it’ll make you want it
(แอนด์ ค๊อค เดอะ คล็อก ; อิว เม้ค ยู ว้อนท ดิธ)
Come get it. And while you’re rapping
(คัม เก็ท ดิธ แอนด์ ไวล์ ยัวร์ แรพพิง)
On your song, just remember no pretenders
(ออน ยุร ซ็อง , จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ โน พริเทนเดอะ)
B*tch, you hoes ain’t Bone!
(บี *tch , ยู โฮ เอน โบน !)

[Chorus: Krayzie Bone]
([ ค๊อรัส : Krayzie โบน ])
I hope you realize that you ain’t Bone
(ไอ โฮพ ยู รีแอะไลส แดท ยู เอน โบน)
You ain’t Bone
(ยู เอน โบน)
Why don’t you realize that you ain’t Bone?
(วาย ด้อนท์ ยู รีแอะไลส แดท ยู เอน โบน)
N*gga, you ain’t Bone
(เอ็น *gga , ยู เอน โบน)
Ring the alarm [Ring the alarm]
(ริง ดิ อะลาร์ม [ ริง ดิ อะลาร์ม ])
To let ’em know that we’re charging
(ทู เล็ท เอ็ม โนว์ แดท เวีย chargings)
Clones pay
(โคโลน เพย์)
Come on now ring the alarm [Ring the alarm]
(คัมมอน นาว ริง ดิ อะลาร์ม [ ริง ดิ อะลาร์ม ])
To let ’em know that we’re charging
(ทู เล็ท เอ็ม โนว์ แดท เวีย chargings)
Clones pay
(โคโลน เพย์)

[Verse 3: Bizzy Bone]
([ เฝิซ 3 : Bizzy โบน ])
Straight from the corner and I’m a thug
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ค๊อร์เน่อร์ แอนด์ แอม มา ธัก)
All my diamonds
(ออล มาย ได๊ม่อนดํ)
I bet you wanted to stop my shining
(ไอ เบ๊ท ยู ว้อนท ทู สท๊อพ มาย ชายนิง)
Didn’t we warn you, n*gga?
(ดิ๊นอิน วี วอร์น ยู , เอ็น *gga)
The sign. See? Blinded
(เดอะ ซายน ซี ไบลนฺดฺ)
Run but they finding
(รัน บั๊ท เด ไฟนดิง)
Me in my Double-big-Five-O
(มี อิน มาย ดั๊บเบิ้ล บิ๊ก ไฟฝ โอ)
And critical with a pistol
(แอนด์ คริ๊ทิคอล วิธ อะ พิ๊สท่อล)
With pistols. Feel that the verbal ‘ll
(วิธ พิ๊สท่อล ฟีล แดท เดอะ เฝอแบ็ล ll)
Serve you. Heard my words
(เซิร์ฝ ยู เฮิด มาย เวิร์ด)
Are satanic and wishful
(อาร์ เซะแทนอิก แอนด์ วีฌฟุล)
Then see you all get pissed off
(เด็น ซี ยู ออล เก็ท พิซ ออฟฟ)
My generals need no horse
(มาย เจ๊นเนอรัล นี๊ด โน ฮอร์ส)
We need AR-15s, twenty Glocks
(วี นี๊ด เออะ 15s , ทเว้นที่ คล็อก)
With beams, and TNT
(วิธ บีม , แอนด์ ทีเอ็นที)
N*gga roll with me
(เอ็น *gga โรลล วิธ มี)
Burial. F*ck the world!
(เบเรียล เอฟ *ck เดอะ เวิลด !)
When I deal, hope I repented
(เว็น นาย ดีล , โฮพ ไอ ริเพนท)
‘Cause if the world I resented
(ค๊อส อิ๊ฟ เดอะ เวิลด ดาย รีเซ๊นท)
It just might catch me up in heaven
(อิท จั๊สท ไมท แค็ทช มี อั๊พ อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
But I’m a work this earth til it hurts
(บั๊ท แอม มา เวิ๊ร์ค ดิส เอิร์ทร ทิล อิท เฮิร์ท)
Gotta done make the worse
(กอททะ ดัน เม้ค เดอะ เวิ๊ร์ส)
All the way through trial
(ออล เดอะ เวย์ ทรู ไทรอั้ล)
I’m back in the court for some dirt
(แอม แบ็ค อิน เดอะ คอร์ท ฟอร์ ซัม เดิร์ท)
Get ’em off soil. They wait for alarm
(เก็ท เอ็ม ออฟฟ ซอยล์ เด เว้ท ฟอร์ อะลาร์ม)
I curse that silly ass b*tch said I stoled a purse
(ไอ เคอร์ส แดท ซิ๊ลลี่ อาซ บี *tch เซ็ด ดาย ซโทล อะ เพิซ)
And at them bullsh*t awards. But they told me
(แอนด์ แอ็ท เด็ม bullsh*ที อะหวอร์ด บั๊ท เด โทลด มี)
I stole beneath of my shirt. And it makes me sick
(ไอ ซโทล บีนี๊ทร อ็อฝ มาย เชิ๊ร์ท แอนด์ ดิท เม้ค มี ซิ๊ค)
Even Ripsta’s sistas plus family understands
(อี๊เฝ่น Ripstas sistas พลัส แฟ๊มิลี่ อั๊นเด้อรสแทนด)
F*ck with it. Put it on your Grammy
(เอฟ *ck วิธ อิท พุท ดิธ ออน ยุร แกรมมี่)
Even my mammy’s scared to tell. And
(อี๊เฝ่น มาย แมมมิ ซคา ทู เทลล แอนด์)
Deep in my mind, devil seeped in. Scary
(ดี๊พ อิน มาย ไมนด์ , เด๊ฝิ้ล ซีพ อิน สเกลี่)
Stay wary and carry on. Promise to burn me
(สเทย์ แวริ แอนด์ แค๊รรี่ ออน พรอมอิซ ทู เบิร์น มี)
Never bury and hurry if you ain’t Bone
(เน๊เฝ่อร์ เบ๊อรี่ แอนด์ เฮ๊อร์รี่ อิ๊ฟ ยู เอน โบน)

[Verse 4: Layzie Bone]
([ เฝิซ 4 : Layzie โบน ])
These n*ggas wanna erase me
(ฑิส เอ็น *ggas วอนนา อีเรส มี)
‘Cause they can’t face me
(ค๊อส เด แค็นท เฟซ มี)
Crash collide with the n*ggas that hate me
(คแร็ฌ คอลไลด์ วิธ เดอะ เอ็น *ggas แดท เฮท มี)
F*cking with the real, y’all see how the fake be
(เอฟ *คิง วิธ เดอะ เรียล , ยอล ซี ฮาว เดอะ เฟ้ค บี)
Ducking the cut, trying to look for safety
(ดัคกิง เดอะ คัท , ทไรอิง ทู ลุ๊ค ฟอร์ เซพทิ)
Make me reach for my pistol and pop it
(เม้ค มี รี๊ช ฟอร์ มาย พิ๊สท่อล แอนด์ พ็อพ อิท)
N*ggas gonna pay on the day that I spot him
(เอ็น *ggas กอนนะ เพย์ ออน เดอะ เดย์ แดท ไอ สพอท ฮิม)
Toss him in the trunk of the Caddy
(ท็อซ ฮิม อิน เดอะ ทรังค อ็อฝ เดอะ แคดดิ)
On the way to the rodeo, killing all carbon copies
(ออน เดอะ เวย์ ทู เดอะ โรดิโอ , คีลลิง ออล ค๊าร์บ้อน ก็อปปิ)
I’ll be damned if I let a n*gga breathe. Indeed
(อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย เล็ท ดา เอ็น *gga บรีฑ อินดี๊ด)
I grieve for the war. What’s next?
(ไอ กรีฝ ฟอร์ เดอะ วอร์ ว๊อท เน๊กซท)
It’s all about respect, b*tch n*gga
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เรสเพ๊คท , บี *tch เอ็น *gga)
I’ma get that sh*t if I don’t get nothing else
(แอมอา เก็ท แดท ฌะ *ที อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เก็ท นัธอิง เอ๊ลส)
To the end I’m steady flipping
(ทู ดิ เอ็นด แอม สเท๊ดี้ ฟริพพิง)
F*cking the world til they give Bone props
(เอฟ *คิง เดอะ เวิลด ทิล เด กี๊ฝ โบน พร็อพ)
N*gga, you got knocked on blocks
(เอ็น *gga , ยู ก็อท น๊อค ออน บล๊อค)
With rocks, beat down by the cops
(วิธ ร๊อค , บีท เดาน บาย เดอะ ค็อพ)
And it still don’t stop. Glock Glock
(แอนด์ ดิท สทิลล ด้อนท์ สท๊อพ คล็อก คล็อก)
I’m grinding, steadily climbing
(แอม กรายดิง , ซเทดอิลิ ไคลบบิง)
To the top of the charts. Where you wanna be?
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ชาร์ท แวร์ ยู วอนนา บี)
Off in my prime it’s all about timing
(ออฟฟ อิน มาย ไพร์ม อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ไทมอิง)
As I look at my sh*t make history
(แอส ซาย ลุ๊ค แกท มาย ฌะ *ที เม้ค ฮิสทรี่)
No mystery. Mistook and, n*gga
(โน มิ๊สเทอรี่ มิซทูค แอนด์ , เอ็น *gga)
That eight-time platinum real
(แดท เอท ไทม์ พแลทนัม เรียล)
How do you feel to the thugs appeal?
(ฮาว ดู ยู ฟีล ทู เดอะ ธัก แอพพีล)
Make n*gga wanna sound like Bone for a record deal
(เม้ค เอ็น *gga วอนนา ซาวน์ด ไล๊ค โบน ฟอร์ รา เร๊คขอร์ด ดีล)
Should’a kept it real and quit fronting. N*gga
(โช๊วดา เค็พท ดิธ เรียล แอนด์ ควิท ฟ้อนดิง เอ็น *gga)
Go round-for-round with the best
(โก ราวนด ฟอร์ ราวนด วิธ เดอะ เบ๊สท์)
N*gga, step up and meet your death
(เอ็น *gga , สเท็พ อั๊พ แอนด์ มี๊ท ยุร เด้ท)
F*cking with Kray, Little Lay, Biz, Wish, and Flesh
(เอฟ *คิง วิธ Kray , ลิ๊ทเทิ่ล เลย์ , บิซ , วิ๊ช , แอนด์ เฟลช)
Yeah, it’s all about survival of the fittest and it’s on
(เย่ , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เซอะไฝฝแอ็ล อ็อฝ เดอะ ฟิทเท็ท แอนด์ อิทซ ออน)
N*gga, realize, or you die. You b*tch ass n*ggas ain’t Bone
(เอ็น *gga , รีแอะไลส , ออ ยู ดาย ยู บี *tch อาซ เอ็น *ggas เอน โบน)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Ain’t Bone คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น