เนื้อเพลง Outta town คำอ่านไทย Aaron Carter

N.Cook/T.Momrelle/P.Dane
( เอ็น คุ๊ค /ที Momrelle/พี เดน)

Verse 1
(เฝิซ 1)
I’m still young, getting older by the minute
(แอม สทิลล ยัง , เกดดดิ้ง โอลเดอะ บาย เดอะ มิ๊หนิท)
Sold my discs by the millions, believe it
(โซลด มาย ดิสค์ บาย เดอะ มิ๊ลเลี่ยน , บีลี๊ฝ อิท)
I work hard I work fast
(ไอ เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ดาย เวิ๊ร์ค ฟาสท)
And to all you non believers you can kiss my…………
(แอนด์ ทู ออล ยู นอน บิลีฝเฝอะ ยู แคน คิซ มาย)
I know what I’ve got so stop
(ไอ โนว์ ว๊อท แอฝ ก็อท โซ สท๊อพ)
Knocking at my wagon ,cos I’m blowing up spots
(นอคกิง แอ็ท มาย แว๊ก๊อน , คอซ แอม โบลวิง อั๊พ สพอท)
Been round the world more times than phillius fog
(บีน ราวนด เดอะ เวิลด โม ไทม์ แฑ็น phillius ฟ๊อก)
And where ever I go, you know I feel mad love
(แอนด์ แวร์ เอ๊เฝ่อร์ ไอ โก , ยู โนว์ ไอ ฟีล แม้ด ลัฝ)

Bridge
(บริดจ)
From the east to the west
(ฟรอม ดิ อี๊สท ทู เดอะ เว๊สท)
And the north and the south
(แอนด์ เดอะ น๊อร์ธ แอนด์ เดอะ เซ๊าธ)
They know A.C and they know I get down
(เด โนว์ อะ ซี แอนด์ เด โนว์ ไอ เก็ท เดาน)
From the east to the west
(ฟรอม ดิ อี๊สท ทู เดอะ เว๊สท)
And the north and the south
(แอนด์ เดอะ น๊อร์ธ แอนด์ เดอะ เซ๊าธ)
Keep my feet on the ground and they know that
(คี๊พ มาย ฟีท ออน เดอะ กราวนด์ แอนด์ เด โนว์ แดท)

Chorus
(ค๊อรัส)
Ya don’t see me braggin but then you wana come and take a knock at my wagon
(ยา ด้อนท์ ซี มี แบรกกิน บั๊ท เด็น ยู วานา คัม แอนด์ เท้ค เก น๊อค แกท มาย แว๊ก๊อน)
Giddy up giddy up!
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ !)
And hold up, take a look around
(แอนด์ โฮลด์ อั๊พ , เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Then roll out, roll it outta town
(เด็น โรลล เอ๊าท , โรลล อิท เอ๊าตา ทาวน์)
Cos ya don’t see me braggin but then you wana come and take a knock at my wagon
(คอซ ยา ด้อนท์ ซี มี แบรกกิน บั๊ท เด็น ยู วานา คัม แอนด์ เท้ค เก น๊อค แกท มาย แว๊ก๊อน)
Giddy up giddy up!
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ !)
And hold up take a look around
(แอนด์ โฮลด์ อั๊พ เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Then roll out, roll it outta town.
(เด็น โรลล เอ๊าท , โรลล อิท เอ๊าตา ทาวน์)

Verse 2
(เฝิซ 2)

I’m not the type of guy to show off for attention
(แอม น็อท เดอะ ไท๊พ อ็อฝ กาย ทู โชว์ ออฟฟ ฟอร์ แอ็ทเทนฌัน)
About the fancy cars and jewels
(อะเบ๊าท เดอะ แฟ๊นซี คารํ แซน จิ๊วเอ็ล)
But let me mention
(บั๊ท เล็ท มี เม๊นชั่น)
Girls cant get enough of me
(เกิร์ล แค็นท เก็ท อีน๊าฟ อ็อฝ มี)
Record company lovin me
(เร๊คขอร์ด คัมพะนิ ลัฝวิน มี)
Jealousy from all other guys ?
(เจลอะซิ ฟรอม ออล อ๊อเธ่อร์ กาย)
Yeah probably
(เย่ พรอบอับลิ)
But that won’t get in my way
(บั๊ท แดท ว็อนท เก็ท อิน มาย เวย์)
It aint stoppin me
(อิท เอน สตอปพิน มี)
Always reach for the top, that’s how its gotta be
(ออลเว รี๊ช ฟอร์ เดอะ ท๊อพ , แด้ท ฮาว อิทซ กอททะ บี)
Don’t worry bout the people that take a pop at me
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เท้ค เก พ็อพ แอ็ท มี)
So on with the show, hit the road here we go!
(โซ ออน วิธ เดอะ โชว์ , ฮิท เดอะ โร้ด เฮียร วี โก !)

Bridge
(บริดจ)
From the east to the west
(ฟรอม ดิ อี๊สท ทู เดอะ เว๊สท)
And the north and the south
(แอนด์ เดอะ น๊อร์ธ แอนด์ เดอะ เซ๊าธ)
They know A.C and they know I get down
(เด โนว์ อะ ซี แอนด์ เด โนว์ ไอ เก็ท เดาน)
From the east to the west
(ฟรอม ดิ อี๊สท ทู เดอะ เว๊สท)
And the north and the south
(แอนด์ เดอะ น๊อร์ธ แอนด์ เดอะ เซ๊าธ)
Keep my feet on the ground and they know that
(คี๊พ มาย ฟีท ออน เดอะ กราวนด์ แอนด์ เด โนว์ แดท)

Chorus
(ค๊อรัส)
Ya don’t see me braggin but then you wana come and take a knock at my wagon
(ยา ด้อนท์ ซี มี แบรกกิน บั๊ท เด็น ยู วานา คัม แอนด์ เท้ค เก น๊อค แกท มาย แว๊ก๊อน)
Giddy up giddy up!
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ !)
And hold up, take a look around
(แอนด์ โฮลด์ อั๊พ , เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Then roll out, roll it outta town
(เด็น โรลล เอ๊าท , โรลล อิท เอ๊าตา ทาวน์)
Cos ya don’t see me braggin but then you wana come and take a knock at my wagon
(คอซ ยา ด้อนท์ ซี มี แบรกกิน บั๊ท เด็น ยู วานา คัม แอนด์ เท้ค เก น๊อค แกท มาย แว๊ก๊อน)
Giddy up giddy up!
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ !)
And hold up take a look around
(แอนด์ โฮลด์ อั๊พ เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Then roll out, roll it outta town.
(เด็น โรลล เอ๊าท , โรลล อิท เอ๊าตา ทาวน์)

Verse 3
(เฝิซ 3)
Now wait, people wana know about the way I live
(นาว เว้ท , พี๊เพิ่ล วานา โนว์ อะเบ๊าท เดอะ เวย์ ไอ ไล้ฝ)
And do my biz
(แอนด์ ดู มาย บิซ)
This bright young kind works hard just to make these hits
(ดิส ไบร๊ท ยัง ไคนด์ เวิ๊ร์ค ฮาร์ด จั๊สท ทู เม้ค ฑิส ฮิท)
But never the less, they try to attack me
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ เดอะ เลซ , เด ธราย ทู แอทแท๊ค มี)
Just to make me react
(จั๊สท ทู เม้ค มี รีแอ๊ค)
But jive’s got my back
(บั๊ท ไจฝ ก็อท มาย แบ็ค)
So come on cos were strong
(โซ คัมมอน คอซ เวอ สทรอง)
My label’s got the ball rollin they come correct
(มาย เล๊เบ้ล ก็อท เดอะ บอล โรลลิน เด คัม คอรเร็คทํ)
From B.S.B. to BRITNEY go look at check!
(ฟรอม บี เอส บี ทู บริทนี่ โก ลุ๊ค แกท เช็ค !)

Bridge
(บริดจ)
From the east to the west
(ฟรอม ดิ อี๊สท ทู เดอะ เว๊สท)
And the north and the south
(แอนด์ เดอะ น๊อร์ธ แอนด์ เดอะ เซ๊าธ)
They know A.C and they know I get down
(เด โนว์ อะ ซี แอนด์ เด โนว์ ไอ เก็ท เดาน)
From the east to the west
(ฟรอม ดิ อี๊สท ทู เดอะ เว๊สท)
And the north and the south
(แอนด์ เดอะ น๊อร์ธ แอนด์ เดอะ เซ๊าธ)
Keep my feet on the ground and they know that
(คี๊พ มาย ฟีท ออน เดอะ กราวนด์ แอนด์ เด โนว์ แดท)

Chorus
(ค๊อรัส)
Ya don’t see me braggin but then you wana come and take a knock at my wagon
(ยา ด้อนท์ ซี มี แบรกกิน บั๊ท เด็น ยู วานา คัม แอนด์ เท้ค เก น๊อค แกท มาย แว๊ก๊อน)
Giddy up giddy up!
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ !)
And hold up, take a look around
(แอนด์ โฮลด์ อั๊พ , เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Then roll out, roll it outta town
(เด็น โรลล เอ๊าท , โรลล อิท เอ๊าตา ทาวน์)
Cos ya don’t see me braggin but then you wana come and take a knock at my wagon
(คอซ ยา ด้อนท์ ซี มี แบรกกิน บั๊ท เด็น ยู วานา คัม แอนด์ เท้ค เก น๊อค แกท มาย แว๊ก๊อน)
Giddy up giddy up!
(กีดดิ อั๊พ กีดดิ อั๊พ !)
And hold up take a look around
(แอนด์ โฮลด์ อั๊พ เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Then roll out, roll it outta town.
(เด็น โรลล เอ๊าท , โรลล อิท เอ๊าตา ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Outta town คำอ่านไทย Aaron Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น